Suomalaisten edustukset palkansaajien kansainvälisissä organisaatioissa ja ILO:ssa

Suomalaiset osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön lukuisissa eri palkansaajien toimielimissä ja työryhmissä.

Suomalaiset ovat mukana muun muassa Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), EU-komiteoiden, Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön (PAY), Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) työryhmissä.

Tärkeä foorumi palkansaajajärjestöille on myös ns. sosiaalidialogi, eli työnantajien ja työntekijöiden sopimusneuvottelut EU-tasolla.

Palkansaajajärjestöjen eurooppalainen yhteistyö on lisäksi tärkeässä asemassa EU:n sosiaalista ulottuvuutta pohdittaessa.