Avoimet ja reilut EU-sisämarkkinat

Tässä palkansaajien tärkeimmät EU-hankkeet ovat lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, eurooppalainen sähköinen palvelukortti, sosiaaliturvan koordinaatioasetuksen uudistaminen ja erityisosaajadirektiivi, ns. blue card