FinUnionsin tavoitteena oikeudenmukaisemmat eurooppalaiset työmarkkinat

Tässä palkansaajien tärkeimmät hankkeet ovat eurooppalainen työmarkkinavirasto ja sosiaaliturvanumero, sosiaaliturvan EU-tason koordinaation parantaminen ja lähetettyjen työntekijöiden aseman parantaminen.