Sukupuolijakauman tasapainottaminen pörssiyhtiöiden hallituksissa

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on palkansaajajärjestöjen mielestä tärkeä perusoikeus. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole kuitenkaan edistynyt riittävästi ja sen edistäminen vaatii erityistoimenpiteitä.

Naisten koulutustason nousu viimeisten vuosikymmenten aikana on parantanut naisten työmarkkina-asemaa, mutta naisten osaaminen ei vielä ole työmarkkinoiden käytössä parhaalla mahdollisella tavalla, varsinkaan yksityissektorilla.

Palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat komission ehdotusta sukupuolijakauman tasapainottamisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Järjestöt katsovat, että ehdotuksella on tärkeä periaatteellinen merkitys sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä ja työntekijöiden osaamisen tehokkaammassa hyödyntämisessä työelämässä ja yritysten kilpailukyvyn edistämisessä.