Turvallinen työympäristö

Palkansaajien tärkeimmät EU-hankkeet turvallisen työympäristön saavuttamiseksi ovat syöpää aiheuttavilta aineilta suojeleminen, työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen sekä väärinkäytösten ilmoittajien (whistleblowers) suojeleminen.