Työllisyyttä, kasvua ja hyvinvointa tukevat EU ja EMU

Tämä on pyrittävä saavuttamaan oikeanlaisella EU:n ja EMU:n uudistamisella, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarilla ja EU:n investointirahastolla (ESIR).