rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.

21.11.2018 10.23Sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanon jatkuttava seuraavan komission kaudella STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Maria Häggman

Maria Häggman. Kuva: Jarno MelaTasan vuosi sitten Göteborgissa järjestettiin eurooppalainen sosiaalialan huippukokous. Siellä Euroopan komissio ja Ruotsin hallitus esittelivät EU:n toistaiseksi kunnianhimoisimman poliittisen ohjelman työelämän kehittämiseksi: sosiaalisten oikeuksien pilarin. Käytännössä ohjelma muodostui julistuksesta vahvistaa Euroopan työelämää ja sen sosiaalista ulottuvuutta. Julistuksella Jean-Claude Junckerin komissio nosti työelämän ja sosiaalisten asioiden kehittämisen vahvasti eurooppalaiselle agendalle.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.10.2018 10.30Stubb mukaan komission puheenjohtajakisaan – luvassa liberaalien ja konservatiivien välinen mittelö FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

Kilpailu syksyllä 2019 aloittavan komission puheenjohtajuudesta alkaa päästä kunnolla käyntiin. Nykyisen puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin keskeinen valintaperuste oli se, että hän oli eurovaaleissa parhaiten pärjänneen ryhmän (keskustaoikeistolainen EPP) jo ennen vaaleja keskuudestaan valitsema ehdokas. EPP ja nykyparlamentin toiseksi suurin ryhmä S&D (sosiaalidemokraatit) haluavat tälläkin kertaa noudattaa komission pj:n valinnassa tätä niin sanottua kärkiehdokasmenettelyä (Spitzenkandidat), samoin vihreät. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.8.2018 7.33Yksi rajaeste pois – ja työ liikkuvan työntekijän hyväksi jatkuu FinUnionsin tiedottaja Tiina Huotari

Tiina Huotari

Elokuun lopulla uutisoitiin, että Suomi haluaa houkutella työperäisiä maahanmuuttajia sosiaaliturvan parannuksella vuodesta 2019 lähtien. Jatkossa Suomeen lyhyelle työkeikalle tuleva pääsisi sosiaaliturvan piiriin heti työsuhteen alettua, kunhan ansiot ovat vähintään n. 700 euroa kuussa. Uutista seuranneesta keskustelusta välittyi paikoin mielikuva, että Suomi olisi jotenkin radikaalisti muuttamassa järjestelmäänsä ja ryhtymässä erityisen avokätiseksi muualta tulevia kohtaan. Kyseessä on pikemminkin yksi työntekijöiden yhdenvertaisuutta lisäävä, tervetullut askel yhä liikkuvammassa maailmassa. Ja kun tällaisia muutoksia tehdään, lainsäätäjien on pidettävä mielessä EU-tason säännöt siitä, kuka kuuluu minkäkin maan sosiaaliturvaan, ja milloin. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.6.2018 10.42Kuka on työntekijä? EU-tason apua alustatalouden työntekijöille tarvitaan Ronja Väänänen, FinUnions

Ronja VäänänenTänä päivänä työtä tekevä henkilö on joko työntekijä tai yrittäjä. Määritelmällä on väliä, sillä sen mukaan määräytyvät henkilön sosiaaliturva sekä mahdolliset työsuhteeseen liittyvät etuudet. Henkilö, joka ei täytä työntekijän vaatimuksia on automaattisesti yrittäjä, jonka täytyy itse pitää huolta esimerkiksi sosiaaliturvastaan.

Muuttuneiden työnmuotojen myötä paine arvioida uudelleen työntekijän määritelmä niin kansallisella kuin EU-tasollakin on koventunut. Tapauksia on jo alkanut nousta esille kansallisissa tuomioistuimissa samalla kun epävarmuus työntekijän määritelmän kattavuudesta kasvaa. Kuka on oikeutettu ja mihin?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.5.2018 17.23Komission esitys EU:n budjetiksi lupaa hyvää työntekijöille FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

Komission toukokuun alussa antama esitys EU:n budjetiksi vuosille 2021–2027 on saanut Suomen hallitukselta nuivan vastaanoton. Kritiikin perustana on kapea laskelma siitä, kuinka EU:n budjetin kautta Suomeen päätyvä euromäärä voisi alentua suhteessa Suomen budjettimaksuihin. Tällaisessa analyysissä arvoa ei anneta EU:n välillisille hyödyille kuten rauhan ja talouskasvun ylläpitämiselle Euroopassa. Myöskään arvoa ei anneta hyödyille, joita Suomen ja Euroopan työntekijät saisivat uuden EU-budjetin kautta. Niitä on paljon.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.5.2018 12.09Euroopan unionin on aika puuttua oikeusvaltion purkajiin SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Toukokuisen Eurooppa-päivän myötä oli jälleen hyvä hetki palata eurooppalaisen yhteistyön perusteisiin. Niihin kuuluu se, että EU on demokraattisten oikeusvaltioiden yhteisö.

Viime vuosina tämän lähtökohdan pitävyys on kyseenalaistettu. Katseet ovat kohdistuneet ennen muuta Unkariin ja Puolaan, joiden johtavat puolueet ovat sementoineet valta-asemaansa kyseenalaisin keinoin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2018 11.01Mitä EU meistä ajattelee? STTK:n ekonomisti Antti Koskela


Euroopan komission maaraportti julkaistiin hiljattain. Sävy on myönteinen. Taloutemme kasvaa monipuolisesti ja työllisyysaste on noussut. Inflaatio pysyy silti kurissa. Hintakilpailukykykin on parantunut.

Rikkana rokassa ovat korkealla pysyvä työttömyysaste, ikärakenteen tuoma kustannuspaine sekä laatukilpailukyky, johon hallituksen koulutusleikkauksilla on ollut heikentävä vaikutus.

Suhteellisen hyvin siis menee – ainakin talousmielessä. Punakynää on enemmän sosiaalipuolella. Euroopan unioni kun on ryhtynyt seuraamaan entistä tarkemmin sitäkin puolta.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.2.2018 16.35Asiantuntijoilta tukea SAK:n EMU-linjalle – Yhteisvastuu ja markkinakuri täydentävät toisiaan SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà

Patrizio Lainà


Tunnetuista ranskalaisista ja saksalaisista ekonomisteista koostuva asiantuntijaryhmä pohtii EMU:n uudistamista  17.1. julkaistussa raportissa. Muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta.

Raportti on hyvin lähellä SAK:n EMU-linjauksia. Asiantuntijaryhmän mukaan yhteisvastuu ja markkinakuri tulisi nähdä toisiaan täydentävinä eikä poissulkevina asioina. Samaa olen esittänyt aiemmin SAK:n blogissa.

Asiantuntijaryhmän lähtökohtana on, että sekä Ranskan että Saksan näkemykset euroalueen uudistamiseksi on otettava vakavasti. Lisäksi EMU:n uudistaminen on välttämätöntä, koska nykyisin se ei ole kestävällä pohjalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.1.2018 10.55Saksan U-käännös kohti yhteisvastuuta mahdollinen – seuraisiko Suomi perässä? FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

Tammikuun 12. päivänä saatiin pitkän odotuksen jälkeen isoja uutisia Saksasta, kun SPD, CDU ja CSU julkistivat alustavan hallitussopimuksensa. Jos hallitus lopulta syntyy tämän sopimuksen pohjalta, on Saksa ottamassa aivan uuden vaihteen Euroopan yhdentymisen edistäjänä. Saksa siirtyisi käytännössä hyvin lähelle muiden suurten jäsenmaiden, Ranskan, Italian ja Espanjan linjauksia ja tavoittelisi merkittävää yhteisvastuun vahvistamista, myös rahaliitossa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.1.2018 15.53Alustatalous työlain kouriin SAK:n lakimies Jari Hellsten

Jari Hellsten

Muutamassa vuodessa alustatalous on noussut ammattijärjestöjen ja muiden työoikeuden piirissä toimivien huulille. Alustataloudessa voidaan modernien tietoteknisten välineiden - kuten älypuhelinsovellusten - avulla tehostaa, nopeuttaa ja levittää erilaisten palvelujen tuottamista.

Niissä palvelujen viimekätisiä suorittajia on yleisesti käsitelty free-lancereina, itsenäisinä ammatinharjoittajina, joiden suhteen asianomaisen alustan omistajaa tai haltijaa ei ole pidetty työnantajan asemassa kaikkine velvoitteineen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2017 11.51EMU hakee reittiä Taina Vallander, johtaja STTK:ssa

Taina Vallander

Suomen itsenäisyyspäivä oli eurooppalaisittain kiinnostava virstanpylväs. Ei vain 100-vuotisen itsenäisyytemme vuoksi, vaan koska komissio antoi ehdotuksensa talous- ja rahaliitto EMU:n syventämiseksi. Aikataulusta oli sovittu jo 2012.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017 12.26Reilulle alustatyölle eurooppalaiset pelisäännöt SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Alustatyö on nopeasti noussut yhdeksi eurooppalaisen työelämäkeskustelun vakioteemoista. Puhutuin esimerkki on taksipalvelu Uber, jonka on useissa maissa nähty laiminlyövän alansa normaalit säännökset ja teettävän halvennettua työtä virheellisesti yrittäjiksi katsotuilla työntekijöillä. Vastaavaa keskustelua on käyty alustojen kautta toimivista ruokalähettiyrityksistä.

Kysymys alustatalouden ja alustatyön pelisäännöistä on päätynyt myös Euroopan unionin agendalle. Viime aikoina on nähty muun muassa Euroopan komission aloite alustatalouden yritysten verokohtelusta ja huolestuttu alan voittojen päätymisestä valtaosin Euroopan ulkopuolelle.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.11.2017 13.24Ensimmäinen vaihe sosiaalisen pilarin rakentamisessa tehty STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa

Risto Kousa

Euroopan johtajat sitoutuivat 17. marraskuuta Göteborgissa pidetyssä EU:n ylimääräisessä huippukokouksessa sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseen. Pilari ei jää vain julistukseksi, kuten ay-piireissä vähän pelättiin, vaan se on jatkossa mukana EU:n asialistalla. Sen vahvistivat allekirjoituksillaan Euroopan neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission puheenjohtajat.
Päivää aiemmin järjestetyssä ay-tapaamisessa Euroopan-tason ay-järjestö ETUCin pääsihteeri Luca Visentini vakuutti ay-liikkeen valvovan herkeämättä, että pilarissa mainittuja tavoitteita ryhdytään toteuttamaan. Ensi vuoden aikana ETUCin johto pyrkii vierailemaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tarkoituksena on keskustella jäsenvaltioiden poliittisen johdon kanssa pilarin toimeenpanosta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.11.2017 11.15EU-politiikassa pelkkä Saksan peesaaminen ei riitä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Jarkko Eloranta

Euroopan unionin kehittämisessä siirrytään uuteen vaiheeseen Brexitin ja Saksan ja Ranskan vaalien antamassa vauhdissa. Varsinkin presidentti Emmanuel Macronin visionäärinen EU-tulevaisuuspuhe on nostanut odotuksia. Samoin komission julkaisemat keskusteluasiakirjat ovat kiihdyttäneet jäsenmaissa Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Suomessa työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä vaatineet Sipilän hallitukselta aktiivista otetta EU:n tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa ja painottaneet, että Suomen on oltava mukana kaikissa niissä pöydissä, joissa tehdään päätöksiä. Suomen on oltava aktiivinen Euroopan tulevaisuuden tekijä – ei pelkästään Saksan peesaaja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.11.2017 13.10Euroopan unioni: se toimii sittenkin toimittaja Jarmo Mäkelä


Muutama vuosi sitten, laman ollessa syvimmillään, työmarkkinajärjestön korkea edustaja käytti suljetussa piirissä hyytävän puheenvuoron:  
 
- Suomessa elinkeinoelämä, ammattiliitot mukaanlukien, on aina kuulunut EU:n ja Suomen EU-jäsenyyden vankimpiin tukijoihin. Me olemme uskoneet, että jäsenyys takaa yrityksille paremmat mahdollisuudet kasvaa ja työntekijöille turvatumman työpaikan, paremman palkan ja korkeamman elintason.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.10.2017 9.51Lähetettyjen työntekijöiden asema paranee – ja Euroopan parlamentin linjalla sitä parannettaisiin vielä enemmän FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

Sekä jäsenmaiden ministerineuvosto että Euroopan parlamentti muodostivat lokakuun lopulla kantansa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistamiseen. Kummankin EU-instituution hyväksymät tavoitteet toisivat parannuksia lähetettyjen työntekijöiden asemaan. Niinpä tulevissa kolmikantaneuvotteluista, joissa neuvoston ja parlamentin on määrä sopia lainsäädännön sisällöstä Euroopan komission kanssa, voidaan odottaa positiivisia tuloksia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.9.2017 17.26Macronin kutsu otettava vakavasti myös Suomessa FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitteli hallintonsa kunnianhimoisen EU:n uudistamisvision Sorbonnen yliopistossa Pariisissa, eurooppalaisten vaihto-opiskelijoiden edessä tiistaina 26.9. Lähes kaksituntisessa, tunteikkaassa puheenvuorossaan Macron puhui vahvasti eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisen puolesta ja kutsui kaikki tähän uskovat rakentamaan Ranskan kanssa Euroopan tulevia ytimiä. Merkelin aseman heikennyttyä Saksan vaaleissa tuntui Euroopan johtajan viitta siirtyneen ainakin hetkeksi Ranskan presidentin harteille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.8.2017 17.18Onnistuuko Macron työelämäuudistuksissa? FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

EU-politiikan syyskausi on toivoa täynnä. Vahva talouskasvu on palannut euroalueellekin, ja EU-kriittisten populistien valtaannousu estettiin Hollannissa, Itävallassa ja Ranskan vaaleissa. Etenkin tunnelmia Brysselissä on nostanut vahvan EU-myönteisellä ohjelmalla kampanjoineen Emmanuel Macronin voitto Ranskan vaaleissa. Syksyn suurimmat odotukset kohdistuvatkin siihen, miten Macronin hallinto kykenee viemään unionia ja euroaluetta eteenpäin yhdessä Saksan tulevan hallinnon kanssa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2017 15.30Eurooppalainen työ- ja arkielämä seurantaan STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa

Risto Kousa

Euroopan komissio julkaisi viime kuun lopussa ohjelman kansalaisten sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseksi. Se on erityisesti ay-liikkeen kaipaama asiakirja. Kansalaisten työ- ja arkielämään liittyviä oikeuksia ryhdytään vähitellen vahvistamaan osittain lainsäädännöllä ja suurelta osin muilla koordinaatiokeinoilla. Sosiaalisten oikeuksien kehitystä seurataan uudella sosiaali-indikaattorien tulostaululla.  Siinä on kuvattu jäsenvaltioita 12 eri osa-alueella ja arvioidaan koko EU:n edistymistä ”sosiaalisen AAA-luokituksen” saavuttamisessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2017 15.16Komissio on sosiaalisessa pilarissa oikealla asialla – mutta kuka päättäisi ja mistä? SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 26. huhtikuuta pitkään odotetun esityksensä eurooppalaista työelämää ja hyvinvointia parantavista uudistuksista. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi nimetty paketti pitää sisällään niin poliittisia julistuksia, suosituksia ja lakialoitteita kuin uudenlaisen jäsenmaiden arviointijärjestelmänkin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.3.2017 18.20Brexitin kautta kohti vahvempaa Eurooppaa? FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

Euroopan unioni kehittyy kriisien kautta, ja vuotta 2017 sävyttää Britannian päätös erota EU:sta. Brexit oli poliittinen shokki, joka toivon mukaan pakottaa puuttumaan populismin perimmäisiin syihin. Kriisi on nähtävä mahdollisuutena tehdä unionista osallistavan talouskasvun esikuva muulle maailmalle.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.1.2017 15.15Theresa Mayn Brexitissä mukana keppiä ja porkkanaa – entä mitä tapahtuu työlainsäädännölle? FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti 17.tammikuuta pitämässään puheessa hallituksensa tavoitteista tuleviin Brexit-neuvotteluihin. Keskeisenä tavoitteena on maan irtautuminen EU:n sääntely- ja tuomiovallasta sekä rajoitusten asettaminen EU-kansalaisten maahanmuutolle. Jotta tämä olisi mahdollista, irtautuu Britannia Mayn mukaan paitsi EU:sta, myös EU:n sisämarkkinoista. Britannia kuitenkin toivoo EU:n suostuvan toimialakohtaisiin järjestelyihin, jotka takaisivat sen yrityksille vapaan ja tullittoman pääsyn EU-markkinoille jatkossakin.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.12.2016 12.39Kohti laadukkaampaa oppisopimuskoulutusta STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen

RIina Nousiainen STTK @Liisa Valonen

Tällä viikolla pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa on esillä useita nuoriin ja nuorisotyöttömyyden torjuntaan liittyviä aloitteita. Yksi käsiteltävistä teemoista liittyy oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämiseen. EU:n ammatillisen koulutuksen neuvoa antava komitea (ACVT) julkaisi joulukuun alussa kannanoton koskien oppisopimuskoulutuksen ja muun työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.11.2016 16.22Marrakeshin tulokset STTK:n pääekonomisti Ralf Sund

Ralf SundYK:n organisoima 22. ilmastokokous päättyi Marokon Marrakeshissä 18.11.2016. Odotuksiin nähden tulokset olivat kohtuulliset: prosessi eteni suurin piirtein suunnitelmien mukaisesti. Varsinainen läpimurto saatiin aikaiseksi vuotta aiemmin Pariisissa, ja Marrakeshin kokouksen tarkoitus oli pitää prosessi käynnissä. Siinä onnistuttiin USA:n presidentinvaalin tuloksesta huolimatta. Seuraavien kokousten tumma pilvi on presidentti Trump, mutta vaikutukset jäävät nähtäviksi. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.11.2016 11.01Taas tehdään EU:n tulevaisuutta Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen

Markus Penttinen

Ensi keväänä EU:n valtionjohtajien tarkoitus on antaa julistus päivityksistä eurooppalaisen yhteistyön toimintaan, ja meneillään on kansalaiskeskustelujen sarja. Tätä on tehty ennenkin, mutta nyt panokset ja haasteet ovat poikkeuksellisen kovat. Populismi, trumpismi ja putinismi jylläävät. Brexit on jo sylissä, ja perään saattaa kaatua  Italia joulukuisen kansanäänestyksen myötä. Unionin perusrakenteita on huojuttanut pakolaisvirta sekä TTIP-tärinät ja CETA-sotkut. Työllisyys- ja talousmittarit näyttävät edelleen keltaista valoa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.11.2016 10.27Donald Trump – reilun kaupan puolustaja vai kauppasotien aloittaja SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump korosti kampanjassaan tavoitetta kitkeä epäreilua kansainvälistä kilpailua. Trumpin kauppapoliittiset tavoitteet voisivat toteutuessaan johtaa jopa protektionistiseen kauppasotaan. Kampanjaretoriikka saattaa kuitenkin väistyä pragmatismin tieltä, joskin ainakin Kiinalta ja Meksikolta Trump vaatinee myönnytyksiä. EU:n kanssa käytävät TTIP-neuvottelutkin kenties vielä herätetään henkiin.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.5.2016 14.48Työelämä muuttuu – työntekijöiden työsuojelussa muutoksia? SAK:n työympäristöasiantuntija Raili Perimäki

Raili

Työelämän muutoksesta on olemassa useita erilaisia skenaarioita. Visioina voimme lukea, että robotit ja tuleva muu teknologia vie työt, työelämää tulee pidentää, työpäiviin pitää lisätä tunteja.  Samanaikaisesti nähdään työntekemisen muotojen moninaistuvan erityisesti digitalisaation kehittymisen kautta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.5.2016 16.52Osaaminen on Euroopan kilpailuvaltti Akavan asiantuntija Miika Sahamies, nuoret aikuiset ja työelämä

Miika JPEG


Komissio julkaisi aiemmin keväällä suunnitelman Euroopan uuden osaamisen ohjelmasta (A new Skills Agenda for Europe). Ohjelman tarkoitus on vahvistaa EU-kansalaisten työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitsemia taitoja. Samalla tuetaan muuttuvissa olosuhteissa tärkeää kykyä elinikäiseen oppimiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.4.2016 14.34Brexit vaarantaisi työntekijöiden oikeudet FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Kun Suomessa 23.6. valmistaudutaan juhannuksen viettoon, Euroopassa jännitetään Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen tulosta. Jäsenyyden kannattajilla ja vastustajilla on siis vajaa kaksi kuukautta aikaa vakuuttaa britit parempana pitämästään ratkaisusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2016 15.00USA:n seuraava presidentti vienee TTIP:n maaliin SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

EU:n ja USA:n väliset TTIP-vapaakauppaneuvottelut ovat edelleen pahasti kesken, eikä tavoite päättää neuvotteluja Obaman aikana toteutune. Neuvottelujen venyminen ei liene ongelma, sillä edes Donald Trump ei ole ilmoittanut vastustavansa TTIP:tä ja demokraatitkin kannattavat laajalti sopimusta. Myös työntekijöille tärkeintä on kunnianhimoinen sisältö, ei nopea aikataulu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.3.2016 11.29Etujoukkoon, reserviin vai perävaunuun STTK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Taina Vallander

Taina Vallander

EU:ssa työstetään parhaillaan euroalueen uudistuksia, joilla halutaan korjata talouskriisin myötä havaittuja yhteisvaluutan valuvikoja. Yhteistä näille erilaisille lyhyen- ja pitkän aikavälin muutoshankkeille on se, että ne tähtäävät yhteistyön syventämiseen, eikä niiden vaikutuksista ole selkeää kuvaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.3.2016 10.19Totuus on tarua ihmeellisempää – myös Liettuassa SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulainen

Katja Lehto-Komulainen

Uusimmassa euromaassa Liettuassa järjestetään parlamenttivaalit lokakuussa. Ennen niitä hallitus ajaa kuin käärmettä pyssyyn ns. sosiaalisen mallin lakipakettia. Paketti sisältää valtavan määrän työlainsäädännön heikennyksiä. Ne ovat monelta osin vastoin ILO:n työelämän perusoikeuksia. Parlamentti käsittelee niitä parhaillaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.3.2016 9.29Ay-oikeudet ovat ihmisoikeuksia FinUnionsin tiedottaja Meiju Keksi

Meiju Keksi

Ammattiyhdistysoikeudet ovat ihmisoikeuksia. Niissä ei ole kyse mielipiteistä, vaan lakiin nojautuvista periaatteista. Ne ovat ratkaisevia eriarvoisuuksien vähentämiseksi sekä asianmukaisen elintason ja julkisten palvelujen puolustamiseksi. Maat joissa ay-liike on vahva, ovat tasa-arvoisempia. Työntekijöiden oikeudet ovat kuitenkin lisääntyvien hyökkäysten kohteena niin median, yritysten kuin hallitustenkin taholta.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


26.2.2016 14.55Kestääkö Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari pakolaiskriisin turbulenssissa? SAK:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä

Eve Kyntäjä

Komission liikkuvuuspaketin tavoitteena on tukea työvoiman liikkuvuutta ja puuttua väärinkäytöksiin koordinoimalla sosiaaliturvajärjestelmiä nykyistä paremmin. Liikkuvuuspaketista odotettiin joululahjaa, mutta aloite siirrettiinkin vuoden 2016 työohjelmaan ja se julkaistaan maaliskuussa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.2.2016 12.15Historiallista: ay-väki tyytyväinen linjaukseen kauppasopimuksesta Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen

Markus Penttinen

Euroopan parlamentin (EP) tämän viikon täysistunnon tuhdilla esityslistalla oli myös kirjainyhdistelmä TiSA. Tuskin moni peruskansalainen tietää sen alle kätkeytyvän neuvottelut kansainvälisen palvelualojen kauppasopimuksen synnyttämisestä (Trade in Services Agreement).

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.1.2016 10.18Digi-loo, digi-lei – ay-liikkeen uusi sävel? STTK:n työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki

Leila Kurki mediakuva

Digitalisaatio pakottaa ay-liikkeen nykyaikaistamaan toimintansa. Vanhoihin keinoihin ripustautumalla ay-liike häviää niin visionsa paremmasta työelämästä kuin jäsenensäkin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.12.2015 14.36Kiertotaloudesta työpaikkoja - kunnianhimolla ja muutosturvalla Akavan asiantuntija Elina Moisio

Moisio Elina 07

Euroopan komissio julkaisi viime viikolla ehdotuksensa kiertotalouden edistämiseksi Euroopassa. Ehdotuksen juuret ovat viime vuoden lopulla pois vedetyssä jätelainsäädäntöehdotuksessa. Uusi ehdotus on laajempi kiertotalouspaketti, jossa jätteiden kierrätyksen rinnalle on tuotu tuotesuunnittelun merkitys ja tuotteiden uusiokäyttö. Tästä näkökulmasta se on askel oikeaan suuntaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.11.2015 14.03Vakinainen työpaikka, komission uusi normaali? FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Kun komission puheenjohtaja Juncker puhui syyskuun lopussa Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön edustajakokoukselle, hänellä oli paljon hyvää sanottavaa työmarkkinoiden vuoropuhelusta. Rutiinilla sujuvan yleisön miellyttämisen ohella puheessa oli myös yllättävänkin vahva kannanotto yhteen työelämän ydinkysymykseen: Juncker sanoi selvin sanoin, että vakinainen työpaikka on hänelle normaalitilanne. Työelämän epävarmuus sen sijaan ei ole hyväksyttävää.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.11.2015 11.06Palkansaajat sivuosassa komission sisämarkkinastrategiassa SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka

Pia Björkbacka SAK

Komissio antoi 28.10.2015 tiedonannon uudeksi sisämarkkinastrategiaksi. EU:n sisämarkkinoiden syventäminen on yksi Junckerin komission painopisteistä.Kyseessä on pääasiassa käytännön toimeenpanoon keskittyvä strategia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.11.2015 12.24Verovaje ja aggressiivinen verosuunnittelu – Euroopan parlamentti haluaa reilumpaa yhtiöverotusta SAK:n ekonomisti Erkki Laukkanen

Laukkanen

Suomessa on viimeiset 20 vuotta torjuttu harmaata taloutta ja talousrikollisuutta valtioneuvoston vahvistamien torjuntaohjelmien avulla. Viime vuosina harmaan talouden paikalle on ilmestynyt verovaje, ero lainmukaisen ja toteutuneen verokertymän välillä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.11.2015 12.45TTIP ja työelämäluku: tyhjä tussahdus vai täysosuma? Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen

Markus Penttinen

EU:n ja USA:n välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen (TTIP) neuvottelijoille ei myönnetä tulevana talvena ylimääräisiä lomia, sillä tuloksia pitäisi saada aikaiseksi ennen kuin Yhdysvaltain presidentinvaalit alkavat tosissaan. Kättä päälle -yhteisymmärrys tarvittaisiin myös sopimuksen niin sanotusta kestävän kehityksen luvusta. Käytännössä siitä, kuinka työelämä- ja ympäristöasiat otetaan TTIP:ssä huomioon.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.11.2015 11.05Euroopan parlamentti tukee työtä ja innovaatioita ilmastoneuvotteluissa Akavan ilmastopolitiikan asiantuntija Elina Moisio

Moisio Elina 07

Euroopan parlamentin näkemys Pariisin ilmastoneuvotteluihin on monella tapaa edistyksellinen ja vastuuta kantava. Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen kannalta on tärkeää, että Euroopan unioni tukee sen pyrkimyksiä Pariisin ilmastoneuvotteluissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.10.2015 13.47Komission toinen työohjelma – sanoista tekoihin? FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Junckerin komissio julkaisi tällä viikolla toisen vuotuisen työohjelmansa. Ohjelman päälinjat ovat odotetusti jatkoa viime joulukuussa julkaistulle kauden ensimmäiselle työohjelmalle, jonka komissio esitti oltuaan virassa vasta puolitoista kuukautta. Kokoonpanolla on takana tasan vuosi työskentelyä. Ollaanko nyt siirtymässä sanoista tekoihin?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.10.2015 14.49Kohti yhdenmukaista eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa? FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Komissio julkaisi keskiviikkona 21.10. paketin ehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) syventämiseksi. Paketilla komissio toteuttaa ns. viiden puheenjohtajan raportissa hahmotetun suunnitelman ensimmäistä vaihetta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.10.2015 10.56Onko tiedossa häät vai hautajaiset? STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa

Risto Kousa

USA:n ja EU:n välisiä neuvotteluita vapaakauppa- ja investointisopimuksesta (TTIP) on käyty jo runsaat kaksi vuotta. Vieläkään ei voida olla varmoja syntyykö sopimus vai ei.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.10.2015 13.05Pitkäaikaistyöttömyyteen tartuttava SAK:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen

Pirjo Väänänen

Työttömyys on ollut Euroopan isoimpia ongelmia jo vuosia. Nuorten työttömyyden nujertamiseen on aiheellisesti etsitty yhteisiä ratkaisuja, mutta pitkäaikaistyöttömyyteen ei ole tunnuttu kiinnitettävän erityistä huomiota. Nyt on kuitenkin herätty. Euroopan komissio antoi 17.9. ehdotuksen suosituksista pitkäaikaistyöttömien integroimisesta työmarkkinoille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.9.2015 10.54Euroopassa tarvitaan luottamusta FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Euroopan ay-liike valmistautuu yhteistyöjärjestönsä EAY:n syyskuun lopun edustajakokoukseen Pariisissa. Kokouksessa päätetään suuntaviivat tulevalle viisivuotiskaudelle ja valitaan järjestön uusi johto. Mitkä ovat uuden kauden suurimmat haasteet?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.7.2015 16.14Silmäys syksyyn FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Euroopan parlamentin tavoin FinUnions päättää pian kevätkautensa ja palaa työn ääreen elokuun lopussa. Sen kunniaksi pieni kertaus taakse jäävästä kaudesta ja silmäys tulevaan syksyyn.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


9.7.2015 11.00Työvoiman liikkuvuudesta valmistellaan uutta pakettia, mutta jääkö siitä olennainen pois? Eurocadresin asiantuntija Janina Mackiewicz

MackiewiczJanina1
Yksi EU:n hienoimmista saavutuksista on vapaa liikkuvuus ja varsinkin mahdollisuus lähteä yhdestä jäsenmaasta toiseen töihin. Tästä huolimatta Euroopan sisäinen liikkuvuus on vähäistä ja ainoastaan noin 7 miljoonaa eurooppalaista asuu ja työskentelee toisessa EU-maassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.7.2015 16.15Yhteiskuntavastuu edunvalvonnan välineeksi? STTK:n työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki

Leila Kurki mediakuva

Onko yritysten yhteiskuntavastuu vain savuverho, jolla peitellään yritysten mätiä toimintatapoja? Vai työkalu, jolla yritykset aidosti pyrkivät sosiaaliseen ja ympäristölliseen edistykseen?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.6.2015 10.28Vauhtia nuorisotakuun kehittämiseen FinUnionsin vieraileva asiantuntija Miika Sahamies, nuoret aikuiset ja työelämä, Akava

Miika JPEG

Eurooppalainen työelämä on ollut viime vuosina suurennuslasin alla, eikä syyttä. Eurostatin mukaan työllisyystilanne on edelleen heikko EU:ssa, jossa yli 23,5 miljoonaa ihmistä on vailla työtä. Voimakkaimmin tilanne näkyy nuorten kohdalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.6.2015 12.39Euroopalle oma LGBTI-suunnitelma FinUnionsin vieraileva asiantuntija Miika Sahamies, nuoret aikuiset ja työelämä, Akava

Miika JPEG

Euroopassa otettiin vastikään askel kohti kaikkien EU-kansalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kun oikeusasioista vastaava komissaari Vera Jourová lupasi laatia EU:lle oman sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen (LGBTI) oikeuksia parantavan toimintasuunnitelman vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.6.2015 13.13Parlamentin vahva TTIP-mietintö uhkaa kaatua kiistaan investointisuojasta SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusisto

Aleksi Kuusisto

Kansainvälisen kaupan valiokunta on esittänyt, että parlamentti antaisi vahvan tukensa TTIP-neuvotteluille. Valiokunnan mietinnössä korostetaan perustellusti sopimuksen strategista ja taloudellista merkitystä. Nyt mietintö, jossa työelämäkysymyksetkin on huomioitu erityisen hyvin, uhkaa kuitenkin kaatua täysistunnossa 10.6. kiistaan ISDS-välimiesmenettelyn vastustajien ja kannattajien välillä. Vastakkainasettelun sijaan nyt tarvitaan poliittista johtajuutta ja valmiutta kompromisseihin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.5.2015 13.37Herätys Pariisi ja ay-liike STTK:n pääekonomisti Ralf Sund

Rale

Kaikki prosessit synnyttävät kieltä ja uutta terminologiaa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa uutta ay-slangia on "just transition" tai lyhyemmin JT. Suomen kielellekin termiä on - vaihtelevalla menestyksellä - väännetty: "ilmastomuutosturva", "oikeudenmukainen siirtymä".

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.5.2015 10.46Parempaa sääntelyä – vai lisää byrokratiaa? FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Jean-Claude Junckerin johtama komissio on toiminut nyt hieman yli puoli vuotta. Mitä se on saanut aikaan?

Jos Junckerilta kysyttäisiin, lista voisi olla pitkä – tai sitten ei. Komissionsa linjalle uskollisena puheenjohtaja voisi ylpeänä vastata, että komissio on antanut hyvin vähän lakiesityksiä ja aikoo jatkaa samaan malliin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.3.2015 11.42Suomalaisia odottaa zorbas tai ripaska – Syriza ratkaisee Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen

Markus Penttinen

Monen mielestä Suomen politiikasta on viimeisen vuoden aikana tullut tivoli. Toista, eurooppalaista tivolia olemme saaneet seurata Kreikassa. Vaalivoittaja Syriza on vääntänyt kättä EU:n ja Saksan kanssa värikkyydellä, joka eteläisessä elävyydessään on Aki Kaurismäen elokuvien antituote. Kyseisen näytelmän pääosien esittäjät eli pääministeri Alexis Tsipras ja valtiovarainministeri Yanis Varoufakis ovat uusia eurooppalaisia kovan luokan poliittisia titaaneja - tai toisesta näkökulmasta villejä kentaureja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.3.2015 10.46Miksi meidän pitää huolestua liikesalaisuusdirektiivistä? Eurocadresin asiantuntija Janina Mackiewicz

MackiewiczJanina1Vähäisin äänin Euroopan komissiolta paukahti direktiiviehdotus liikesalaisuuksista marraskuussa 2013, jonka jälkeen viime vuonna neuvosto Kreikan puheenjohtajuuskaudella taputteli sen nopeasti eteenpäin muutamilla muutoksilla. Viime syksynä alkoi parlamentissa ehdotuksen vakavampi puinti, joka jatkuu edelleen ensi syksyyn. Direktiivillä halutaan yhtenäistää jäsenmaiden liikesalaisuussäännöksiä ja tukea innovaatiopolitiikkaa ja pk-yrityksiä. Väärin. Olemme eri mieltä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.3.2015 17.26Perusoikeudet kunnolla TTIP-agendalle FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Keskustelu EU:n ja USA:n neuvottelemasta TTIP-sopimuksesta jatkuu vilkkaana. Suuri osa Euroopan parlamentin valiokunnista työstää parhaillaan lausuntoaan aiheesta ja moni suomalaismepeistäkin on asiassa aktiivinen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2015 12.25Verotus vuotaa, mutta vuotojen tukkiminen on lykkääntynyt Ekonomisti Erkki Laukkanen SAK

Laukkanen

Kaikkien EU-maiden verotus vuotaa. Mutta vuotojen määrästä ja syistä on ollut niin erilaisia käsityksiä, että vuotojen tukkiminen on pahasti viivästynyt.  Näin ei voida jatkaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.3.2015 13.35Lisää postilaatikkoyrityksiä, kiitos? FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

EU on tunnettu vaikeaselkoisista lyhenteistä ja direktiiveistä, jotka avautuvat vain asiaan vihkiytyneille. Malliesimerkiksi sopii parhaillaan parlamentin käsittelyssä oleva SUP-lainsäädäntö. Kirjaimet tulevat latinankielisistä sanoista ”societas unius personae”. Suomeksi sama asia on ”yhdenmiehen rajavastuuyhtiö”.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.3.2015 11.49Komission energiaunioni etenee oikeaan suuntaan SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka

Pia Björkbacka SAKEuroopan komissio julkisti 25. helmikuuta energiansaannin turvaamista ja ilmastonmuutospolitiikkaa koskevan yleisstrategian. Samassa yhteydessä julkistettiin myös tiedonannot energiaverkkojen yhteenliittämisestä EU:ssa sekä EU:n tavoitteista joulukuussa Pariisissa pidettävässä ilmastokokouksessa. Tavoitekokonaisuutta kutsutaan energiaunioniksi. Energiaunionin perustaminen on yksi Junckerin komission kymmenestä prioriteetista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.2.2015 12.40Järkevää sääntelyä vai sääntöpopulismia? FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Haluaisitko EU:lta järkevää, nykyistä parempaa sääntelyä? Kukapa ei haluaisi. EU-lainsäädännössä on usein aukkoja ja epäselvyyksiä. Jotkut lait ovat jääneet ajastaan jälkeen. Ay-liike on esimerkiksi toistuvasti vaatinut, että EU:n työsuojelulainsäädäntöä uudistetaan vastaamaan tämän päivän riskejä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.1.2015 14.07Parempaa elämää aallokossa STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa

Risto Kousa

Suomen ay-liike tuki 20 vuotta sitten maamme jäsenyyttä EU:ssa, vaikka ei varsinaisesti kampanjoinutkaan jäsenyyden puolesta. Hyödyt arvioitiin  tuolloin haittoja suuremmiksi. Nyt voidaan jo arvioida olimmeko silloin oikeassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.12.2014 13.46Luottamus työhyvinvoinnin, innovatiivisuuden, tuottavuuden ja tuloksellisuuden perustana STTK:n työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen

Auvinen%20Erkki%20PM5

Kansainvälisissä vertailuissa Suomea on pidetty yhtenä luottamuksen kärkimaana. Tämä on näkynyt selvästi myös työelämän kehittämiseen liittyvissä asioissa. Täytyy vain toivoa, että jatkossa EU:n uuden työsuojelustrategian synnytysongelmat tai sääntelyn purkamista tavoitteleva REFIT-ohjelma eivät vaikuta negatiivisesti tähän suomalaiseen voimavaraan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.12.2014 13.26Uusi komissio, uusi linja? FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Kevään eurovaaliväittelyissä oli yksi teema ylitse muiden: Onko talouskuri oikea linja vai pitääkö kärjeksi vaihtaa työllisyyttä ja kysyntää vahvistava investointipolitiikka? Kun Jean-Claude Juncker vaalien jälkeen haki parlamentilta tuen valinnalleen komission puheenjohtajaksi, investoinnit olivat hänen viestinsä ydintä. Konkretiaa puheille saatiin pari viikkoa sitten, kun komissio julkaisi Junckerin lupaaman investointiohjelman.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.12.2014 10.53Komission kolehtihaavi kohti rahamiehiä Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen

Markus PenttinenKomissio esitteli äskettäin Jyrki Kataisen johdolla valmistellun runsaan 300 miljardin investointiohjelman. Tarkoitus on potkia liikkeelle sijoituksia, rakentamista ja kasvun myötä työllisyyttä. Viimeisten vuosien aikana on investoitu noin neljännes vähemmän kuin pitäisi, kasvu laahaa nollassa, työttömyys on kymppiprosentin korvilla ja deflaatio kummittelee.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.11.2014 14.22Komissaari Malmström ja TTIP:n uusi alku FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Ruotsalainen EU-komissaari Cecilia Malmström sai Junckerin komissiossa tärkeän salkun. Kauppakomissaarina hänen seuratuimpana työnään on luotsata EU:n ja USA:n kauppa- ja investointisopimuksesta (TTIP) käytävät neuvottelut onnistuneesti päätökseen. Tehtävä ei ole helppo: Sopimuksella on paljon tukijoita, mutta myös huolta ja kritiikkiä on koko ajan enemmän.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.11.2014 12.40EU:n työmarkkinoiden tasa-arvokehitys on hapuilevaa Akavan työelämäasioiden asiantuntija Tarja Arkio

Arkio Tarja 200Euroopan unionin tavoite miesten ja naisten tasa-arvon edistämiseksi työmarkkinoilla yskähtelee.  Naisten asemaa on vaikeuttanut se, että talouskriisin runtelemat jäsenmaat ovat talouden tervehdyttämiseksi karsineet palveluita ja työpaikkoja erityisesti julkiselta sektorilta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.11.2014 12.03Kohti ilmastosopua? Ilmastopolitiikan asiantuntija Elina Moisio, Akava

Moisio Elina 07

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on julkaissut yhteenvedon aikaisemmin tekemistään raporteista. Se on karua luettavaa. Ilmaston lämpeneminen jatkuu ja se johtuu ihmisten toimista. IPCC on laskenut, että kasvihuonepäästöjä pitäisi vähentää 40 - 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2014 12.12Eurooppa tarvitsee kysyntää SAK:n pääekonomisti Olli Koski

Koski4

Toivo on herännyt Euroopassa. Historiallisen heikon Jose Manuel Barroson komission jälkeen Euroopan ruoriin on asettunut aristokraattisen oloinen, kokeneena federalistina pidetty kehäkettu Jean-Claude Juncker. Poliittisessa ohjelmajulistuksessaan ja julkisissa puheenvuoroissaan Juncker on korostanut talouspoliittisen kurssin muuttamista. Junckerin komission ohjelman keskeinen osa on Euroopan laajuinen investointiohjelma.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.10.2014 11.42Suomessa tulisi tehdä väliarvio eurooppalaisen talouspolitiikan linjasta STTK:n yhteiskuntapoliittisen yksikön johtajaja Jukka Ihanus

Ihanus Jukka PM3

Eduskuntavaalit pidetään ensi keväänä. Suomessa on nyt mahdollisuus tehdä väliarvio siitä, mikä on järkevää talouspolitiikkaa Euroopalle ja Suomelle. Emme voi korvata viennin heikkoa vetoa yksin kotimaisella elvytyksellä, vaan tarvitsemme vetoapua Euroopasta. Suomen kaltaisen viennistä riippuvan maan talous ei toivu, ellei koko Eurooppa pääse jaloilleen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.10.2014 11.46Työhyvinvointi ei saa jäädä rakennemuutosten jalkoihin Kv-toimitsija Merja Launis-Ahtiainen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Merja

Komissio julkaisi viime vuoden joulukuussa Muutosten ennakointia ja rakenneuudistusta koskevan laatukehyksen. Tiedonannossa on omat osiot työnantajille, työntekijöille ja työmarkkinaosapuolille sekä kansallisille ja alueellisille viranomaisille. Kullekin ryhmälle on tarjolla ohjeita ja hyviä käytäntöjä muutoksen ennakointiin ja siihen valmistautumiseen sekä työntekijöiden osallistumiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.10.2014 17.43Nuorisotakuun kehittämistä tulee jatkaa SAK:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen

Pirjo Väänänen

Nuorisotakuu on muutaman viime vuoden ajan ollut yksi työllisyyden kärkiaiheista Euroopassa. Suomea on pidetty yhtenä nuorisotakuun mallimaana. Meillä on riittänyt töitä tämän mallin esittelemisessä ja vierailijoiden vastaanottamisessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.9.2014 14.38Investoinnit ja yritysten yhteistyö lisäävät Euroopan kilpailukykyä Akavan elinkeinopolitiikan, yrittäjyyskysymysten ja innovaatioasioiden asiantuntija Vesa Vuorenkoski

Vesa3

Euroopan kilpailukyvyn parantaminen on EU:n uuden Junckerin komission asialistalla korkealla sijalla. Komissaari Katainen tulee vastaamaan komission varapuheenjohtajana ja yhtenä tiiminvetäjänä työpaikoista, kasvusta, investoinneista ja kilpailusta. EU on näiden kysymysten äärellä paljon vartijana, vaikka työkalut eivät olekaan kummoiset.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.9.2014 12.18Belgian työmarkkinamallista ja uudesta työllisyyskomissaarista SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulainen

Katja Lehto-Komulainen

Belgialaista Marianne Thysseniä esitetään työllisyys- ja sosiaaliasioista sekä taidoista ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavaksi Euroopan komission jäseneksi. Hän on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 1991 (EPP-ryhmä). Leuvenin katolisesta yliopistosta vuonna 1979 juristiksi valmistunutta flaaminkielistä Thysseniä luonnehditaan joidenkin arvioiden mukaan puolueensa (Christen-Democratisch & Vlaams) sosiaaliseen siipeen kuuluvaksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.9.2014 15.17Yritysten yhteiskuntavastuu on velvollisuus STTK:n työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki

Kurki-Leena-web[1]

Kansalaisten tyytymättömyys yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan vastuullisuuteen on kasvanut. Kansainvälisessä liiketoiminnassa ihmisoikeusongelmien kontrollointi on yrityksille haasteellista. Keskeinen ongelma on, että kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia ei noudateta. Tilaajan vastuu sopimuskumppaneista on heikko.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.7.2014 12.25Juncker lupaa mittavaa investointiohjelmaa SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusisto

Aleksi KuusistoKomission tuleva puheenjohtaja Jean-Claude Juncker lupasi EU-parlamentille 15.7. esittelemässään ohjelmassa komission esittävän vuoden 2015 helmikuuhun mennessä investointiohjelman, jonka suuruus olisi jopa 300 miljardia euroa kolmen vuoden aikana. Näin mittavalla ohjelmalla olisi merkittävä vaikutus työllisyyteen ja talouskasvuun.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.7.2014 15.13Junckerilta kiitettävä, mutta kysymyksiä herättävä EU-hallitusohjelma Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen

Markus Penttinen kevät 2013

Luxemburgin entinen pää- ja työministeri Jean-Claude Juncker on juuri valittu komission puheenjohtajaksi. Valintansa yhteydessä hän julkaisi suuntaviivat uuden komission toimintaa varten. Suomalaisajattelussa tämä vastaisi lähinnä pääministerin ajatuksia tulevan hallituksen ohjelmaksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.7.2014 13.51EU tarvitsee hyvän työelämän ryhtiliikkeen FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka SAK

EU-ympyröissä eletään nyt varovaisen innostuksen aikaa. Järkytys kansallismielisen populismin eurovaalimenestyksestä alkaa jääde taka-alalle, samoin henkilöön keskittyvä, kitkeriä sävyjä saanut kiista komission puheenjohtajan paikasta. Katseet kääntyvät alkaneen vaalikauden sisältöön ja ilmassa on pientä kuherruskuukauden henkeä. Ehkä tästä tuleekin pitkästä aikaa hyvä kausi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.7.2014 10.59Euroopan energiavarmuusstrategia vahvasti esillä EU-huippukokouksessa SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka

Pia Björkbacka 93x130 px

Euroopan komissio reagoi nykyiseen geopoliittiseen ympäristöön ja EU:n riippuvuuteen energiantuonnista ehdottamalla uutta Euroopan energiavarmuusstrategiaa. Sillä on myös osansa EU:n 2030 ilmasto- ja energiapoliittisessa ajattelussa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.6.2014 16.48Vähemmistöjen syrjintään puututtava Akavan asiantuntija Miika Sahamies, nuoret aikuiset ja työelämä

Miika JPEGAkava, STTK ja SAK ovat perinteisesti pitäneet  kaikkein heikoimpien puolta työelämässä. Erilaisten vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on kuulunut koko ay-liikkeen olemassaolon ajan sen ydintehtäviin.  Olikin täysin luontevaa, että järjestöt päättivät osallistua myös Helsinki Pride -tapahtumaan, jonka aiheena oli tänä vuonna työelämä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.6.2014 11.52Muu maailma vastaan Eurooppa 2-1 STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa

Risto Kousa

Me eurooppalaiset ajattelemme mielellämme, että elämme maailman parhaassa maanosassa. Monille Eurooppa onkin hyvä koti, mutta se ei välttämättä ole joka suhteessa maailman paras. Kolme ulkopuolista näkökulmaa auttaa täydentämään täällä unionin sisällä rakennettua mielikuvaa itsestämme.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.6.2014 17.45Viha ei katoa vaikenemalla FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Eurovaalit on käyty. Miltä poliittinen Eurooppa nyt näyttää? Moni asia jatkuu ennallaan. Parlamentin suurimmat ryhmät ovat samoja kuin ennen ja vaaleissa menestyneet EU-vastaiset puolueet tuskin muodostavat yhtenäistä, unionin suuntaa kääntävää voimaa. Samaan aikaan tulos on kuitenkin dramaattinen. Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Tanskassa nationalistiset ja maahanmuuttovastaiset puolueet nousivat maansa suurimmiksi. Osalla parlamenttiin nousseista äärioikeistolaisista puolueista on vahvat kytkökset rasistiseen väkivaltaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.6.2014 12.28Avoimuutta pörssiyhtiöiden johdon palkitsemisjärjestelmiin Akavan vastaava lakimies Jaana Meklin

Meklin Jaana4 valok Ida Pimenoff (3)Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on viime vuosina ihmetelty johdon ylisuuria palkkioita ja epämääräisiä palkitsemisjärjestelmiä, jotka näyttäisivät pahimmillaan kannustavan lyhytjänteiseen toimintaan ilman yhteyttä tulokseen. Siksi onkin myönteistä, että Euroopan komissio on kiinnittänyt asiaan huomiota tavoitteenaan suurempi avoimuus palkkiojärjestelmissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.6.2014 11.26Liikkuvuus- ja maahanmuuttodirektiivien viidakossa SAK:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä

Eve Kyntäjä

Tämä vuosi on ollut liikkuvuus- ja maahanmuuttodirektiivien osalta vilkas. Niin kolmansista maista tulevien ulkomaisten työntekijöiden kuin EU:n sisällä liikkuvien työntekijöiden asemaa ja oikeuksia koskevia direktiivejä alkaa olla jo sen verran runsaasti, että se saattaa aiheuttaa sekaannusta ja hämmennystä. Direktiivien tuomasta lisäarvosta taas ei ole paljon näyttöä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.5.2014 18.04Mitä Euroopan vaalitulos tuo työntekijöille? FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Eurovaalien tulosta tulkitaan nyt kuumeisesti. Yhteistä eri tulkinnoille on epävarmuus. Kukaan ei vielä tiedä edes sitä, minkälaisiin ryhmiin valitut edustajat parlamentissa ryhmittyvät. Kaikesta epävarmuudesta huolimatta yritän arvioida tulosta yhdestä näkökulmasta: Mitä sunnuntain vaalitulos tuo eurooppalaisille työntekijöille?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.5.2014 20.23Ilmastonmuutoksesta työtä tulevaisuudessa Akavan ympäristöpolitiikan asiantuntija Elina Moisio

Moisio Elina 07Nyt valittavan Euroopan parlamentin ja komission asialistalla ei ole sen enempää eikä vähempää kuin maailman pelastaminen. Nämä ihmiset tulevat viemään Euroopan kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin Pariisiin vuonna 2015 sekä linjamaan EU:n sisäiset ilmastotoimet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2014 16.10KÄRSI, KÄRSI – KIRKKAIMMAN KRUUNUN SAAT? STTK:n pääekonomisti Ralf Sund

Rale

EU:n talouspolitiikassa on eurokriisin hoidossa tehty virheitä, joilla on iso hintalappu. Laskussa lukee: työttömyys ja kasvava köyhyys. Kun eurokriisi puhkesi vuonna 2008, valitsi EU linjakseen talouspolitiikan, joka perustui yli sata vuotta vanhojen jumalien palvomiseen. Usko syrjäytti faktan. Luottamuskeijun uskottiin leijailevan Euroopan talouden yllä luoden hyvää tahtoa ja uutta dynaamista kasvua.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.4.2014 15.33EU-USA-sopimukselle tukea tähtiliput liehuen Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen

Markus Penttinen kevät 2013Suomen ja Ruotsin työntekijäjärjestöt ovat antaneet kannanotot, joissa ne tukevat EU-USA-kauppasopimusta unionin ja Yhdysvaltain tähtiliput liehuen. Aiheen painavuuden vuoksi linjaus oli esillä niin SAK:n, STTK:n kuin Akavankin hallituksissa. Ruotsissa työntekijäkeskusjärjestöt pitivät hallitustensa harvinaisen yhteiskokokouksen EU-USA-sopimuksen vuoksi. Suomen keskusjärjestöjen kannanotto luovutettiin Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbille 4.4.2014.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.4.2014 11.48Europuolueilla on eroa FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka SAK

Puolueiden erot näkyvät hyvin työelämän kysymyksissä. Osa puolueista ­– PES, Vihreät ja Euroopan vasemmistopuolue – on kirjannut tavoitteisiinsa useita työntekijöiden oikeuksia ja ammattiliittojen roolia korostavia kantoja. Yhteisenä tavoitteena näissä linjauksissa on muun muassa sosiaalisen polkumyynnin lopettaminen. ALDE korostaa ohjelmansa ainoassa työelämälinjauksessa tutkintojen tunnustamista yli rajojen. EPP puolestaan mainitsee työn vapaan liikkuvuuden yhteydessä ja todetessaan, että eurooppalaiset säilyttävät muissa EU-maissa samat oikeudet kuin kotimaassaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.4.2014 16.24Viisi vuotta neuvostojen maassa Suomen pysyvän EU-edustuston työelämäasioiden erityisasiantuntija Pauliina Porkka

ViisivuoPauliina-Porkkatinen ”kertakäyttödiplomaatin” urani Suomen pysyvässä EU-edustustossa työelämäasioiden erityisasiantuntijana on kohta ohi ja on yhteenvedon aika. Kauteni aikana Euroopan työttömyys on edennyt huolestuttavaa vauhtia ja erityisesti nuorten työttömyys on noussut tärkeälle sijalle eurooppalaisessa keskustelussa. Lainsäädäntöpuolella on mm. hyväksytty vanhempainvapaadirektiivi, uusittu Euroopan globalisaatiorahastoa koskeva asetus, parannettu työvoiman liikkuvuutta EU:ssa tiedonvaihtoa lisäämällä sekä sokerina pohjalla työstetty vielä viimeistä parlamentin silausta vaille oleva direktiivi, jolla pyritään parantamaan lähetettyjen työntekijöiden asemaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.3.2014 16.35Kauppapolitiikka EU-demokratian oppituntina FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Brysselin yleisin seminaariaihe näyttää näinä aikoina olevan EU:n ja USA:n välillä neuvoteltava kauppa- ja investointisopimus TTIP. Varsinkin tällä viikolla – neljännen neuvottelukierroksen ollessa käynnissä – aiheesta on päivittäin tarjolla useita eri tahojen tilaisuuksia. Kauppapolitiikkaa on pidetty alana, jolla demokratia toimii heikosti. Kauppasopimuksilla rakennetaan tärkeitä kansainvälisen talouden pelisääntöjä, mutta miten ne näkyvät poliittisessa keskustelussa? Neuvottelijat eivät juuri tietoa jakele, eivätkä kansalaiset ole sitä kovin äänekkäästi vaatineetkaan. Puolueidenkaan asialistoilla aihe ei näytä kovin korkealle nousseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.2.2014 15.28FinUnionsilta eväitä eurovaalikeskusteluun FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka SAK

Kevään Euroopan parlamentin vaalit ovat enää reilun kolmen kuukauden päässä. Palkansaajien kannalta on tärkeää, että pian kiihtyvässä vaalikeskustelussa puhutaan myös työelämän asioista. Puolueet ja ehdokkaat on haastettava ottamaan kantaa palkansaajien asemaan vaikuttaviin EU-asioihin, olipa sitten kysymys työntekijöiden oikeuksista tai työntekijöihin vaikuttavista talouspoliittisista ratkaisuista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.1.2014 16.54Suomalaista ruokaa, suomalaisille työtä Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki

AnneliJ 027-370pxl3-137x137

Elintarvikeketjumme työllistää yli 300 000 suomalaista. Eli 12 prosenttia koko työllisestä työvoimasta. Ostamalla kotimaista ruokaa kuluttaja varmistaa, että työpaikat pysyvät Suomessa. Ne luovat hyvinvointia meille kaikille. Suomen elintarvikevienti on ollut viime aikoina laskussa. Kauppataseen vuosittainen vaje on jo kolme miljardia euroa. Suunta on käännettävä pikaisesti.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.1.2014 13.14Puheet EU:n ilmastojohtajuudesta eivät enää vakuuta Europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola

KorholaUudet päästökehitysluvut on julkaistu vuoden loppupuolella. Huomionarvoista on, että Kiina on ohittanut per capita -päästöissään EU:n. Se on hämmentänyt monet, jotka ovat tottuneet itseruoskintaan sanoen, että meillä ei ole mitään sanomista ilmastopolitikassa niin kauan kuin kiinalaisilla on vähemmän päästöjä henkeä kohden. Nyt niin ei enää ole. Kiina saa toki kasvaa, mutta ilmastopolitiikkamme takia Kiina tuudittautui siihen ajatukseen että se saa tehdä sen likaisesti. Ja siihen ei pitäisi kenelläkään olla varaa tässä maailmassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2013 15.27Bryssel ja Suomi lintuperspektiivistä FinUnionsin johtaja Marianne Muona

Kauteni palkansaajajärjestöjen Brysselin toimiston johtajana vetelee viimeisiään. Tammikuun lopussa Marianne Muonapakkaan kimpsuni ja kampsuni - palatakseni Brysseliin kahteen otteeseen seuraavalla viikolla kokoustamaan. Olen reissannut kotimaan ja Brysselin väliä muutaman kuukauden välein vuodesta 2003 lähtien ja viimeiset kaksi vuotta huomattavasti tiheämpään. Kotini on ollut Helsingissä ja suurin osa työviikoistani Brysselissä. Voisikin sanoa, että kodin ja toimiston jälkeen tyypillisin näkymä, mikä minulla on kummastakaan kaupungista, on lentokoneesta avautuva maisema.  Onneksi nautin lentämisestä, koska silloin on aikaa ajatella. Ottaa todellinen lintuperspektiivi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.11.2013 10.34Kehittynyt työelämä maamme menestyksen perustana Europarlamentaarikko Hannu Takkula

20130321 TAKKULA Portrait 049

Ihmisten itsensä ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että heidän vahvuutensa ja potentiaalinsa saadaan täysimääräisesti käyttöön. Kaikki hyötyvät kun monimuotoisuus, joustavuus ja ihmisten liikkuminen yli työelämän totuttujen rajojen lisääntyy. Työelämässä ei enää edetä suoraviivaisesti koulusta työn kautta eläkkeelle.  Uusi työ on polveilevaa ja reittiä saatetaan vaihtaa montakin kertaa. Siksi tarvitaan yrittäjämäistä asennetta ja uskallusta ottaa myös riskejä. 

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


31.10.2013 18.34Liittovaltiota ei tule, mutta yhteisvastuuta tarvitaan Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari

JaakonsaariEurokriisi on muuttanut poliittista dynamiikkaa, mutta suunnasta on epäselvyyttä. Keskustelua pitää käydä, mutta on erotettava pragmaattinen uudistustyö ja ideologinen pyrkimys vahvistaa markkinoiden valtaa ja heikentää EU:ta. Populistien ja kriitikoiden paine näyttää suuntautuvan erityisesti toimialoille, joissa tehdään ihmisten työoloja, ympäristöä ja elämää suojelevia päätöksiä. Markkinoiden vapaus edellyttää ehdottomasti uutta tasapainoa: työntekijöitä, kuluttajia ja ympäristöä on suojeltava markkinoiden ylivoimalta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.10.2013 12.35Eurooppalaisuus on perusoikeuksista nauttimista STTK:n työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki

Kurki-Leena-web[1]Parikymmentä vuotta sitten syntyi käsite ”Euroopan unionin kansalaisuus". Jokin tuntuu menneen yhteisessä projektissamme vikaan, sillä tuon käsitteen sisältö ja arvo ovat yhä kansalaisille epäselviä. Kansalaisia pitäisi kannustaa osallistumaan aktiivisesti EU:n kehittämiseen ja poliittiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Todellinen Euroopan kansalaisuuden toteuttaminen tarkoittaa sitä, että vahvistetaan demokratian ja EU:n perusarvoja, ja kunnioitetaan kansalaisten poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.9.2013 10.24MENETETTY MANNER – Nuorten usko tulevaisuuteen vaarassa Europarlamentaarikko Tarja Cronberg

Tarja CronbergEU:ssa erityisesti nuoret ovat joutuneet kärsimään talouskriisin ja säästöohjelmien seurauksista. Pahimmissa kriisimaissa noin joka toinen nuori on ilman työtä tai koulutuspaikkaa. Siksi keväällä luotiin EU:n nuorisotakuu, joka takaisi työ- tai opiskelupaikan alle 25-vuotiaille neljän kuukauden sisällä. Takuun toteutuminen kriisimaissa on liki mahdotonta, muissakin parhaimmillaan epävarmaa. EU-johtajat ymmärtävät nuorisotyöttömyyden olevan EU:n keskeinen ongelma. Puheita riittää. Silti vastuuta pakoillaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.9.2013 10.17Elämä rankaisee... Europarlamentaarikko Nils Torvalds

Nils Torvalds

Nokian suurin karhunpalvelus suomalaiselle yhteiskunnalle ei ole kännykkämaailman johtoaseman menettäminen muutamassa vuodessa. Nokian synnyttämä suomalainen ongelma oli, että kaunis tarina ruman ankanpojan muuttumisesta kauniiksi joutseneksi (Sibeliuksen viides soi taustalla) synnytti uskon nokiaismin pelastavasta voimasta. Nokialaisuuden tarttuva tauti synnytti vaarallisen uskon yhden jalan digitaalisesta tasapainosta ja palvelutalouden ensisijaisuudesta. Se oli kuitenkin harha. Tarvitsemme teollisuuspolitiikkaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.7.2013 8.00Euroopan unionin pitää olla myös ihmistä varten Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen 93x130 px

Ravinnon ja suojan lisäksi ihminen tarvitsee toista ihmistä. Apu ei tule kuitenkaan aina vapaaehtoisesti, siksi tarvitsemme yhteisöä ympärillemme. Euroopan sosiaalista ulottuvuutta on kehitettävä päämäärätietoisesti. Jos meillä ei ole sosiaalista Eurooppaa, olemme markkinoiden armoilla. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen ja ehkäisyyn on tartuttava, ennen kuin käsissämme on vakava sosiaalinen kriisi. Euroopan unionin on oltava kansalaisten hyvinvointia varten, aivan kuten valtion ja kunnankin. On kyse koko yhteisömme tulevaisuudesta. Nyt on aika huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista ja perusoikeuksista.

Lue lisää | 1 Kommentti | KommentoiTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje