2010

19.11.2010 13.57

EAY:n kauppa-, globalisaatio-, kehitys- ja kunnon työn työryhmä 16.11.2010

Komission tiedonanto kauppapolitiikasta / Ulrich Weigl, DG TRADE

Komissio julkaisi viime viikolla tiedonannon kauppapolitiikasta. Pakettiin kuuluu itse tiedonannon lisäksi arvio vuonna 2006 julkaistun Global Europe -tiedonannon tavoitteiden saavuttamisesta sekä komission laajempi työasiakirja kauppapolitiikan kehittämisestä. Tiedonantoa edelsi avoin konsultaatio, johon ainakin EAY ja Eurocadres osallistuivat. Tiedonannossa EU:n kauppapolitiikan keskeisimmäksi tavoitteeksi on nostettu työpaikkojen lisääminen mitä voi pitää edistyksenä aiemmasta. Toisaalta tiedonanto ei anna juuri konkreettisia esityksiä siitä miten sinänsä hyviin tavoitteisiin aiotaan päästä. Kunnon työ ja työelämän standardit on tiedonannossa mainittu, mutta niitä ei ole nostettu kauppapolitiikan toimeenpanon edistämisessä lainkaan esille.

Global Europe -tiedonannon arviossa todetaan, että maailman kauppajärjestö WTO:n suhteen edistyminen ei ole ollut toivotun laista. Monenkeskisen kauppajärjestelmän kehittäminen on kuitenkin EU:lle edelleen ensisijaista. Komission edustajan mukaan Dohan neuvottelukierroksen päättäminen ensi vuonna on edelleen periaatteessa mahdollista. Esimerkiksi Yhdysvallat kuitenkin väittää, että Dohan nykyisestä luonnoksesta ei tulisi sille riittävästi hyötyä.

Kahdenvälisissä kauppasopimuksissa EU:n on tarkoitus jatkossa keskittyä strategisesti tärkeisiin maihin. Tähän mennessä sopimus Etelä-Korea kanssa on saatu allekirjoitettua, Keski-Amerikan ja Kolumbian ja Perun sopimukset ovat lakimiesten käsittelyssä, Intian kanssa neuvottelut ovat pitkällä, Kanadan kanssa hyvällä mallilla ja Mercosurinkin (Brasilia, Argentiina, Paraguay, Uruguay, Venezuela) kanssa jälleen vauhdissa. Venäjän kanssa yhteistyösopimuksesta neuvotellaan jälleen, Ukrainassakin on tapahtunut edistystä vaalien jälkeen. Kiinan yhteistyösopimusneuvottelut edistyvät hitaasti.

Kauppasopimuksista saatavat hyödyt olisivat komission mukaan suuria erityisesti kaupan turhan tarkan sääntelyn (non-tariff barriers) ja tullien keventyessä. Teollis- ja tekijänoikeussuoja on komission tiedonannossa myös keskeisellä sijalla. WTO:n TRIPS-sopimus on sinänsä kattava, mutta rangaistukset sopimuksen rikkomisesta hyvin lieviä. Kiina on lobannut EU:ta laskemaan tekniikan siirron nimissä teollis- ja tekijänoikeussuojaa erityisesti aloilla, joilla sillä on omia intressejä. Toisaalta esimerkiksi kehitysmaiden mahdollisuudesta saada kohtuuhintaisia lääkkeitä on huolehdittava. Julkiset hankinnat ovat myös tapetilla, sillä EU:ssa niitä on jo avattu huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Kanadassa.

Komission edustajan mukaan neuvottelukumppanit syyttävät usein EU:ta protektionismista kestävästä kehityksestä puhuttaessa. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimukset on kuitenkin hyväksytty globaalisti, joten yhteisten standardien löytämisen ei pitäisi olla ongelmallista. Erityisesti Intia kuitenkin kieltää yhteyden kaupan ja työvoiman välillä. Etelä-Korean ja Karibian maiden kanssa solmittuihin sopimuksiin kuitenkin saatiin hyvät kestävän kehityksen kappaleet ja EAY vaatiikin näiden sopimusten pitämistä mittapuuna myös tuleville sopimuksille. Global Europe -tiedonannon pohjalta komissiolle annettu neuvottelumandaatti myös nimenomaan edellyttää kestävän kehityksen huomioimista kauppasopimuksissa. Kiinnostavaa kyllä, myös Yhdysvallat ja Kanada neuvottelevat pitkälti samojen maiden kanssa ja vaativat sanktioiden käyttöä työntekijöiden oikeuksia rikottaessa.

Sosiaalinen vuoropuhelu kauppapolitiikasta ja vaikutusarvioinneista / Frank Siebern-Thomas, DG EMPL

Kauppasopimuksista tehtäviä vaikutusarviointeja käsitellään sosiaaliseen vuoropuheluun osallistuvien kanssa. Komissiolla on nyt uudet ohjeistukset, joiden mukaan myös sektorikohtaisia sosiaalisen vuoropuhelun komiteoita on konsultoitava, mikäli sopimuksella on työllisyysvaikutuksia. Konsultointia on tarkoitus yleisesti laajentaa ja konsultoitavien kapasiteettia kasvattaa. Osallistumista on kasvatettava niin EU:ssa kuin sen ulkopuolella.

Sosiaalisen vuoropuhelun yhteydessä käsitellään tällä hetkellä myös Etelä-Korean kanssa solmitun vapaakauppasopimuksen kestävän kehityksen osion toimeenpanoa. Kestävän kehityksen osiota valvotaan eri menetelmällä kuin muuta sopimusta eivätkä sama riitojenratkaisumekanismi tai sanktiot ole käytössä. Valvontamekanismeja rakennetaan parhaillaan, mutta ay-puolelta epäiltiin niiden tehokkuutta. Koko prosessin lopputuloksena on vain raportti ja kasvojen menetys on ainoa todellinen seuraus.

EU-Intia -vapaakauppasopimusneuvottelut

EU:lla ja Intialla on joulukuussa huippukokous, jossa selviää neuvotteluiden tilanne. Komission toiveissa on saada sopimus vuoden 2011 alussa. Kestävän kehityksen kappaleen lisäksi henkilöiden tilapäinen liikkuminen palvelukaupassa (toimitusmuoto 4) on ollut paljon esillä. Intia vaatii EU:lta myönnytyksiä maahantulossa Intian markkinoillepääsyn vastineeksi. Toimitusmuoto 4 onkin ollut neuvotteluissa EU:n aiempia neuvotteluita keskeisemmällä sijalla.

Toimitusmuoto 4 on selkeästi työmarkkina-asia ja työmarkkinaosapuolia on tämän vuoksi ehdottomasti konsultoitava nykyistä laajemmin. Komission kauppaosasto kieltäytyy näkemästä, että toimitusmuoto 4 koskee työntekijöiden liikkuvuutta. Samoin komissio on toistaiseksi kieltäytynyt tunnustamasta yritysten sisäisiä siirtoja koskevan direktiiviehdotuksen suhdetta kauppasopimuksiin, vaikka direktiiviehdotuksen perusteluissa nimenomaan viitataan EU:n velvoitteisiin kauppasopimuksissa. Direktiiviehdotuksen sisältämät työntekijäryhmät on myös suoraan määritelty kauppasopimusten pohjalta.

ITUC ja EAY vastustavat työntekijöiden liikkuvuuden säätelemistä kauppasopimuksissa. Ehdoton minimivaatimus on, että kauppasopimusten (ja tulevan yritysten sisäisiä siirtoja koskevan direktiivin) nojalla liikkuviin työntekijöihin sovelletaan työntekomaan työsopimuslakia ja työehtosopimuksia yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. Tähän asti toimitusmuoto 4 on koskenut lähinnä korkeasti koulutettuja, mutta viimeisimmässä kauppasopimuksissa on mukana ollut jo muitakin ryhmiä kuten kampaajia. On myös huomioitava, että esimerkiksi Intian kohdalla pelkkä määritelmä yliopistosta valmistunut kattaisi huomattavasti yritysten avainhenkilöstöä laajempia ryhmiä.

Komissio on epäillyt ay-järjestöillä olevan protektionistia vaatimuksia. Tämän vuoksi on tärkeää korostaa, että ay-puoli ei suinkaan vastusta liikkuvuutta tai siirtolaisuutta vaan nimenomaan sen yhä laajempaa säätelemistä kauppasopimuksissa. Vähimmäisvaatimuksena ovat avoimet konsultaatiot ja takuut yhdenvertaisesta kohtelusta.

Euroopan kansainvälinen investointipolitiikka

Lissabonin sopimuksen jälkeen EU on toimivaltainen myös kansainvälisten investointisopimusten osalta. Uusi kehikko on tekeillä ja pian päätetään, koska jäsenmaiden sadat vanhat sopimukset menevät pois voimasta. Tällä hetkellä pohditaan pidetäänkö investointisopimukset erillään vai liitetäänkö ne muihin kauppasopimuksiin.

GSP-instrumentti

EAY vastasi komission konsultaatioon EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (Generalized System of Preferences GSP) kehittämiseksi. Uuden järjestelmän tulee voimaan vasta vuoden 2014 aikana, kun aiemmin tavoitteena oli 2012. Nykyistä järjestelmän voimassaoloa pidennetään kahdella vuodella. Euroopan parlamentissa on järjestelmään kiinnostava muutosehdotus, jonka mukaan EU:n on vaadittava säännöllisempiä raportteja GSP -vaatimusten noudattamisesta järjestelmään kuuluvilta mailta.

ASEM-prosessi

Aasia-Eurooppa (ASEM) työllisyyshuippukokouksen yhteydessä pidettiin kolmas työmarkkinajärjestöjen foorumi lokakuun alussa Brysselissä. Itse huippukokouksessa puhuttiin rahamarkkinoiden sääntelystä, mutta työmarkkinoiden kehittämisen osalta esitykset keskittyivät yksipuolisesti työmarkkinoiden sääntelyn vähentämiseen. Työmarkkinaosapuolten merkitys kuitenkin tunnustettiin selkeästi.

ASEM-työministerit kokoontuvat joulukuussa Alankomaissa. Ministereiden tavoitteena on muun muassa muodostaa yhteisiä näkemyksiä ensi vuoden ILO:n työkonferenssiin. Myös osaamiskysymykset ja vihreät työpaikat ovat asialistalla. Työmarkkinafoorumin päätöslauselmia ei päästä esittämään itse ministereille, mutta ne saataneen toimitettua hallituksen kautta. Yleisesti ammattijärjestön mukaan pääsy ASEM-prosessiin on ollut hidasta, vaikka pientä kehitystä on tapahtunut.

EU-Afrikka

EU ja Afrikka järjestävät kolmannen huippukokouksensa Libyassa marraskuun lopussa. Investointi, talouskasvu ja työllisyys ovat seuraavan kokouksen aihe. Tähän asti kunnon työ on loistanut poissaolollaan keskusteluista eikä työllisyyskeskusteluissa ole ollut mitään viittauksia esimerkiksi ILO:n sopimuksiin. Ilmassa on myös tiettyjen maiden osalta ollut ay-vastaisuutta. Työministerit olisi vähintään saatava keskusteluihin mukaan.

Liisa Folkersma
Akavan kansainvälisten asioiden asiamies


Palaa otsikoihinTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje