FinUnionsin uutiskirje 22.4.2016
Healthy workplaces

Euroopan työterveysvirasto ja EAY kampanjoivat paremman työsuojelun puolesta


Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY tukee Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA:n huhtikuussa  käynnistämää kaksivuotista kampanjaa Healthy Workplaces for all ages, jonka keskiössä ovat työturvallisuus ja -terveys ikääntyvän työvoiman näkökulmasta.


Kampanjassa keskitytään eurooppalaisiin yrityksiin sekä tarpeeseen edistää kestävää työtä ja terveenä ikääntymistä työuran alusta alkaen. Kampanjan mukaan yritykset voivat suojella työntekijöidensä terveyttä eläkeikään asti parantaen samalla organisaationsa tuottavuutta.


Myös EAY on aloittanut oman kampanjan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi Euroopassa. Kampanjassa järjestö vaatii EU:lta parempaa lainsäädäntöä tehokkaamman työsuojelun takaamiseksi. EAY:n prioriteetteihin kuuluvat muun muassa sitovien altistusarvojen määrittely 50 työperäistä syöpää aiheuttavalle aineelle, nanopartikkelien sääntely sekä psykososiaalisten riskien vähentäminen.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Komissaari Pierre Moscovici: Verokysymykset vaativat yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja


Talous- ja veroasioista vastaavan ranskalaiskomissaari Pierre Moscovicin mukaan Euroopan olisi nopeutettava uudistuksia, joilla investointiesteitä poistetaan ja yritysten toimintaympäristöä sekä kilpailukykyä parannetaan. Näiden toimien pitäisi yhdessä älykkäiden työmarkkinauudistusten kanssa tukea työpaikkojen luontia ja vähentää työttömyyttä.


Investointi- ja kilpailukykykysymysten ohella Moscovicia työllistävät komission esitykset avoimemmasta verotuksesta. Vaatimukset oikeudenmukaisemmasta verotuksesta ovat voimistuneet talouskriisin ja viimeaikaisten verotietovuotojen myötä.


- Tämä on auttanut politiikan fokusoinnissa ja yritysten veronkiertoon puuttuminen on noussut EU-agendan kärkeen, Moscovici sanoo. 


Lue koko haastattelu FinUnionsin sivuilta.


Komissio julkaisi tietoja uuden osaamisen ohjelmasta


Komissio on julkaissut etenemissuunnitelman Euroopan uuden osaamisen ohjelmasta (A new Skills Agenda for Europe).


Komission vuoden 2016 työohjelman mukaan uuden osaamisen ohjelmalla edistetään elinikäistä investoimista ihmisiin. Tähän lukeutuvat muun muassa ammatillinen ja korkeakoulutus sekä digitaalinen ja teknologinen osaaminen. Ohjelmalla halutaan komission mukaan panostaa kansalaisten tarvitsemiin taitoihin, jotta he voivat ottaa aktiivisesti osaa muuttuviin oloihin työpaikoilla ja yhteiskunnissa.


Ohjelman pääasiallinen tavoite on taitojen kehittämisen edistäminen. Ohjelman erityisiksi tavoitteiksi komissio listaa useampien ihmisten varustamisen paremmilla ja oleellisimmilla taidoilla sekä käytössä olevan osaamisen avoimuuden ja käytön parantamisen (mukaan lukien liikkuvat työntekijät, opiskelijat ja ne, joilla ei ole EU-pätevyyttä.) Ohjelman tavoitteeksi mainitaan myös lisätiedon hankkiminen työmarkkinoiden suuntauksista ja osaamistarpeista.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Parlamentti hyväksyi liikesalaisuusdirektiivin – Eurocadresin mukaan säännöissä olisi parantamisen varaa


Parlamentin täysistunto hyväksyi 14. huhtikuuta direktiivin liikesalaisuuksista. Uusien EU-sääntöjen on tarkoitus parantaa yritysten oikeussuojaa varkaus- ja väärinkäyttötapauksissa. Parlamentti kertoi sääntöjen suojelevan samanaikaisesti myös sananvapautta.


Korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta Eurocadresin puheenjohtaja Martin Jefflénin mukaan direktiivin vaikutuksia työntekijöiden liikkuvuuteen ja suojaan saatiin parannettua alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna. Lopputulos ei kuitenkaan Jefflénin mielestä ole erinomainen.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

EAY toivoo komissiolta tehokkaampia keinoja veronkierron estämiseksi


Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY osoittaa 15. huhtikuuta julkaistussa kannassaan tukensa komission tammikuussa esittämälle veronkierron vastaiselle toimenpidepaketille. 


Vaikka EAY toivottaa paketin tervetulleeksi, järjestö uskoo tärkeiden huolenaiheiden jäävän sen ulkopuolelle.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Facebook  Twitter