FinUnionsin uutiskirje 29.4.2016
Luca_IWMD

EAY vaatii parempaa työsuojelua – Satatuhatta menehtyy vuosittain työperäisiin syöpiin EU:n alueella


Euroopan ammattiliitot viettivät 28. huhtikuuta kansainvälistä työntekijöiden muistopäivää. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY huomauttaa, että työperäisiin syöpiin kuolee vuosittain EU:ssa 100 000 ihmistä. Lisäksi yli 3500 ihmistä menehtyi raportoiduissa työtapaturmissa vuonna 2012 (viimeinen vuosi, jolta EU keräsi kyseisiä tilastoja).


EAY:n mukaan EU ei ole tehnyt riittävästi työntekijöitä suojellakseen. Tehokkain tapa suojelemiseen olisivat lait kansallisella ja EU-tasolla. EAY vaatii nopeita toimia työsuojelun parantamiseksi ja lainsäädännön edistämiseksi.


Järjestön prioriteetteihin kuuluvat muun muassa sitovien altistusarvojen määrittely 50 työperäistä syöpää aiheuttavalle aineelle, nanopartikkelien sääntely sekä psykososiaalisten riskien, kuten stressin, vähentäminen.


EAY kritisoi myös komission päätöstä nanomateriaalien seurantakeskuksen (observatory) perustamisesta ammattijärjestöjen, parlamentin ja neuvoston toivoman nanomateriaalirekisterin sijaan. EAY:n mukaan seurantakeskus epäonnistuu työntekijöiden suojelussa terveysriskeiltä eikä edistä nanomateriaalien jäljitettävyyttä tai teollisuuden vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Parlamentti vaatii kotitaloustyöntekijöiden aseman parantamista


Euroopan parlamentin täysistunto äänesti kotitaloustyöntekijöiden paremman suojan puolesta 28. huhtikuuta.  Parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) hyväksyi mietinnön helmikuussa.


Täysistunnon hyväksymä päätöslauselma kehottaa antamaan kotitaloustyöntekijöille, joista suurin osa on maahanmuuttajanaisia, virallisen aseman EU:ssa. Heidän työnsä tunnustaminen ”oikeiksi” työpaikoiksi ehkäisisi hyväksikäyttöä, pakkotyötä ja ihmiskauppaa, mepit painottavat.


Mepit suosittavat muun muassa helposti hallittavien työsuhdemallien luomista, jotta kotitaloustyön epävarmuus ja pimeä työ saataisiin loppumaan. Parlamentti viittaa Belgian ja Ranskan palvelusetelimalleihin esimerkkeinä käytännöistä, jotka ovat parantaneet työntekijöiden asemaa.


Kotitalous- ja hoivatyöntekijät tulisi sisällyttää kansallisen työ-, terveydenhuolto- ja sosiaalilainsäädännön sekä syrjintää koskevien lakien piiriin.  Lisäksi heidän tulisi voida liittyä ammattiliittoihin, päätöslauselmassa todetaan.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

EAY pelkää SUP-lainsäädännön mahdollistavan ”eurooppalaiset Panamat”


Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY on lähettänyt EU-parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan mepeille kirjeen, jossa se esittää huolensa komission SUP-direktiiviehdotuksesta ja kehottaa hylkäämään sen viipymättä.


EAY:n mukaan SUP-esitys herättää vahvoja huolenaiheita liittyen veronkiertoon, työntekijöiden oikeuksiin ja kestävään yritysten hallintoon. Järjestö huomauttaa Panama-papereiden kuvaavaan seurauksia, joita SUP-yritysmuodon hyväksymisestä voisi seurata.


EAY:n erityisenä huolenaiheena on postilaatikkoyritysten lisääntyminen ehdotuksen myötä. Asiantuntija-arvioiden mukaan SUP-esitys tekisi postilaatikkoyritysten perustamisesta entistä helpompaa ja halvempaa. Tuhansien postilaatikkoyritysten perustaminen Panamaan oli mahdollista etenkin siksi, että yritysten pääkonttorin rekisteröinti sallittiin eri paikkaan, kuin missä todellinen taloudellinen toiminta tapahtui, EAY toteaa kirjeessään. SUP-lainsäädännöllä Eurooppaan ollaan EAY:n mukaan luomassa samankaltaista järjestelmää.  


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Eurooppalaiset ammattiliitot ehdottavat oppisopimuskoulutukseen laatukriteereitä


Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY ja Ison-Britannian työntekijöiden keskusjärjestö TUC:n koulutukseen keskittyvä alajärjestö Unionlearn ehdottavat tuoreessa julkaisussaan kahtakymmentä laatustandardia oppisopimuskoulutukseen. Raportti pohjautuu muun muassa hyviin käytäntöihin kansallisella ja sektoritasolla.


EAY:n liittosihteeri Thiébaut Weberin mukaan laatuvaatimukset luovat pohjan työmarkkinaosapuolten ja komission keskustelulle laadukkaasta oppisopimusmallista, jonka tulisi olla osa komission suunnitteilla olevaa uusien taitojen ohjelmaa (New Skills Agenda for Europe).


Järjestöjen määrittelemien kriteerien mukaisesti oppisopimuskoulutus pitäisi virallistaa kansallisella lainsäädännöllä ja/tai työehtosopimuksilla ja sitä tulisi säädellä ja arvioida työmarkkinajärjestöjen, viranomaisten ja koulutusinstituutioiden yhteistyöllä. Lisäksi oppisopimuksilla pitäisi edistää liikkuvuutta ulkomailla suoritettavan osakoulutuksen kautta (vastaavalla logiikalla kuin korkeakouluopiskelijoille tarkoitetulla Erasmus-ohjelmalla).


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Komissio julkaisi raportin TTIP-neuvottelujen tilasta


Komissio julkaisi 27.4. raportin, jossa esitellään yksityiskohtaisesti EU:n ja Yhdysvaltojen TTIP-vapaakauppaneuvottelujen tähänastiset tulokset.  Raportin mukaan neuvottelijat ovat edenneet useissa TTIP:n luvuissa. Tekemistä kuitenkin riittää, jotta pääkohdat saataisiin käsitellyksi tänä vuonna. Neuvottelujen 13. kierrosta käydään parhaillaan New Yorkissa.


Työelämäasioihin liittyen raportti toteaa EU:n esittäneen kunnianhimoisen ja kattavan kestävää kehitystä koskevan luvun vuoden 2015 lokakuussa. Luku sisältää kirjauksia muun muassa työstandardeista ja ympäristönsuojelusta. Yhdysvallat esitti oman työtä ja ympäristöä koskevan lukunsa helmikuussa 2016. Komission mukaan lukujen yhteensovittamistyön odotetaan alkavan pian.


Neuvottelut sopimuksen investointisuojasta alkoivat uudelleen tämän vuoden helmikuussa, raportissa sanotaan. Neuvottelujen pohjana on EU:n esitys uudesta lähestymistavasta investointisuojaan ja avoimempaan järjestelmään sijoittajien ja valtioiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Esityksessä komissio ehdottaa muun muassa investointituomioistuimen perustamista.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Neljännestä rautatiepaketista alustava sopu – VML: neuvottelutulos paras vaihtoehto henkilökunnan kannalta


Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto pääsivät 19.4. sopimukseen neljännestä rautatiepaketista. Komission mukaan paketti sisältää useita toimenpiteitä, jotka lisäävät Euroopan rautateiden innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. Paketti tulee vielä virallisesti hyväksyä neuvostossa ja parlamentin täysistunnossa.


Veturimiesten liiton puheenjohtaja Risto Elosen mielestä neuvottelutulos antaa mahdollisuuden siirtymäaikojen puitteissa valmistautua kansallisella tasolla rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen hallitusti.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Brexit vaarantaisi työntekijöiden oikeudet


Kun Suomessa 23.6. valmistaudutaan juhannuksen viettoon, Euroopassa jännitetään Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen tulosta. Jäsenyyden kannattajilla ja vastustajilla on siis vajaa kaksi kuukautta aikaa vakuuttaa britit parempana pitämästään ratkaisusta.


Iso-Britannian ay-keskusjärjestö TUC suurimpine jäsenliittoineen kannattaa voimakkaasti EU-jäsenyyden jatkoa. Niille on selvä, että esimerkiksi työturvallisuutta, vuosilomia ja äitiysvapaita koskevat oikeudet joutuisivat helposti konservatiivihallituksen silppuriin EU-säännösten selkänojan poistuttua.


Lue FinUnionsin johtaja Pekka Ristelän blogikirjoitus kokonaisuudessaan sivuiltamme.


Facebook  Twitter