FinUnionsin uutiskirje 4.5.2016
Mosco_Spring

Komissio julkaisi kevään 2016 talousennusteen – EAY huolissaan laimeasta kasvusta


Komissio julkaisi 3.5. kevään kasvuennusteen, jossa euroalueelle ennakoidaan 1,6 prosentin ja koko EU:lle 1,8 prosentin kasvua vuonna 2016.  Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 1,7 ja 2,0 prosenttia. Vuonna 2017 kaikkien jäsenvaltioiden talouksien ennustetaan kasvavan, mutta kasvun odotetaan olevan epätasaista.


Euroalueen työttömyysasteen odotetaan laskevan vuoden 2015 tasosta (10,9 prosentista) 10,3 prosenttiin vuonna 2016. Vuonna 2017 työttömyysasteen ennustetaan laskevan 9,9 prosenttiin. Koko EU:ssa työttömyysasteen ennustetaan alentuvan vuoden 2015 tasosta (9,4 prosentista) 8,9 prosenttiin vuonna 2016 ja 8,5 prosenttiin vuonna 2017.


Ennusteen mukaan taloudellisen toiminnan vilkastumisen odotetaan luovan Suomeen lisää työpaikkoja. Samalla yritykset ovat kuitenkin varovaisia palkkaamaan uusia työntekijöitä turvatakseen tuottavuutensa. Tämän seurauksena työttömyyden uskotaan laskevan ainoastaan vähitellen vuosina 2016 ja 2017. Ennusteessa huomioidaan meneillään olevat neuvottelut kilpailukykysopimuksesta.


Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY ilmaisi tuoreeltaan huolensa siitä, että komission vastaus vaimeisiin talousnäkymiin olisi tiukentaa entisestään vaatimuksia rakenneuudistuksista investointien ja sisäisen kysynnän korostamisen sijaan. EAY on pitkään peräänkuuluttanut julkisia investointeja ja palkankorotuksia sisäisen kysynnän ja kasvun tukemiseksi.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Komissio hyväksyi työmarkkinaosapuolten ehdotuksen kalastusalan työolojen parantamiseksi


Komissio hyväksyi 29.4. työmarkkinaosapuolten kalastusalan työoloista tekemään sopimukseen pohjautuvan direktiiviehdotuksen, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden suojelua. Neuvoston tulee vielä hyväksyä direktiivi ennen sen toimeenpanoa.


Kalastusalalla toimivat EU:n työmarkkinaosapuolet tekivät vuonna 2013 sopimuksen, jossa ehdotettiin EU:n lainsäädännön yhdenmukaistamista kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuoden 2007 yleissopimuksen kanssa.


Työllisyyskomissaari Marianne Thyssenin mukaan työntekijöiden ja heidän hyvinvointinsa suojelu on yksi Junckerin komission prioriteeteista. Kalastusalalla työskentelee EU:ssa yli 100 000 ihmistä, usein vaikeissa olosuhteissa merellä. Tapaturmia ja loukkaantumisia saattaa ilmetä 15 kertaa enemmän kuin muilla aloilla, Thyssen kertoo.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Rakenneuudistukset jäsenmaissa: Neuvosto sopi kannastaan tukiohjelmaan


EU-maiden pysyvistä edustajista koostuva komitea (Coreper) sopi 28. huhtikuuta neuvottelukannastaan komission ehdottamiin sääntöihin, joilla perustettaisiin tukiohjelma auttamaan jäsenvaltioita rakenneuudistusten toteuttamisessa.


Ohjelma alkaisi vuoden 2017 alussa ja kestäisi vuoden 2020 loppuun. Sen rahoituskehys olisi 142,8 miljoonaa euroa. Coreper pyysi EU-puheenjohtajuutta parhaillaan luotsaavaa Hollantia aloittamaan asiasta neuvottelut parlamentin kanssa.


Coreperin mukaan ohjelman tavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia kilpailukyvyn, tuottavuuden, työllisyystilanteen, investointien ja koheesion parantamiseksi jäsenmaissa erityisesti EU:n talouspolitiikan ohjausjärjestelmän avulla.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Pimeän työn vastainen foorumi starttaa toukokuussa


Pimeän työn vastainen eurooppalainen foorumi käynnistetään Brysselissä toukokuun lopussa. Aloitustilaisuudessa identifioidaan pimeään työhön liittyviä ongelmia ja prioriteetteja sekä keskustellaan lähestymistavoista, joita foorumin ensimmäiseen työohjelmaan tulisi sisällyttää.


Työllisyyskomissaari Marianne Thyssenin on määrä kertoa avauspuheenvuorossaan näkemyksestään siitä, miten foorumi voi toteuttaa lakisääteiset tehtävänsä käytännössä ja osaltaan edistää EU:n sosiaalista ulottuvuutta.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Lobbaus EU:ssa: Komissio pyytää palautetta avoimuusrekisteristä


Komissio käynnisti maaliskuussa julkisen kuulemisen komission ja Euroopan parlamentin yhteisen avoimuusrekisterin muuttamisesta pakolliseksi kaikille, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n instituutioihin. Kuuleminen on auki 31. toukokuuta saakka.


Parlamentin mukaan vapaaehtoiseen rekisteriin liittyy vuosittain noin 1000 toimijaa ja se kattaa yhteensä yli 9000 tahoa. Myös FinUnions on kirjautunut rekisteriin.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Facebook  Twitter