Uutiset 1. kesäkuuta 2017

Komissiolta kunnianhimoinen esitys EMUn ongelmien ratkaisemiseksi


Komissio hakee keskiviikkona 31. toukokuuta julkaisemallaan EMUn kehittämispaketilla sekä taloudellista, poliittista että sosiaalista integraatiota.


Kyseessä on konkreettisia ehdotuksia sisältävä paketti, johon on liitetty kiinteästi mukaan myös sosiaalinen ulottuvuus.


FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto toteaa, että on hyvä, että komissio avaa keskustelun eri vaihtoehdoista yhteisen finanssipolitiikan kehittämiseksi.


– Eurokriisi pitkittyi osin siksi, että euroalueella ei muiden rahaliittojen tapaan ole yhteisiä finanssipoliittisia instrumentteja, joiden avulla vahvistaa kokonaiskysyntää taantumien aikana ja siten torjua työttömyyttä ja vahvistaa kasvua.


FinUnions-järjestöjen SAK:n, STTK:n ja YTN:n puheenjohtajat ovat kiitelleet komission huhtikuussa esittelemää sosiaalisten oikeuksien pakettia. Komissio tarjoaa nyt paketin ydintä, sosiaalisten oikeuksien pilaria, euroalueen sosiaalisen integraation perustaksi.


Komission ehdotusten mukaan sosiaalisen pilarin pitäisi myös ohjata jäsenmaiden rakenneuudistuksia. Pilarin edistämiseen ja työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipoliittisiin uudistuksiin olisi myös mahdollista saada rahoitusta yhteisistä varoista.


Suomen palkansaajien keskusjärjestöt ovat tukeneet euroalueen yhteisen, nk. pahan päivän rahaston perustamista maakohtaisten talousshokkien tasaamiseksi.


Nyt komissio tarjoaa tällaista järjestelmää yhdeksi vaihtoehdoksi finanssipoliittisen tasausrahaston toteuttamiseksi.


Toisena vaihtoehtona komissio ehdottaa euromaiden työttömyysturvarahastojen yhteistä jälleenvakuutusjärjestelmää.


FinUnionsin Kuusiston mukaan tämä voisi vahvistaa Suomenkin työttömyyskassojen rahoitusta taantumien aikana ja estää siten tarvetta nostaa kassojen jäsenmaksuja heikkoina aikoina.


– Komissio ei siis nyt ehdota euroalueen yhteistä työttömyysturvajärjestelmää, jota suomalaiset palkansaajajärjestöt ovat vastustaneet.


Komissio haluaisi myös ottaa käyttöön euromaiden yhteisen velkainstrumentin. Kuusiston mukaan sen ostaminen voisi korvata valtioiden lainojen ostamisen EKP:n rahapolitiikassa.


–Tällöin kansallinen velka tulisi hinnoiteltua nykyistä markkinaehtoisemmin, ja euromailla olisi vahvemmat kannustimet hoitaa talouksiaan kestävämmin.


Keskustelu EMU:n kehittämisestä on käynnistynyt myös jäsenmaiden keskuudessa.


Ranskan uusi hallitus on aloittanut Saksan hallituksen kanssa yhteisen ”kunnianhimoisen EMU-tiekartan” valmistelun.


Ranskan ja Saksan odotetaan ottavan johtajuuden Saksan syyskuisten vaalien jälkeen sekä EU:n että EMU:n integraation syventämiseksi.
Komissio esittää kuljetusalan kabotaasisääntöjen muuttamista


Komissio esitti keskiviikkona 31. toukokuuta laajan liikkuvuuspaketin, johon sisältyy ehdotus ulkomaisten kuljettajien keikkasääntöjen muuttamisesta.


Ehdotuksen mukaan kuljettaja voisi työskennellä toisessa EU-maassa viiden päivän ajan. Tuona aikana hän voisi tehdä rajoittamattoman määrän maan sisäisiä työkeikkoja työaikalain puitteissa.


Kabotaasisääntö on aiemmin sallinut kolme keikkaa seitsemän päivän aikana.


Liikkuvuuspaketissaan komissio ehdottaa myös, että ulkomaisiin kuljettajiin sovellettaisiin lähetettyjen työntekijöiden periaatetta.


Sen mukaan kuljettajalle olisi maksettava työskentelymaan mukainen palkka ja muut etuudet, jos hän työskentelee korkeamman palkkatason maassa vähintään kolme päivää kuukaudessa.

Facebook  Twitter