Uutiset 30. kesäkuuta 2017

Työntekijöiden liikkuvuutta koskevat EU-hankkeet mukana Vironkin puheenjohtajuuskaudella

Viro ottaa vastuulleen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuden 1. heinäkuuta lähtien. 


Yksi Viron kauden teemoista on "Osallistava ja kestävä Eurooppa". 


Siinä Viro aikoo jatkaa työntekijöiden liikkuvuutta koskevien hankkeiden työstämistä.

 
Työlistalla on edelleen lähetettyjen työntekijöiden direktiivi sekä tänä vuonna aloitettu sosiaaliturvan koordinaation uudistaminen. 


Työn ja perhe-elämän sovittaminen yhteen on myös mukana Viron ohjelmassa, ja siinä erityisen tärkeä on komission tuore ehdotus perhevapaiksi. 


Myös eurooppalainen sähköinen palvelukortti on Viron kaudella tärkeiksi nostettujen hankkeiden joukossa. 


Viron puolivuotisen puheenjohtajuuskauden jälkeen vetovastuun ottaa Bulgaria 1. tammikuuta 2018 lähtien. 


Viron puheenjohtajuuskauden ohjelma
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen katsaus Viron kauden tärkeimpiin hankkeisiin

Eläkesäästämiseen ehdolla uusi EU-tason yksityinen vakuutustuote

Komissio julkisti 29. kesäkuuta ehdotuksensa uudeksi EU-tason yksityiseksi eläkevakuutukseksi. 


Uudella eläketuotteella, PEPP:llä (Pan-European Personal Pension Product) olisi tulevaisuudessa samat ominaisuudet riippumatta siitä, missä EU-valtiossa sitä myydään. 


Tuote on vapaaehtoinen, ja komission tavoitteena on luoda sillä eläkesäästäjille enemmän valinnanvaraa sekä taata heille parempi kuluttajansuoja. 


PEPP:llä ei korvata jäsenvaltioiden eläkejärjestelmiä. Komission mukaan PEPP:n on tarkoitus täydentää nykyisiä valtion tarjoamia eläkkeitä, ammatillisia lisäeläkkeitä ja kansallisia yksilöllisiä eläkkeitä. 


Komission englanninkielinen tiedote yleiseurooppalaisesta eläketuotteesta
Komission ehdotus yleiseurooppalaiseksi eläketuotteeksi, asiakirja

Komissio avasi keskustelun: Kuinka EU järjestää rahoituksensa Brexitin jälkeen?

Euroopan unionin on tultava toimeen aiempaa pienemmillä varoilla, kun Iso-Britannia eroaa unionista. 


Komissio käynnistikin keskustelun EU:n budjetin tulevaisuudesta 28. kesäkuuta julkaisemalla pohdinta-asiakirjan EU:n rahoituksen järjestämisestä. 


Komissio esittelee asiaansa viimekeväisestä EU:n tulevaisuuspaperista tuttujen viiden eri tulevaisuushahmotelman ympärillä. 


On mahdollista valita, jatkaako EU nykyiseen tapaan, tekevätkö jäsenmaat yhdessä enemmän vai vähemmän vai eteneekö EU kohti monitahtista Eurooppaa ja kenties merkittäviä uudistuksia.  


Vaihtoehdoissaan komissio pohtii, kuinka paljon eri politiikka-aloihin halutaan käyttää varoja ja mistä raha voisi tulla. Vaihtoehtoja on useita, esimerkiksi rahoituksen vähentäminen tietyiltä sektoreilta tai tulojen lisääminen.


Komissio esittelee pohdinta-asiakirjassaan myös EU:n budjetin peruspiirteet ja hahmottelee keskeisten politiikka-alojen, kuten koheesio- ja maatalouspolitiikan, tärkeimpiä trendejä ja kehitystä.Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta 28.6.2017


Facebook  Twitter