FinUnionsin uutiskirje 20.5.2016
Thyssen © European Union 2016

Komissio ehdottaa työntekijöille parempaa suojaa syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta


Komissio esittää karsinogeeneista ja mutageeneista annettuun direktiiviin muutoksia, joilla rajoitetaan työperäistä altistumista kolmelletoista syöpää aiheuttavalle kemikaalille.


Parantaakseen työntekijöiden suojaa komissio aikoo sisällyttää karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin uusia tai tarkistettuja raja-arvoja. Raja-arvoilla määritellään kemiallisen karsinogeenin enimmäispitoisuus työpaikan hengitysilmassa.


Yksi direktiiviin lisättävistä kemiallisista tekijöistä on hengitettävä kiteinen piidioksidi, jonka komissio haluaa lisätä direktiivissä lueteltuihin "prosesseissa syntyviin aineisiin". Piidioksidilla tarkoitetaan pölyä, jota syntyy esimerkiksi betonin, tiilien tai kiven käsittelyyn liittyvässä kaivostoiminnassa, louhinnassa, tunneloinnissa ja leikkauksissa, murskaamisessa tai jauhamisessa.


Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY on pitkään vaatinut toimia karsinogeenisten aineiden raja-arvojen määrittämiseksi. EAY toivottaa tervetulleeksi komission päätöksen ja pitää sitä merkittävänä edistysaskeleena työntekijöiden suojelussa.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


EAY torjuu jäsenmaiden vastalauseet lähetettyjen työntekijöiden direktiiville


Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY) vaatii komissiota hylkäämään lähetettyjen työntekijöiden direktiivin tarkistamista vastustavien jäsenmaiden argumentit. EAY:n mukaan komission tulee sallia keskustelu aiheesta tavanomaisen EU:n lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.


Komissiolle lähetetyssä kirjeessä EAY osoittaa huolensa siitä, että jäsenvaltiot laiminlyövät omia työntekijöitään. Pääsihteeri Luca Visentinin mukaan kaikki Euroopan ammattiliitot ­- myös maissa, jotka ovat tukeneet keltaisen kortin menettelyä - tukevat vahvasti lähetettyjen työntekijöiden direktiivin tarkistamista.


Visentini huomauttaa, että joukko oikeustuomioita on heikentänyt nykyistä direktiiviä. Direktiivin tarkistaminen on ehdottoman tärkeää, jotta periaate samasta työstä maksettavasta samasta palkasta saadaan uudelleen kunnollisesti voimaan, Visentini jatkaa. ”Palkkojen ja työolojen alasajosta eivät hyödy ketkään muut kuin huonot työnantajat”.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Komission maakohtaiset suositukset: Paikallista sopimista edistettävä työmarkkinajärjestöjen roolia kunnioittaen


Komissio julkaisi 18.5. talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvät maakohtaiset suositukset. Suomelle komissio antaa kuluvalle ja seuraavalle vuodelle suosituksia julkisen talouden sopeutuksesta ja työmarkkinapolitiikasta sekä kilpailun, yrittäjyyden ja investointien edistämisestä.


Työmarkkinapolitiikassa komissio suosittelee Suomelle paikallisten palkkaneuvottelujen edistämistä ja jäykkyyksien poistamista. Palkanmuodostuksen pitäisi tukea kilpailukykyä ja tapahtua entistä enemmän vientiteollisuuden lähtökohdista. Kaikkien näiden tulee tapahtua työmarkkinajärjestöjen roolia kunnioittaen. Suositusten perusteluosassa komissio toteaa näihin kysymyksiin liittyvän kilpailukykysopimuksen täytäntöönpanon edellyttävän vielä alakohtaisia sopimuksia.


SAK:n pääekonomisti Olli Koski kiinnittää huomiota komission paikallista sopimista koskeviin suosituksiin.

- Komissio suosittelee paikallisen sopimisen lisäämistä kunnioittaen työmarkkinajärjestöjen roolia, siis työehtosopimusjärjestelmän puitteissa. Suomen palkansaajat ovat myöskin painottaneet työehtosopimuslähtöisyyttä, mikä on myös eurooppalainen käytäntö. Kaavailut puuttua sopimiseen lainsäädännöllä eivät saa komissiostakaan tukea.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Julkinen kuuleminen TTIP-sopimuksen vaikutuksia selvittävästä raportista avattu


EU:n ja Yhdysvaltojen TTIP-vapaakauppaneuvottelujen kestävyydestä (Sustainability Impact Assessment) julkaistiin 13. toukokuuta vaikutusarvioluonnos. Arvion on tehnyt riippumaton konsulttiyritys Ecorys.


Raporttiluonnos korostaa mahdollisuuksia, joita TTIP-sopimus voisi luoda kansalaisille ja yrityksille koko Euroopassa. Raportista järjestetään sidosryhmille avoin kuuleminen, josta Ecorys vastaa. Ecoryksen on tarkoitus antaa aiheeseen liittyvät lopulliset suosituksensa vuoden 2016 loppuun mennessä.


Komission mukaan 400-sivuinen raporttiluonnos osoittaa, että kaikkien jäsenvaltioiden taloudet kasvaisivat TTIP-sopimuksen seurauksena. Raportti ennustaa EU:n viennin Yhdysvaltoihin kohoavan 27 prosentilla. Lisäksi erilaiset sosiaaliset indikaattorit näyttävät sopimuksen hyödyttävän Yhdysvaltojen ja EU:n kansalaisia, raportissa sanotaan. Raportissa tarkastellaan myös TTIP:n vaikutuksia ympäristöön.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Komissio avasi kuulemiset palvelupassista ja Euroopan globalisaatiorahaston väliarvioinnista


Komissio avasi toukokuussa julkisen kuulemisen ehdotuksesta palvelupassin käyttöönotosta sekä rakennus- ja liikepalvelualojen sääntelyesteistä. Kuulemisessa käsitellään myös mahdollisia toimia vakuutusalan hallinnollisiin esteisiin liittyen. Kuuleminen on avoinna 26. heinäkuuta saakka.


Lisäksi komissio avasi toukokuun lopulla kuulemisen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) väliarvioinnista. Komission mukaan kuulemisen tarkoituksena on varmistaa, että suuri yleisö, EGR:n edunsaajat ja EGR:n tuen suunnitteluun tai täytäntöönpanoon osallistuvat organisaatiot voivat ilmaista näkemyksensä rahaston tulevasta suunnittelusta sekä vaikuttaa arviointiin siitä, miten hyödyllistä EGR:n rahoitus on ollut.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


FinUnions hakee tiedottajaa


FinUnionsin viestintä vähenee kesän ajaksi nykyisen tiedottajan siirtyessä kesäkuun alussa uusiin tehtäviin. Uuden tiedottajan rekrytointi on käynnistetty ja hänen toivotaan aloittavan syyskuun alussa.


Lue tiedottajan hakuilmoitus FinUnionsin sivuilta.

Työelämä muuttuu – työntekijöiden työsuojelussa muutoksia?


Työelämän muutoksesta on olemassa useita erilaisia skenaarioita. Visioina voimme lukea, että robotit ja tuleva muu teknologia vie työt, työelämää tulee pidentää, työpäiviin pitää lisätä tunteja. Samanaikaisesti nähdään työntekemisen muotojen moninaistuvan erityisesti digitalisaation kehittymisen kautta.


EU-tasolla, mutta myös kansallisesti, on väitetty, että työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntö on hallinnollinen taakka erityisesti pienillä ja vähäriskisillä toimialoilla. Kilpailukyvyn nimissä lakisääteisistä velvoitteista tulisi luopua. Näin ei kuitenkaan saa tapahtua. Työntekijöitä ei voi laittaa eriarvoiseen asemaan työpaikan koon tai toimialan mukaan. Kaikille tulee taata samantasoinen terveyden suoja.


Lue SAK:n työympäristöasiantuntija Raili Perimäen blogikirjoitus kokonaisuudessaan FinUnionsin sivuilta.


Osaaminen on Euroopan kilpailuvaltti


Komissio julkaisi aiemmin keväällä suunnitelman Euroopan uuden osaamisen ohjelmasta (A new Skills Agenda for Europe). Ohjelman tarkoitus on vahvistaa EU-kansalaisten työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitsemia taitoja. Samalla tuetaan muuttuvissa olosuhteissa tärkeää kykyä elinikäiseen oppimiseen.


Keskeinen keino osaamistason korottamiseksi on ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksien lisääminen sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osaamistason parantaminen ns. osaamistakuulla (Skills Guarantee). Myös korkeakoulutettujen työntekijöiden liikkuvuutta halutaan lisätä uudistamalla eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF).


Lue Akavan asiantuntija Miika Sahamiehen blogikirjoitus kokonaisuudessaan FinUnionsin sivuilta.


Facebook  Twitter