Uutiset 4. marraskuuta 2016
Komissaarit Moscovici ja Dombrovskis. Kuva: © European Union 2015/EC - Audiovisual Service /Etienne Ansotte

Ay-liike tukee komission uutta yritystä harmonisoida yhtiöverotusta 


Pyrkimyksissä yhtenäistää EU-alueen yhtiöverotusta on alkanut uusi vaihe, kun komissiolta saatiin lokakuun lopussa sen lupaama uudistettu lakiehdotus. Yhteisen eurooppalaisen yhtiöveropohjan (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) tavoitteena on yhtenäistää suurimpien monikansallisten yritysten verotusta ja samalla vaikeuttaa yritysten verovälttelyä.


Lue lisää FinUnionsin sivustolta


Komission työohjelma 2017: työelämälakien arviointia jatketaan, uusia aloitteita vähän

 

Euroopan komissio julkaisi vuoden 2017 työohjelmansa 25. lokakuuta. Varsinaisen ohjelman lisäksi komissio julkaisi erillisissä asiakirjoissa listaukset ensi vuodelle aiotuista uusista aloitteista, priorisoitavista lainsäädäntöhankkeista, peruutettaviksi tai kumottaviksi aiotuista esityksistä sekä taulukon paremman sääntelyn ohjelman (REFIT) puitteissa uudelleen arvioitavaksi otettavista säännöksistä.

 

Työelämäkysymyksiä itse työohjelmassa käsitellään varsin suppeasti, mutta työllisyyden edistäminen on edelleen yksi komission työn painopisteistä. Erityiseksi tavoitteeksi asetetaan nuorten työllistymisen tukeminen. Uusien aloitteiden listalle on tästä teemasta nostettu muun muassa viitekehys oppisopimusten laadulle sekä ehdotus oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuuden lisäämisestä.


Lue lisää FinUnionsin sivustolta


SAK:n Katja Lehto-Komulainen on Pohjoismaiden ehdokas EAY:n apulaispääsihteeriksi

 

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY on nimennyt SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulaisen ehdokkaakseen Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) apulaispääsihteeriksi. Apulaispääsihteerejä on EAY:ssä kaksi, ja tehtävä on järjestön toiseksi korkein pääsihteerin (ital. Luca Visentini) jälkeen. Tullessaan valituksi Lehto-Komulainen olisi tehtävässä ruotsalaisen Veronica Nilssonin seuraaja. EAY valitsee uuden apulaispääsihteerin 14. joulukuuta. 


PAY:n uutinen Lehto-Komulaisen ehdokkuudesta 31.10.2016


EaSI-ohjelman kuuleminen auki tammikuulle asti, sosiaalinen pilari ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö sulkeutuvat joulukuussa


Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) väliarvioinnin julkinen kuuleminen avattiin lokakuussa, ja se on avoinna tammikuun 11. päivään 2017 saakka. Edelleen ovat auki sosiaalilainsäädännön parantaminen tieliikenteen alalla, jonka viimeinen päivä on 11. joulukuuta 2016, ja sosiaalisten oikeuksien pilarin julkinen kuuleminen, joka päättyy 31. joulukuuta 2016. 


Lue lisää FinUnionsin sivustolta


Suomen palkansaajajärjestöillä uusi tiedottaja Brysselissä

 

FinUnionsin uutena tiedottajana on lokakuun lopulla aloittanut YTM Tiina Huotari. Hän on työskennellyt aiemmin Suomen pysyvässä EU-edustustossa, ja hänellä on useiden vuosien kokemus suomalaisesta edunvalvonnasta Brysselissä. Huotarilla on myös tutkijatausta sosiaalitieteissä, kohteena sosiaaliset yritykset ja sosiaalinen työllistäminen.


Kuva: © European Union 2015/EC - Audiovisual Service /Etienne Ansotte

Facebook  Twitter