Uutiset 11. marraskuuta 2016
Komissaari Thyssen ja Katja Lehto Komulainen. Kuva: ETUC

SAK, STTK ja Akava: Sosiaalisten oikeuksien pilarin tuotettava konkreettisia aloitteita


Suomen palkansaajakeskusjärjestöt toivovat komission ideoimalta sosiaalisten oikeuksien pilarilta konkretiaa ja tasapainoista, tulevaisuuden haasteet huomioivaa työelämän kehittämistä. Työllisyyskomissaari Marianne Thyssenille 10. marraskuuta Helsingissä luovuttamassaan muistiossa järjestöt ehdottavat työelämän uudistuksia liittyen muun muassa työaikadirektiiviin, työergonomiaan ja nollasopimusten sääntelyyn.

 

Lue lisää FinUnionsin sivuiltaKeskustelu lähetetyistä työntekijöistä jatkuu jakautuneena


Keskustelu lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistamisesta jatkui jakautuneena, kun Euroopan parlamentin työ- ja sosiaaliasioiden valiokunta keskusteli aiheesta tiistaina 8. marraskuuta. Parlamentin kannan valmistelusta vastaavat, suurimpia poliittisia ryhmiä edustavat Elisabeth Morin-Chartier (EPP) ja Agnes Jongerius (S&D) kannattavat uudistusta. Vastustusta hankkeelle kuultiin joidenkin itäisen Euroopan parlamentaarikkojen sekä valiokunnassa kuultujen elinkeinoelämän edustajien taholta.

Komission puheenjohtaja Juncker: työehtosopimukset ovat osa eurooppalaisen yhteiskuntamallin ydintä


Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vieraili maanantaina 7. marraskuuta Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestön (EAY) hallituksessa. Puolitoista tuntia eurooppalaisten ay-johtajien kanssa keskustellut Juncker korosti työmarkkinajärjestöjen roolia EU:n toiminnassa ja kertoi pitävänsä niiden neuvottelemia työehtosopimuksia osana eurooppalaisen yhteiskuntamallin ydintä.


Juncker toisti tapaamisessa aiemminkin esittämänsä näkemyksen siitä, että eurooppalaisen työelämän tulee perustua hyviin työpaikkoihin ja vakinaisiin työsuhteisiin. Palkansaajilla on hänen mukaansa oltava yhtä lailla mahdollisuus vakauteen ja ennakoitavuuteen kuin yrityksilläkin.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta


Työmarkkinaosapuolten rooliin EU-maiden poliittisessa päätöksenteossa vaikuttavat useat tekijät

 

Työmarkkinaosapuolten asema politiikanteossa vaihtelee eri EU-maissa ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Euroopan työllisyyden seurantakeskuksen (European Employment Policy Observatory, EEPO) tuoreesta raportista ilmenee myös, että työmarkkinaosapuolten poliittiset vaikuttamismahdollisuudet EU-maissa kehittyvät eri tavoin. Mitään yleistä trendiä ei kuitenkaan ole tunnistettavissa.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta


Blogivieraana Aleksi Kuusisto, SAK:


Donald Trump – reilun kaupan puolustaja vain kauppasotien aloittaja?


Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump korosti kampanjassaan tavoitetta kitkeä epäreilua kansainvälistä kilpailua. Trumpin kauppapoliittiset tavoitteet voisivat toteutuessaan johtaa jopa protektionistiseen kauppasotaan. Kampanjaretoriikka saattaa kuitenkin väistyä pragmatismin tieltä, joskin ainakin Kiinalta ja Meksikolta Trump vaatinee myönnytyksiä. EU:n kanssa käytävät TTIP-neuvottelutkin kenties vielä herätetään henkiin.Lue lisää FinUnionsin sivuilta


Kuva: ETUC

Nuorisotakuu-tutkimus: EU:n tehtävä enemmän

Euroopan unionin nuorisotakuussa ei ole tehty tarpeeksi nuorten työllistämiseksi, toteaa Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö EAY tuoreessa arvioinnissaan. 


EAY:n tutkimuksen mukaan merkittävää kehitystä nuorisotyöllisyydessä ei ole tapahtunut. Lisää pitkän tähtäimen rahoitusta tarvitaan, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan vuosittain noin 21 miljardia euroa, kun Euroopan komissio olisi tällä hetkellä tarjoamassa 2 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta


Facebook  Twitter