Uutiset 25. marraskuuta 2016
Moscovici 16.11.2016 @ Euroopan komissio

Komissio varoittaa liian pienistä palkankorotuksista

 

Euroopan komissio on 16.11. julkaisemassaan vuotuisessa kasvuselvityksessä huolissaan siitä, että palkkakehitys ei monissa jäsenmaissa vastaa tuottavuuden kehitystä. Edellisten vuosien tavoin komissio muistuttaa liian suurten palkankorotusten voivan heikentää kilpailukykyä. Erityisesti kasvuselvityksessä kuitenkin painotetaan tällä kertaa liian vähäisten palkankorotusten riskejä.

 

Liian vaatimaton palkkakehitys voi komission mukaan heikentää kokonaiskysyntää ja talouskasvua. Samalla heikentyvät myös kannustimet tuottavuuden parantamiseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin sekä osaamista lisääviin investointeihin. Komissio huomauttaa myös, että heikko palkkakehitys voi vääristää resurssien kohdentamista ja jarruttaa EU-maille tärkeiden korkean lisäarvon alojen vahvistumista.

 

Lue lisää FinUnionsin sivuilta

 

Kuva: Euroopan komissio 2016


SAK, STTK ja Akava: EU:n yhtiöveropohja vähentäisi mahdollisuuksia aggressiiviseen verosuunnitteluun

 

Suomalaiset palkansaajakeskusjärjestöt tukevat yhtiöverotuksen harmonisointia EU:ssa ja pitävät kannatettavana komission tuoretta esitystä EU:n yhtiöveropohjaksi (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB). Uudistus voisi lisätä investointeja EU-alueelle, ja lisäksi sillä ehkäistäisiin jäsenvaltioiden välistä haitallista verokilpailua ja vaikeutettaisiin aggressiivista verosuunnittelua.

 

SAK, STTK ja Akava pitävät tärkeänä, että EU-jäsenvaltiolla on oikeus verottaa sellaista yrityksen tulosta, joka syntyy sen alueella. Tämä on suomalaisen palkansaajan etu. Uudessa yhtiöveropohjassa yritysten verotulot jaettaisiin tietyllä jakokaavalla, johon palkansaajakeskusjärjestöjen mielestä liittyy Suomen kannalta joitakin painotusongelmia. Kaavan yhtenä periaatteena on tulojen verottaminen siinä maassa, jossa ne syntyvät.

 

Lue lisää FinUnionsin sivuilta


Työterveyden ja työturvallisuuden EU-suuntaviivoja tulossa vielä 2016


Euroopan komissiolta voidaan odottaa uutta tietoa aikeistaan työterveys- ja -turvallisuusasioissa ennen vuoden 2016 loppua. Komissio on saanut päätökseen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön arvioinnin, ja on luvannut kertoa jatkoaikeistaan tiedonannolla vielä tänä vuonna.


Komissio ennakoi tiedonannon sisältöä tuoreessa etenemissuunnitelmassaan, jossa se myös kertoo arvioinnin tärkeimmistä tuloksista. Niiden mukaan työterveys- ja työturvallisuustilanne on EU:ssa kaikkiaan parantunut, mutta työperäisten syöpien määrä on edelleen korkea.


Etenemissuunnitelma 21.11.2016 komission sivuilla


Lisää veroviranomaisten välistä tiedonvaihtoa EU:ssa 2017

 

Verovälttelyn vastaisessa työssä edettiin marraskuun täysistuntoviikolla jälleen yksi askel: veroviranomaiset velvoitetaan jatkossa jakamaan rahanpesun torjunnassa auttavaa tietoa automaattisesti EU-maiden välillä. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi pankkitilien saldot, korkotulot ja osinkotiedot.

 

Euroopan parlamentti antoi täysistunnossa tukensa neuvoston näkemyksille veroviranomaisten paremmasta tiedonsaannista rahanpesun torjunnassa. Kuulemismenettelyssä ollut lainsäädäntöhanke astuu näin ollen voimaan heti, ja jäsenmaiden on alettava noudattaa uusia sääntöjä vuoden 2017 aikana.

STTK:n pääekonomisti Ralf Sund: 


Marrakeshin tulokset


YK:n organisoima 22. ilmastokokous päättyi Marokon Marrakeshissä 18.11.2016. Odotuksiin nähden tulokset olivat kohtuulliset: prosessi eteni suurin piirtein suunnitelmien mukaisesti. Varsinainen läpimurto saatiin aikaiseksi vuotta aiemmin Pariisissa, ja Marrakeshin kokouksen tarkoitus oli pitää prosessi käynnissä. Siinä onnistuttiin USA:n presidentinvaalin tuloksesta huolimatta. Seuraavien kokousten tumma pilvi on presidentti Trump, mutta vaikutukset jäävät nähtäviksi. 


Kansainvälisellä ay-liikkeellä oli omat tavoitteensa. Viesti on tiivistetty kolmeen asiakohtaan. Ensinnäkin kunnianhimon tasoa tulisi nostaa, toiseksi ilmastomuutosrahoitus kehittyville maille on varmistettava ja kolmanneksi oikeudenmukaiset siirtymät (just transition, ilmastonmuutostilanteen) tulisi kirjata kaikkiin asiakirjoihin selkeästi.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta


Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen:


Taas tehdään EU:n tulevaisuutta


Ensi keväänä EU:n valtionjohtajien tarkoitus on antaa julistus päivityksistä eurooppalaisen yhteistyön toimintaan, ja meneillään on kansalaiskeskustelujen sarja. Tätä on tehty ennenkin, mutta nyt panokset ja haasteet ovat poikkeuksellisen kovat. Populismi, trumpismi ja putinismi jylläävät. Brexit on jo sylissä, ja perään saattaa kaatua  Italia joulukuisen kansanäänestyksen myötä. Unionin perusrakenteita on huojuttanut pakolaisvirta sekä TTIP-tärinät ja CETA-sotkut. Työllisyys- ja talousmittarit näyttävät edelleen keltaista valoa. 


Perjantaina 18.11.2016 pidettiin eduskunnassa seminaari, jossa komissaari Jyrki Katainen sekä mepit Liisa Jaakonsaari ja Sirpa Pietikäinen esittelivät näkemyksiään Euroopan unionin tulevaisuudesta.


On monia syitä, miksi keskusteluun kannattaa ottaa osaa, oli sitten työntekijä, yrittäjä tai kuka tahansa muu kansalainen. 


Lue lisää FinUnionsin sivuilta


Facebook  Twitter