Uutiset 11. tammikuuta 2018
Komissiolta odotettiin ehdotusta, jolla nollatuntisopimusten rajoittaminen olisi ollut mahdollista. Kuva: iStock

Komissiolta ei tukea nollatuntisopimusten suitsimiseen – Palkansaajajärjestöt: sosiaalisen Euroopan vahvistamisessa katse alkuvuoteen

Euroopan komissio julkisti 21. joulukuuta ehdotuksensa työehtojen ilmoittamista koskevan EU-säännöksen uudistamiseksi.

Kyseinen direktiivi määrittelee olennaiset työehdot, joista työntekijällä on oikeus saada työnantajalta tiedot kirjallisesti eli yleensä työsopimuksessa.


Ehdotuksessa asetetaan myös kokonaan uusia vähimmäistyöehtoja.


FinUnionsin jäsenjärjestöjen, SAK:n, STTK:n ja YTN:n mukaan aloite on tervetullut, mutta lisää tarvitaan.


Ennakko-odotuksista poiketen esitys ei käytännössä rajoita nollatuntisopimusten käyttöä. Työnantajalla ei kuitenkaan enää olisi oikeuttaa päättää työntekijöiden työajoista viime hetkellä. Työtunneista ja työpäivistä olisi kerrottava kohtuullisella varoajalla.


SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan on hyvä, että komissio pyrkii vahvistamaan työntekijöiden turvaa uusin vähimmäismääräyksin. ”Tämä esitys ei kuitenkaan käytännössä toisi parannuksia sen enempää Suomen kuin monen muunkaan jäsenmaan palkansaajille”, Eloranta toteaa.


Komissio ehdottaa koeajalle enimmäispituutta, joka olisi 6 kuukautta, eli sama kuin Suomessa on ollut vuoden 2017 alusta lähtien. Lisäksi esityksessä rajoitettaisiin kilpailevan toiminnan kieltoa. Tämä vahvistaisi työntekijöiden oikeutta tehdä useaa työtä samanaikaisesti.


Epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville tulisi vahvistettu oikeus pyytää pysyvämpää työsuhdetta. Työnantajalla säilyisi oikeus kieltäytyä pyynnöstä.


Tuore esitys työsuhteen ehdoista liittyy komission laajempaan tavoitteeseen parantaa EU-kansalaisten sosiaalisia oikeuksia. Komissio antoi viime keväänä aiheesta 20-kohtaisen julistuksen, niin kutsutun sosiaalisten oikeuksien pilarin.


Palkansaajajärjestöt haluavat sosiaaliselle pilarille selkeän toimeenpanosuunnitelman. STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mukaan vastikään hyväksytty sosiaalisten oikeuksien pilari ei saa jäädä pelkäksi julistukseksi. ”Työntekijöiden lisääntynyt turvattomuus on otettava vakavasti. Tällä komissiolla on vielä mahdollisuus toimia”, Palola toteaa.


Seuraavaksi katseet kohdistuvat komission maaliskuulle 2018 kaavailemiin aloitteisiin sosiaaliturvan laajentamisesta, eurooppalaisesta sosiaaliturvanumerosta sekä EU:n laajuisesta työmarkkinavirastosta.  


Sosiaaliturvan laajentaminen tarkoittaisi epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien tai itsensä työllistäjien sosiaaliturvan parantamista.


YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi toivoo komission maaliskuussa tarttuvan tilaisuuteen: "Tässä olisi EU:n mahdollisuus parantaa silpputyöläisen tai alustatyöntekijän asemaa. Toivottavasti mahdollisuus käytetään hyväksi."


Kauppi katsoo, että EU:n pitäisi jatkossa puuttua myös työsuhteen jälkeisiin kilpailukieltoihin. ”Sen lisäksi, että ne rajoittavat työntekijöiden liikkuvuutta, ne myös jäykistävät taloutta.”

Uberin on jatkossa noudatettava EU-maissa kuljetusalan sääntöjä


EU-tuomioistuin totesi joulun alla, että kyydinvälitystä harjoittava Uber on kuljetuspalvelu, ei pelkästään välityspalvelu. 

Näin ollen Uberin on jatkossa noudatettava EU-maissa kuljetusalan sääntöjä. 

Tuomioistuin asettui päätöksessään samalle kannalle jutun vireille saattaneiden barcelonalaisten taksiyrittäjien kanssa. Niiden mukaan Uber on saanut kilpailuetua siitä, että se ei noudata kuljetusalan sääntöjä. 

EU-tuomioistuin totesi päätöksessään, että Uberin rooli kuljetuspalvelun järjestämisessä on suurempi kuin pelkkä välittäminen. Sillä on myös ratkaiseva vaikutusvalta kuljettajien työehtoihin. 

Kyseessä on EU-tuomioistuimen ensimmäinen digitaalisen alustatalouden toimijaa koskeva linjaus. 

Päätös ei vaikuttane Uberin tilanteeseen Suomessa, jossa kuljettajilla on jo nyt oltava taksiluvat ja ajoluvat kunnossa. 

Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) on tyytyväinen EU-tuomioistuimen päätökseen. ETUC:n mukaan Uberin on tuomion myötä noudatettava työntekijöiden oikeuksia ja ryhdyttävä yhteistyöhön työntekijäjärjestöjen kanssa. 
Bulgarian puheenjohtajuuskausi käyntiin


Suomenkin palkansaajille tärkeitä työ- ja sosiaalipolitiikan hankkeita EU-pöydillä edelleen myös juuri alkaneella Bulgarian puheenjohtajuuskaudella.

Ratkaisua lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin haetaan EU-instituutioiden välisissä kolmikantaneuvotteluissa edelleen Bulgarian puheenjohtajuuskaudella. 

EU-maiden väliset sosiaaliturvakysymykset ovat esillä myös, kun sosiaaliturvan yhteensovittamisesityksen käsittely etenee neuvostossa ja parlamentissa. 

Työperäisten syöpien vastainen työ jatkuu, kun komission viimeisin esitys karsinogeeneille altistumisen rajoittamisesta etenee neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Vuoden 2018 aikana odotetaan myös jälleen uutta listausta karsinogeeneista, joille altistumista on vähennettävä. 

Maahanmuuttoasioissa Bulgaria pitää tärkeänä myös saavuttaa sopu ns. sinisessä kortissa eli korkeasti koulutettujen, kolmansista maista EU-maahan tulevien työlupauudistuksessa. Blogi

Alustatalous työlain kouriin

SAK:n lakimies Jari Hellsten

Jari HellstenMuutamassa vuodessa alustatalous on noussut ammattijärjestöjen ja muiden työoikeuden piirissä toimivien huulille. Alustataloudessa voidaan modernien tietoteknisten välineiden - kuten älypuhelinsovellusten - avulla tehostaa, nopeuttaa ja levittää erilaisten palvelujen tuottamista.


Niissä palvelujen viimekätisiä suorittajia on yleisesti käsitelty free-lancereina, itsenäisinä ammatinharjoittajina, joiden suhteen asianomaisen alustan omistajaa tai haltijaa ei ole pidetty työnantajan asemassa kaikkine velvoitteineen.


Taksiliikennettä älypuhelinsovelluksella harjoittava Uber on alustatalouden globaalikin lippulaiva, eikä tätä puheenvuoroa liudenna se, että Uber on Suomessa vuoden tauolla, odottamassa liikennekaaren myötä uutta bisnessaumaa.


Lue lisää
FinUnions on suomalaisten palkansaajajärjestöjen 

SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustusto.

Kuvat: iStock ja SAK


Facebook  Twitter