Uutiset 16. joulukuuta 2016

Komission esitys sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta julki

Tuore ehdotus sosiaaliturvan koordinoimiseksi sisältää joitakin muutoksia aiempaan.


Uusien sääntöjen mukaan työnhakija voisi viedä työttömyyskorvauksensa mukanaan toiseen jäsenmaahan nykyisten kolmen kuukauden sijasta kuudeksi kuukaudeksi.


Vastuuta rajatyöläisten (yhdessä maassa asuvat ja toisessa työskentelevät henkilöt, jotka palaavat kotiin vähintään kerran viikossa) työttömyyskorvauksesta oltaisiin siirtämässä sille maalle, jossa rajatyöläinen on työskennellyt viimeisten 12 kuukauden ajan.


Lue lisää muutoksista FinUnionsin sivuilta
Komission esitys palvelukortista lykkääntyi tammikuulle

Komission ns. palvelupakettiin kuuluvaa ehdotusta palvelukortista odotetaan tammikuussa 2017. Palvelukortin ideana on helpottaa EU-jäsenmaiden välistä yhteistyötä, kun yritykset myyvät palveluja yli rajojen. Palvelukortin myöntää yrityksen kotimaa, ja sillä yritys voi osoittaa, että se noudattaa alansa käytäntöjä ja lakeja maassa, jossa se palveluja myy. Komission kuuleminen aiheesta päättyi viime kesänä, ja palvelukortti on saanut kritiikkiä sekä työntekijä- että työnantajapuolelta. Työntekijäjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa mahdollisista väärinkäytöksistä ja siitä, että kortin myöntäminen edellyttäisi yrityksen kotimaan viranomaisilta erityistä kohdemaan lainsäädännön tuntemusta.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja Alueiden komitea tukevat lähetettyjen työntekijöiden uudistusta

Euroopan järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustavan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean täysistunto antoi 14.12. tukensa komission esitykselle lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistuksesta. Komitean mukaan uudistus on tarpeen selkiyttämään periaatetta, jonka mukaan samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkkaa. Komitea korostaa myös, että työehtosopimukset ovat työstä saatavan korvauksen mittapuu.

 

Lue lisää FinUnionsin sivuiltaKatja Lehto-Komulainen Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) apulaispääsihteeriksi

SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulainen on nimitetty Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) apulaispääsihteeriksi.  

 

 – Olen hyvin iloinen saamastani tuesta. Tuki ei tullut lopulta vain Pohjoismaista vaan koko Euroopasta, Lehto-Komulainen kiitti Brysselissä valintansa jälkeen.

 

Hänestä tuli valinnan myötä yksi korkeimmista Pohjoismaiden edustajista eurooppalaisessa palkansaajaliikkeessä.

 

Tehtävän Lehto-Komulainen ottaa vastaan vuodenvaihteen jälkeen, ja Brysselissä hän toimii nykyisen edustajakokouskauden loppuun eli toukokuuhun 2019 saakka.

 

– Apulaispääsihteerin vastuulla on talouspolitiikka, talouden ohjausjakso ja työllisyys. Haluan vaikuttaa näihin asioihin eurooppalaisen palkansaajan näkökulmasta ja samalla tehdä tiivistä yhteistyötä EAY:n jäsenjärjestöjen kanssa.

 

EAY:n hallitus nimitti uuden apulaispääsihteerin kokouksessaan 14. joulukuuta. Nykyinen apulaispääsihteeri, ruotsalainen Veronica Nilsson jättäytyi tehtävästä kesken kauden perhesyiden vuoksi.

FinUnionsin johtoon Aleksi Kuusisto - YTN mukaan yhteistyöhön

FinUnionsin johtajaksi kaudelle 2017–2019 on valittu Aleksi Kuusisto (38). Hän siirtyy tehtävään SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntijan paikalta.


Kuusisto peräänkuuluttaa työllisyyttä vahvistavia ratkaisuja Euroopan unionin sekä talous- ja rahaliitto EMU:n ongelmiin.


– Suunnitteilla olevat EMU:n uudistaminen ja sisämarkkinoiden syventäminen voivat vahvistaa Suomen palkansaajien työllisyyttä ja palkkatasoa. Tämä edellyttää tehokasta edunvalvontaa Brysselissä.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta
STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen:


Kohti laadukkaampaa oppisopimuskoulutusta

Tällä viikolla pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa on esillä useita nuoriin ja nuorisotyöttömyyden torjuntaan liittyviä aloitteita. Yksi käsiteltävistä teemoista liittyy oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämiseen. EU:n ammatillisen koulutuksen neuvoa antava komitea (ACVT) julkaisi joulukuun alussa kannanoton koskien oppisopimuskoulutuksen ja muun työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä. 


Lue lisää FinUnionsin sivuiltaFacebook  Twitter