Uutiset 16. marraskuuta 2017
Kuva: Regeringskansliet_1

Göteborgissa mahdollisuus nostaa sosiaaliset tavoitteet EU:n kärkeen


EU-maiden johtajat kokoontuvat perjantaina 17. marraskuuta Göteborgiin sosiaalialan huippukokoukseen yhdessä työmarkkinaosapuolten ja muiden keskeisten vaikuttajien kanssa. 

Kokouksessa on tarkoitus pohtia EU:n talodellisia ja sosiaalisia tavoitteita ja erityisesti sitä, kuinka EU:ssa taataan laadukkaat ja reilut työpaikat ja oikeudenmukainen kasvu.

Paljon huomiota saa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, jonka on tarkoitus tulla hyväksytyksi Göteborgissa. 

FinUnions pitää pilarin hyväksymistä tärkeänä askeleena, sillä siten saadaan sosiaalisia tavoitteita nostettua EU:ssa yhä tärkeämpään rooliin. On myös tärkeää taata pilarin toimeenpano. 

Sosiaalisella pilarilla vahvistetaan joukko periaatteita toimivien ja oikeudenmukaisten työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien tukemiseksi. 
Sen avulla myös arvioidaan jäsenvaltioiden suoriutumista sosiaali- ja työllisyysasioissa ja tuetaan kansallisia uudistuksia.

Göteborgissa järjestetään myös Euroopan ay-johtajien kokous päivää ennen varsinaista huippukokousta. 

Kuva: Regeringskansliet
Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi kolmikantaneuvotteluihin - EP:n linja kannatettavin

Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin käsittely on edennyt kolmikantaneuvotteluihin, kun jäsenmaat eli neuvosto ja Euroopan parlamentti saivat hyväksyttyä neuvottelukantansa lokakuussa. 


Sekä neuvoston että parlamentin tähän mennessä hyväksymät tavoitteet toisivat parannuksia lähetettyjen työntekijöiden asemaan.


FinUnionsin mukaan onkin tärkeää saavuttaa mahdollisimman hyvä neuvottelutulos ja saada uusittu direktiivi voimaan. 


Palkansaajien näkökulmasta parlamentin kanta on kuitenkin parempi kuin neuvoston. 


Parlamentti katsoo, että tämän nykyisin sisämarkkinalainsäädännöksi määritellyn direktiivin tulisi jatkossa olla myös direktiivi työntekijöiden suojelemiseksi. Tämä kaksoisoikeusperusta ohjaisi tulevaa oikeuskäytäntöä aiempaa tasapainoisempaan suuntaan.


Parlamentti haluaa myös, että kaikille lähetetyille työntekijöille olisi maksettava matka-, majoitus- ja ruokailukulut koko lähettämisen ajalta. 


Tämä olisi Suomen kannalta tärkeä edullinen muutos direktiivissä, sillä nykyisin Suomeen lähetetyt työtekijät joutuvat itse kattamaan sellaisiakin matka-, majoitus- ja ruokailukuluja, joiden korvaamisesta on sovittu Suomen työehtosopimuksissa. 


Jäsenmaat ovat tällä hetkellä sitä mieltä, että nämä kustannukset pitäisi korvata vain silloin, kun työntekijä siirtyy kohdemaan sisällä edelleen lisäkomennukselle esimerkiksi toiseen kaupunkiin. 


Toisin kuin monissa muissa jäsenmaissa, Suomessa lähetetyille työntekijöille on jo tähän asti pitänyt maksaa työehtosopimusten mukaista palkkaa. Tältä osin uusittu direktiivi vahvistaisi jo olemassaolevan käytännön. 


Nyt alkaneet kolmikantaneuvottelut ovat EU-lainsäädäntöprosessin loppuvaihe, jossa neuvosto ja parlamentti sopivat lain sisällöstä Euroopan komission kanssa.

Blogi: 

EU-politiikassa pelkkä Saksan peesaaminen ei riitä

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Jarkko Eloranta
Euroopan unionin kehittämisessä siirrytään uuteen vaiheeseen Brexitin ja Saksan ja Ranskan vaalien antamassa vauhdissa. Varsinkin presidentti Emmanuel Macronin visionäärinen EU-tulevaisuuspuhe on nostanut odotuksia. Samoin komission julkaisemat keskusteluasiakirjat ovat kiihdyttäneet jäsenmaissa Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Suomessa työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä vaatineet Sipilän hallitukselta aktiivista otetta EU:n tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa ja painottaneet, että Suomen on oltava mukana kaikissa niissä pöydissä, joissa tehdään päätöksiä. Suomen on oltava aktiivinen Euroopan tulevaisuuden tekijä – ei pelkästään Saksan peesaaja.


Lue lisää

Kirjoitus julkaistu alunperin SAK:n Uusi kulma -blogissa


FinUnions on suomalaisten palkansaajajärjestöjen 

SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustusto.


Facebook  Twitter