Uutiset 5. joulukuuta 2017

Työperäisten syöpien ehkäisyssä jälleen mahdollisuus parannuksiin Suomessakin


Työperäisten syöpien ehkäiseminen EU-tasolla jatkuu. 


Tällä hetkellä EU-pöydillä on listaus uusista, sitovista raja-arvoista, joiden yli altistus tietyille syöpää aiheuttaville aineille ei saisi työpaikoilla kohota.


FinUnions pitää tärkeänä, että hanke saadaan toteutettua ja raja-arvot voimaan. Kyseessä olisi parannus työntekijöiden suojelemiseen syöpää aiheuttavilta aineilta myös Suomessa. 


Euroopan parlamentin hankkeesta vastaava MEP Claude Rolin esittää tällä hetkellä, että myös dieselpakokaasuille altistumista rajoitettaisiin. Lisäksi Rolin ehdottaa PAH-yhdisteiden ottamista mukaan laajemmin.  


FinUnionsin mukaan dieselpakokaasujen ja PAH-yhdisteiden laajempi sisällyttäminen direktiiviin olisi tärkeää. 


Tämä hyödyttäisi laajasti eri työntekijäryhmiä kaikkialla, missä käytetään dieselmoottoreita ja pakokaasut pääsevät hengitysilmaan, erityisesti sisätiloissa. Esimerkiksi kaivoksilla, varastoissa ja lastauspaikoilla. 


Myös PAH-yhdisteille altistutaan Suomessakin monissa työtehtävissä. 


Meneillään olevan karsinogeenipaketin lisäksi komissio on luvannut ehdottaa ensi vuoden puolella vielä yhden erän uusia raja-arvoja. 


Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) tukee komission suunnitelmia mutta on peräänkuuluttanut selvästi laajempaa karsinogeeneille altistumisen rajoittamista. 


Syöpä on merkittävin työperäisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa.


Taulukko syöpää aiheuttavista aineista, joille komissio ehdottaa raja-arvoja, ehdotus COM(2017) 11
Blogi:

Reilulle alustatyölle eurooppalaiset pelisäännöt

SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä

Alustatyö on nopeasti noussut yhdeksi eurooppalaisen työelämäkeskustelun vakioteemoista. Puhutuin esimerkki on taksipalvelu Uber, jonka on useissa maissa nähty laiminlyövän alansa normaalit säännökset ja teettävän halvennettua työtä virheellisesti yrittäjiksi katsotuilla työntekijöillä. Vastaavaa keskustelua on käyty alustojen kautta toimivista ruokalähettiyrityksistä. Kysymys alustatalouden ja alustatyön pelisäännöistä on päätynyt myös Euroopan unionin agendalle. Viime aikoina on nähty muun muassa Euroopan komission aloite alustatalouden yritysten verokohtelusta ja huolestuttu alan voittojen päätymisestä valtaosin Euroopan ulkopuolelle.


Lue lisää

Kirjoitus on ensimmäisen kerran julkaistu SAK:n Uusi kulma -blogissa

Komission kysely sosiaaliturvan uudistamisesta avattu, vastaukset 15.1.2018 mennessä

Komissio pyytää sidosryhmien näkemyksiä aloitteeseensa sosiaaliturvan laajentamisesta. 


Kyselyyn voi vastata 15.1.2018 saakka, ja siihen pääsee artikkelin lopussa olevasta linkistä. 


Komission tavoitteena on epätyypillisissä työsuhteissa olevien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan uudistaminen. 


Uudistuksella voitaisiin taata sosiaaliturvan vähimmäistaso kaikenlaisille työntekijöille EU:ssa. Näin muokattaisiin sosiaaliturvaa vastaamaan paremmin nykyisen työelämän luonnetta.  


Esimerkiksi Uberin työntekijöiden kaltaiset alustatalouden työntekijät saattaisivat hyötyä uudistuksesta.     


Hanke on osa komission laajempaa tavoitetta Euroopan sosiaalisten oikeuksien parantamiseksi. Tavoitteet julkaistiin huhtikuussa 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin muodossa.


Komission julkinen kuuleminen sosiaaliturvan laajentamisesta
Komission kysely EU:n työmarkkinavirastosta ja eurooppalaisesta sosiaaliturvanumerosta avattu, vastaukset 7.1.2018 mennessä

Komissio pyytää sidosryhmien näkemyksiä ideaansa perustaa EU:lle työmarkkinavirasto ja eurooppalainen sosiaaliturvanumero. 

Kyselyyn voi vastata 7.1.2018 saakka, ja siihen pääsee artikkelin lopussa olevasta linkistä.  

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli aloitteen EU:n työmarkkinavirastosta vuotuisessa unionin tilaa käsittelevässä linjapuheessaan 12. syyskuuta.  

Viraston tarkoituksena olisi varmistaa, että työvoiman liikkuessa EU-alueella toimitaan reilulla tavalla. 

Uuden, EU:n laajuisen sosiaaliturvanumeron (European Social Security Number, ESSN) tarkoitus olisi helpottaa ja yksinkertaistaa hallintoa erityisesti maasta toiseen liikkuvilla työntekijöillä. 

Molemmista aloitteista on odotettavissa komission lainsäädäntöehdotus vuoden 2018 alkupuolella. FinUnions on suomalaisten palkansaajajärjestöjen 

SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustusto. 


Facebook  Twitter