Uutiset 9.2.2018
Epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien asema voi pian parantua EU:ssa. Kuva: iStock

Tavoitteena selkeämmät työehdot myös epätyypillisiin työsuhteisiin – Komission 21.12.2017 antaman ehdotuksen sisältö

Euroopan komissio julkisti joulun alla ehdotuksensa työolojen avoimuuden ja ennakoitavuuden parantamiseksi.


Kyseessä on entinen ns. työsuhteen todentamisdirektiivi (Written Statement Directive), jota komissio on uudistamassa vastaamaan paremmin nykyisen työelämän olosuhteita.


Ehdotuksen mukaan työnantajalla olisi aiempaa vahvempi velvoite kertoa työntekijälle esimerkiksi työajasta ja koeajan pituudesta.


Direktiivi koskisi myös kokonaan uusia työntekijäryhmiä kuten esimerkiksi vuokratyöntekijät. Tiedot olisi annettava kirjallisesti viimeistään työsuhteen ensimmäisenä päivänä.


Komission mukaan näin saataisiin lainsäädännön piiriin 2–3 miljoonaa uutta sellaista työntekijää, joilla on epätyypillinen työsuhde. Tällaisia ovat vuokratyöntekijöiden lisäksi esimerkiksi marginaalista osa-aikatyötä tekevät tai erittäin lyhyillä työsopimuksilla työskentelevät.


Lue lisää
Suomen meppiluku voi nousta 14:ään seuraavissa eurovaaleissa


Euroopan parlamentin kokoonpano muuttuu Iso-Britannian EU-eron myötä. Useille jäsenmaille on tarjolla lisäpaikka, myös Suomelle.


Briteiltä vapautuvista 73 paikasta yli puolet, 46, jätettäisiin tyhjäksi, ja loput 27 jaettaisiin jäsenmaiden kesken. 


Parlamentin ehdotuksen mukaan noin puolet jäsenmaista olisi saamassa lisäpaikkoja, mm. Suomi, Ruotsi ja Viro. 


Näin ollen Suomen meppiluku voi seuraavista, vuoden 2019 eurovaaleista lähtien nousta 13:sta 14:ään. 


Periaatteena uudessa paikkajaossa olisi saada paikkamäärät vastaamaan paremmin jäsenmaiden väkilukuja ja näin tasoittaa joidenkin maiden hienoista aliedustusta. 

 

Tyhjiksi jätettävät 46 paikkaa pidettäisiin varantona mahdollisille tuleville, uusille jäsenmaille. 


Jäsenmaiden on seuraavaksi hyväksyttävä uusi paikkajako yksimielisesti. Tämän jälkeen se tulee vielä uudestaan parlamentin hyväksyttäväksi. 


Euroopan parlamentin paikkajako 2019 lähtien. Kuva: EP
Euroopan parlamentin ehdotus uudeksi paikkajaoksi. Kuva: Euroopan parlamentti
Blogi

SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà

Asiantuntijoilta tukea SAK:n EMU-linjalle – Yhteisvastuu ja markkinakuri täydentävät toisiaan


Patrizio Lainà

Tunnetuista ranskalaisista ja saksalaisista ekonomisteista koostuva asiantuntijaryhmä pohtii EMU:n uudistamista  17.1. julkaistussa raportissa. Muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta.


Raportti on hyvin lähellä SAK:n EMU-linjauksia. Asiantuntijaryhmän mukaan yhteisvastuu ja markkinakuri tulisi nähdä toisiaan täydentävinä eikä poissulkevina asioina. Samaa olen esittänyt aiemmin SAK:n blogissa.


Asiantuntijaryhmän lähtökohtana on, että sekä Ranskan että Saksan näkemykset euroalueen uudistamiseksi on otettava vakavasti. Lisäksi EMU:n uudistaminen on välttämätöntä, koska nykyisin se ei ole kestävällä pohjalla.


Asiantuntijaryhmän mukaan jäsenmaiden täytyy vastata omista veloistaan eli niin sanottu ”no bailout” -sääntö palautetaan. Jotta jäsenmaa voi saada kriisien aikana hätälainoitusta yhteisestä kassasta, täytyy ensin toteuttaa velkajärjestely. SAK on ollut tässä samoilla linjoilla.


Lue lisää


FinUnions on suomalaisten palkansaajajärjestöjen 

SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustusto.

Kuvat: iStock, Euroopan parlamentti  ja SAK

Facebook  Twitter