FinUnionsin uutiskirje 29.1.2016
Tackling

Komissiolta uusia toimenpiteitä aggressiivisten verokäytäntöjen torjumiseksi – EAY tyytymätön esitykseen


Komissio esitti 28.1. ehdotuksia, joiden tavoitteena ovat koordinoidut EU:n laajuiset toimet yhtiöveron kiertämisen torjumiseksi OECD:n viime syksynä laatimien kansainvälisten standardien pohjalta. Uusilla säännöillä yhdenmukaistetaan verolainsäädäntöä kaikissa 28 EU-maassa.


Veronkierron vastaisessa toimenpidepaketissa jäsenvaltioita kehotetaan suuntaamaan tehokkaampia ja paremmin koordinoituja toimia sellaisia yhtiöitä vastaan, jotka yrittävät välttyä maksamasta niille kuuluvaa osuutta veroista. Jäsenvaltioita kehotetaan myös panemaan täytäntöön kansainväliset standardit, joilla torjutaan veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja.


Euroopan ammatillisen yhteisjärjestö EAY:n mukaan komission esittämät toimet sisältävät kaksi askelta eteenpäin ja kaksi suurta taaksepäin. Edistysaskeliksi EAY listaa pakollisen tietojenjaon suuryritysten maksamista veroista sekä periaatteen verojen maksamisesta siellä, missä voitot tehdään. Sen sijaan taaksepäin liikutaan EAY:n mukaan verotietojen jakamisessa vain viranomaisille suuren yleisön sijaan. EAY ilmaisee pettymyksensä myös esityksen kohtaan, jonka mukaan verojen siirto toiseen verojärjestelmään estetään ainoastaan silloin, kuin ero yhtiöverossa on yli 40 %.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Uusi eurooppalainen ammattikortti helpottaa työskentelyä muissa EU-maissa


Uuden eurooppalaisen ammattikortin myötä sairaanhoitajien, proviisorien, fysioterapeuttien ja kiinteistönvälittäjien on helpompi harjoittaa ammattiaan toisessa EU-maassa. Ammattikortti on sähköinen todistus, jonka myöntämisessä käytetään ensimmäistä kertaa täysin verkkopohjaista, koko EU:n kattavaa ammattipätevyyden tunnustamismenettelyä.


Ammattikortin avulla kyseisten alojen ammattilaiset voivat nykyistä vaivattomammin saada pätevyytensä tunnustettua toisessa EU-maassa. Pätevyys arvioidaan nykyisten sääntöjen pohjalta, mutta prosessi hoituu sähköisesti ja yksinkertaisemmin.


Potilaita ja kuluttajia suojataan järjestelmän väärinkäytöksiltä hälytysmekanismilla, jonka kautta EU-maat vaihtavat tietoa virheellisistä pätevyystodistuksista. Järjestelmän toimivuudesta saatavien kokemusten perusteella sitä saatetaan jatkossa laajentaa myös muihin ammattiryhmiin.

Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttisen mukaan vastikään liikkeelle laitetun eurooppalaisen ammattikortin merkitystä on vielä vaikea arvioida. Kyseessä on mielenkiintoinen kokeilu. Katsotaan mihin se johtaa, Penttinen sanoo.


Euroopan ammattiliitot haluavat jatkoa nuorisotakuun rahoitukselle


Euroopan ammattiliitot vaativat EU:n nuorisotakuun rahoituksen laajentamista nuorisotyöttömyyslukujen ollessa yli 22 % koko EU:ssa ja 53 % Espanjassa.


Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) ja Euroopan alakohtaisten ammattiliittojen nuorisoedustajat tapasivat tammikuussa työllisyyskomissaari Marianne Thyssenin perätäkseen komissiota jatkamaan nuorisotakuun vuoden 2016 jälkeistä rahoitusta.


Nuorisodelegaation mukaan nuorisotakuu on edelleen tarpeellinen talouskatsausten ennustaessa nuorisotyöttömyyden pysyvän korkeana. Delegaatio korostaa, että nuorisotakuun rahoitusta tulisi lisätä ja sen toimeenpanoa jäsenmaissa parantaa. Nuorisoedustajat kuvailevat nuorisotyöttömyyttä sosiaaliseksi aikapommiksi, joka aiheuttaa jo nykyisellään kurjuutta nuorille ja vanhemmille sukupoville.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Parlamentin liikennevaliokunta torjui satamapalvelujen vapaan markkinoille pääsyn


Parlamentin liikennevaliokunta (TRAN) hyväksyi 25.1. luonnoksen säännöistä, joilla pyritään parantamaan keskeisten EU-satamien julkisen rahoituksen avoimuutta. Kyse on myös yhteisistä säännöistä sille, miten satamat voivat rajoittaa palveluntarjoajia.


Euroopan kuljetustyöntekijäin liiton (ETF) mukaan valiokunnan hyväksymä teksti merkitsee huomattavaa parannusta komission alkuperäiseen esitykseen verrattuna. Erityisen tärkeänä ETF pitää sitä, että valiokunta torjui esityksen vapaasta markkinoille pääsystä.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Komissio kerää sidosryhmien näkemyksiä työsuhteen ehtojen ilmoittamista koskevasta direktiivistä


Komissio on avannut julkisen kuulemisen direktiivistä, joka koskee työnantajan velvollisuutta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista. Kuulemiseen on mahdollista vastata 20. huhtikuuta 2016 saakka.


Direktiivi antaa työntekijöille oikeuden saada kirjallisesti tiedoksi työsuhdettaan koskevat olennaiset seikat työsuhteen alkaessa tai pian sen jälkeen.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Facebook  Twitter