Uutiset 14. helmikuuta 2017

Väärinkäytösten ilmoittajien suojeleminen EU:ssa – SuPerin Kaasinen: ”Parempaa suojelua tarvitaan”


Väärinkäytösten ilmoittajien (whistleblowers) suojeleminen saattaa edetä Euroopan unionissa. Komissio aikoo vuoden 2017 aikana arvioida nykytilannetta ja järjestää aiheesta julkisen kuulemisen. 


Tällä hetkellä ei ole tiedossa, suunnitteleeko komissio aiheesta alakohtaista tai laajempaa lainsäädäntöä vai kevyempiä toimia.


Asiantuntija Leena Kaasinen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerista  pitää komission julkaisemia suunnitelmia mielenkiintoisina: ”Meitä kiinnostaa, mitä EU:n suunnitelmat tarkoittavat superilaisen palkansaajan kannalta. Suomessa on sosiaalialalla eli esimerkiksi vanhustenhuollossa lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus vaikkapa hoidon puutteista mutta ilmoittajan suoja ei ole todellisuudessa riittävä. Hoidon puutteissa ei ole välttämättä kyse väärinkäytöksestä. Mutta olisi hyvä, jos saataisiin sellaista EU-lainsäädäntöä, josta olisi jäsenille ja tietenkin ennen kaikkea asiakkaille hyötyä.”


Eurooppalainen ammattiyhdistysliike on vaatinut väärinkäytösten ilmoittajia suojelevaa EU-lainsäädäntöä. 


Ylempien toimihenkilöiden kattojärjestö Eurocadresin  vetämä kampanja väärinkäytösten ilmoittajien suojelemiseksi on edelleen käynnissä osoitteessa www.whistleblowerprotection.eu.


Komission etenemissuunnitelma "Horizontal or further sectorial EU action on whistleblower protection" 26.1.2017
Junckerin tavoitteena vain euroaluetta koskeva sosiaalipilari


Komission puheenjohtaja Jean Claude Juncker ilmoitti yllättäen 23. tammikuuta komission järjestämässä sosiaalipilarin konferenssissa, että pilari koskisi ainakin aluksi vain euroaluetta. Muun muassa Euroopan ay-liikkeen kattojärjestö ETUC on toivonut pilarin kattavan koko unionin. Euroopan komissio on luvannut esitellä aloitteensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi lähikuukausina. 


ETUC, samoin kuin Euroopan parlamentti ja FinUnionsin taustajärjestöt SAK, STTK ja YTN, ovat myös toivoneet pilarin sisältävän uutta EU-tason työelämän lainsäädäntöä. 


Pelkästään euroaluetta koskevaa lainsäädäntöä ei ole mahdollista säätää. Pilarin rajaaminen euroalueeseen voisi näin ollen merkitä, että se ei sisältäisi lainkaan lakialoitteita. Toki yhtä aikaa euroalueen sosiaalipilarin kanssa olisi mahdollista erikseen valmistella koko EU:ta koskevaa uutta työlainsäädäntöä.


Komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis korosti samassa tilaisuudessa, että euroalueen nykyinen taloushallintojärjestelmä on hyvin toimiva. Sen puitteissa on jo mahdollista edistää tasapainoisesti sekä taloudellisia että sosiaalisia tavoitteita.


Myös Euroopan työnantajien kattojärjestö BusinessEurope toi useassa puheenvuorossa esiin, että nykyinen ns. talouden ohjausjakso on riittävä, eikä uusia järjestelmiä tarvita. Talouden ohjausjaksolla edistetään yhteisiä tavoitteita kaikissa jäsenmaissa ja sen ns. maakohtaisilla suosituksilla on tähänkin asti ohjattu rakenneuudistuksiin. Suomelta on menneinä vuosina toivottu muun muassa eläkejärjestelmän uudistamista. 


Työnantajat katsovat, että sosiaalisen pilarin tulisi ennen kaikkea olla väline työmarkkinoiden rakenneuudistuksien tekemiseksi jäsenmaissa.


Komission lausuntojen perusteella on mahdollista, että sosiaalinen pilari merkitsisi lähinnä vain euromaita koskevaa talouden ohjausjakson terävöittämistä. Muutkin vaihtoehdot ovat toki edelleen mahdollisia. 


Aloitteen valmistelu on vielä kesken, ja julkistusajankohtaakin on useaan otteeseen lykätty. Viimeisimpien tietojen mukaan komissio julkistaisi pilarin 26. huhtikuuta.

Nuorten EU-solidaarisuusjoukkojen julkinen kuuleminen auki 2.4.2017 saakka

Komission järjestämä julkinen kuuleminen EU-solidaarisuusjoukoista on avoinna 2. huhtikuuta 2017 saakka. Kuuleminen on suunnattu kaikille, ja siihen vastataan sähköisellä lomakkeella.


EU Solidarity Corps on 18–30-vuotiaille EU-kansalaisille tai EU-alueella laillisesti asuville suunnattu vapaaehtoistyö- ja harjoitteluohjelma, jossa solidaarisuusjoukkoina toimivat nuoret itse. Eri organisaatiot EU-maissa voivat ottaa ohjelman avulla nuoria töihin, työharjoitteluun, oppisopimuskoulutukseen tai vapaaehtoistoimintaan.


Julkinen kuuleminen EU-solidaarisuusjoukoista

Lisätietoa ja nuorten rekisteröityminen ohjelmaan EU:n nuorisoportaalissa


Facebook  Twitter