Uutiset 7. maaliskuuta 2018
Palkansaajien ajankohtaiset EU-hankkeet 2018. Kuva: iStock

Palkansaajien ajankohtaiset EU-hankkeet 2018


Lue tästä lisää ja lataa FinUnionsin julkaisu palkansaajien ajankohtaisista EU-hankkeista kuluvana vuonna. 


Suomen ay-liike tukee vahvempaa, oikeudenmukaisempaa ja  globaalin johtajuuden ottavaa Euroopan unionia.


FinUnionsin tavoitteena on 

  • Globaalisti vahva 2020-luvun EU
  • Parempi ja turvallisempi työelämä kaikille
  • Oikeudenmukaiset eurooppalaiset työmarkkinat
  • Avoimet, säännellyt ja vastavuoroiset kauppasuhteet
Saksan hallitussopu hyvä uutinen Suomen työntekijöille

Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen SPD:n jäsenet hyväksyivät sunnuntaina 4. maaliskuuta äänestyksessä keskusta-oikeistolaisten CDU:n ja CSU:n kanssa valmistellun hallitussopimuksen.Näin vahvistui Saksan hallitusneuvotteluissa päätetty tavoite siitä, että maa ottaa vahvan roolin Euroopan unionin kehittämisessä yhdessä Ranskan kanssa.


FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto pitää nyt varmistunutta hallitussopua rohkaisevana:


”Suomen työntekijöiden kannalta Saksan ja Ranskan johtajuus EU:ssa on tervetullutta. Molempien maiden hallitukset haluavat vahvistaa unionia ja rahaliittoa monin sellaisin keinoin, jotka hyödyttäisivät myös suomalaista palkansaajaa.”


Kuusiston mukaan tällaisia tärkeitä keinoja ovat yhteisöverotuksen harmonisointi, uusien EU-tason työlakien säätäminen sekä euroalueen kriisien hallinta yhteisellä finanssipolitiikalla.


Lue lisää

EU:ssa halutaan uudistaa perhevapaat – vanhempainvapaaehdotus 4 + 4 kuukautta


Komissio haluaa myös isyysloman ja viiden päivän mittaisen omaishoitovapaan koko EU:hun.Komission keväällä 2017 julkaiseman sosiaalisten oikeuksien paketin lippulaivahanke, EU-tason perhevapaauudistus, on edennyt normaaliin tapaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. 


Jos parlamentti ja jäsenmaat pääsevät hankkeessa yksimielisyyteen, koko EU:ssa voisi olla voimassa isyysloma, vanhempainvapaa, omaishoitovapaa ja vanhemman oikeus pyytää joustavia työaikajärjestelyjä. 


Ehdotuksen mukaan isyysvapaan pituus olisi 10 arkipäivää, ja se olisi pidettävä lapsen syntymän yhteydessä. Isyysvapaasta ei ole aiemmin säädetty EU-tasolla. Suomen tämänhetkinen isyysvapaa on jo pidempi kuin 10 päivää.


Lue lisää

Ratkaisu lähetettyjen työntekijöiden kysymyksessä tekee EU:sta reilumman paikan työskennellä


EU-instituutiot saavuttivat helmi–maaliskuun vaihteessa sovun lähetettyjen työntekijöiden aseman uudistamisesta EU:ssa.

Hanke lähetettyjen työntekijöiden aseman parantamiseksi on ollut käynnissä pitkään, ja prosessia on sävyttänyt muun muassa jakolinja itäisten ja läntisen EU-jäsenmaiden välillä. Suurin osa EU:n sisällä lähetettävistä työntekijöistä tulee halvemman työvoiman maista kalliimpiin maihin.


FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto toteaa, että tämänhetkinen sopu on erittäin hyvä uutinen reilumman Euroopan kannalta.


”Jatkossa samasta työstä samassa paikassa maksetaan sama palkka. Halpatyövoiman hyväksikäyttö vaikeutuu. Tätä myös Suomen ammattiyhdistyliike on halunnut. ”


Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan toiseen EU-maahan töihin siirtyvää henkilöä kuten vaikkapa puolalaista rakennusmiestä, joka lähetetään määräajaksi töihin saksalaiselle työmaalle.


Lue lisää

FinUnions on suomalaisten palkansaajajärjestöjen 

SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustusto.

Kuva: iStock


Facebook  Twitter