FinUnionsin uutiskirje 3.2.2016
Plenary Feb2

Rakennusalan eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet pyytävät meppejä torjumaan SUP-lainsäädännön


Rakennusalan eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet FIEC ja EFBWW torjuvat Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnalle (JURI) lähettämässään kirjeessä komission esittämän lainsäädännön yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (SUP). Kirje perustuu osapuolten yhteiseen kannanottoon.


Kirjeessä FIEC ja EFBWW vetoavat meppeihin, jotta nämä hylkäisivät kokonaan SUP-lainsäädännön. Järjestöjen mukaan ehdotetun direktiivin käytännön riskit ovat suuremmat kuin sen teoreettiset hyödyt. Järjestöt huomauttavat, että direktiivi helpottaisi petoksia, kuten esimerkiksi postilaatikkoyritysten perustamista, ja loisi laillisen viitekehyksen valheellisen itsensä työllistämisen siirtämiseen jäsenmaasta toiseen.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Komissiolta raportti tullietuuksien vaikutuksista ihmis- ja työoikeuksiin


Komissio ja EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini julkaisivat 28.1. ensimmäisen raportin EU:n kehitysmaille suunnatun yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP+ Generalised Scheme of Preferences) vaikutuksista. GSP+ on kehitetty kannustamaan järjestelmän kohdemaita noudattamaan keskeisiä kansainvälisiä standardeja ihmis- ja työoikeuksien sekä ympäristönsuojelun ja hyvän hallinnon aloilla.


Järjestelmään osallistuvat maat eivät maksa EU:lle tulleja. Vastineeksi niiden on ratifioitava 27 keskeistä kansainvälistä sopimusta, joihin sisältyvät muun muassa YK:n ihmisoikeussopimukset ja ILO:n yleissopimukset, sekä sovittava yhteistyöstä niiden täytäntöönpanon valvomisessa.


Komission raportin mukaan kaikki GSP+ -ohjelman 14 maata ovat osoittaneet edistystä. Ne ovat vahvistaneet muun muassa kotimaisia instituutioitaan, jotka vastaavat 27 keskeisen kansainvälisen yleissopimuksen tehokkaasta toimeenpanosta.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Komissio julkaisi EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimustekstin


Komissio on julkaissut sopimustekstin joulukuussa 2015 päätökseen saaduista EU:n ja Vietnamin vapaakauppaneuvotteluista. Sopimuksen ohella komissio kertoo julkaisseensa analyysinsa siitä, kuinka sopimuksessa huomioidaan sen mahdolliset vaikutukset ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen.


Komission oheisanalyysissa huomautetaan sopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän luvun sisältävän muun muassa työntekijöiden perusoikeudet takaavia velvoitteita. Luvussa viitataan esimerkiksi ILO:n perussopimuksiin. Seuraukset luvun rikkomisesta on kuitenkin jätetty auki.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Komissio pyytää arvioita nuorten liikkuvuusjärjestelyistä


Komissio on avannut julkisen kuulemisen Eka Eures-työpaikka -liikkuvuusjärjestelystä ja vaihtoehdoista EU:n sisäistä nuorten työntekijöiden liikkuvuutta koskeviksi EU-toimenpiteiksi. Eka Eures-työpaikka -aloite tarjoaa taloudellista tukea sekä räätälöityä työnhakuneuvontaa ja rekrytointipalveluja 18–30-vuotiaille nuorille.


Kuulemiseen voi vastata 22. huhtikuuta 2016 saakka.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Historiallista: ay-väki tyytyväinen linjaukseen kauppasopimuksesta


Euroopan parlamentin (EP) tämän viikon täysistunnon tuhdilla esityslistalla oli myös kirjainyhdistelmä TiSA. Tuskin moni peruskansalainen tietää sen alle kätkeytyvän neuvottelut kansainvälisen palvelualojen kauppasopimuksen synnyttämisestä (Trade in Services Agreement).


EP antoi kirkkaan tukensa TiSA-neuvotteluille äänin 532 puolesta, 131 vastaan ja 36 tyhjää. Yhtä kirkkaat olivat silti viestit siitä, minkälainen sisältö kyseisellä sopimuksella pitäisi olla. Sen voisi tiivistää yhteen lauseeseen: TiSA:n pitää edistää kauppaa, mutta myös yhteiskuntavastuuta.


Lue Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttisen blogikirjoitus kokonaisuudessaan FinUnionsin sivuilta.


Facebook  Twitter