Uutiset 16. helmikuuta 2017

Parlamentilta hyväksyntä Suomen ay-liikkeen kannattamalle EU–Kanada-vapaakauppasopimukselle

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysistunnossa 15. helmikuuta äänin 408 puolesta, 254 vastaan ja 33 tyhjää. 


EP:n hyväksyntä merkitsee sitä, että sopimus astuu väliaikaisesti voimaan. Sopimukselle tarvitaan kuitenkin vielä jäsenmaiden parlamenttien hyväksyntä.


CETA-sopimus poistaa monia kaupan ja investointien esteitä EU:n ja Kanadan väliltä, mukaan lukien lähes kaikkien tuotteiden tullimaksut. Kaupan vapauttamisen ohella sopimus sisältää monia eri ehtoja kaupankäynnille. Yritysten on mm. kunnioitettava kaikkia Kansainvälinen työjärjestö ILO:ssa sovittuja työntekijöiden perusoikeuksia.


FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusiston mukaan sekä Kanadassa että Suomessa on korkea palkkataso ja yritykset noudattavat korkeatasoista työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. ”CETA on vahvasti reilun kaupan hanke, jota Finunionsin jäsenjärjestöt SAK, STTK ja YTN tukevat. Juuri näissä olosuhteissa kaupan esteitä kannattaa purkaa, sillä epäterveen palkka- ja työehtokilpailun riskit ovat minimaaliset. Lisääntyvä kilpailu voi tällöin kanavoitua tuottavuuden parantumiseen, mistä työntekijät hyötyvät korkeampien palkkojen muodossa ”, Kuusisto toteaa.


Kanada on Suomen 10. tärkein kauppakumppani EU:n ulkopuolella. Kanadaan tuotteitaan vieviä yrityksiä on Suomessa yhteensä 4030. 


EP jatkaa vaatimuksia väärinkäytösten ilmoittajien suojelemiseksi

Euroopan parlamentti vaatii edelleen komissiolta parempaa suojelua väärinkäytösten ilmoittajille. EP korostaa väärinkäytösten ilmoittajien tärkeää roolia petosten ja korruption torjunnassa erityisesti finanssialalla ja EU-varojen käytössä.


EP peräänkuuluttaa komissiolta kattavaa toimintaohjelmaa, jonka tulisi koskea sekä yrityksiä, julkista sektoria että yhdistyksiä – ja myös EU-toimielimiä. EP ehdottaa myös riippumattoman EU-elimen perustamista väärinkäytösilmoitusten kanavoimiseksi.


EP hyväksyi näkemyksensä täysistunnossa 14. helmikuuta oma-aloitemietinnön muodossa. Oma-aloitemietintö on Euroopan parlamentin tahdonilmaus ja tapa vaatia komissiolta toimia, esimerkiksi lainsäädäntöehdotuksia.


MEP Dennis de Jongin oma-aloitemietintö saavutti EP:ssä laajan tuen yli puoluerajojen, sillä sitä kannatti yli 600 meppiä 751:stä. 


De Jongin oma-aloitemietintö "On the role of whistle-blowers in the protection of EU’s financial interests


Facebook  Twitter