Uutiset 20. maaliskuuta 2018
Uusi EU:n työmarkkinavirasto auttaisi kitkemään työehtorikkomuksia. Kuva: iStock

Uusi EU:n työmarkkinavirasto auttaisi kitkemään työehtorikkomuksia 


Komissio esitteli ehdotuksensa EU:n uudeksi työmarkkinavirastoksi 13. maaliskuuta. Viraston on tarkoitus vahvistaa rajat ylittävien työehtorikkomusten valvontaa unionin alueella.


FinUnions pitää aloitetta erittäin tärkeänä. Myös Suomessa esiintyy ongelmia muista EU-maista tulevien työntekijöiden työ- ja palkkaehdoissa. 


Työsuojeluviranomaisen on vaikea valvoa toiseen EU-maahan rekisteröidyn yrityksen toimintaa, eikä yhteistyö toisen maan viranomaisten kanssa välttämättä onnistu.


FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto toteaa, että uusi virasto tulee tarpeeseen: "Tämä on hyvä aloite ja voi osaltaan auttaa vähentämään epätervettä työehtokilpailua sisämarkkinoilla. Suomen viranomaiset saisivat tästä merkittävää lisäarvoa."


Lue lisää

Komissio haluaa kaikki palkansaajat ja itsensätyöllistäjät sosiaaliturvan piiriin


Komissio on vahvistanut ensi kertaa EU-tasolla periaatteen, että kaikille työntekijäryhmille on taattava oikeus sosiaaliturvaan. Se julkisti sosiaaliturvan laajentamista koskevat suosituksensa 13. maaliskuuta.

Monissa EU-jäsenmaissa sosiaaliturvan kattavuus on puutteellinen. Esimerkiksi alustatalouden keikkatyöläiset ja nollatuntisopimuksilla työskentelevät eivät usein pääse turvarakenteiden piiriin.


Komission mukaan sosiaaliturvajärjestelmiin kuuluminen työttömyysvakuutusta lukuunottamatta pitäisi tehdä pakolliseksi kaikille erityisryhmille.


Myöskään sosiaaliturvan taso ei epätyypillisissä työsuhteissa ole usein riittävä, ja komission suositus kannustaa jäsenmaita nostamaan etuuksien tasoa.


Lue lisää

Blogi 

STTK:n ekonomisti Antti Koskela

Mitä EU meistä ajattelee?

Euroopan komission maaraportti julkaistiin hiljattain. Sävy on myönteinen. Taloutemme kasvaa monipuolisesti ja työllisyysaste on noussut. Inflaatio pysyy silti kurissa. Hintakilpailukykykin on parantunut.


Rikkana rokassa ovat korkealla pysyvä työttömyysaste, ikärakenteen tuoma kustannuspaine sekä laatukilpailukyky, johon hallituksen koulutusleikkauksilla on ollut heikentävä vaikutus.


Suhteellisen hyvin siis menee – ainakin talousmielessä. Punakynää on enemmän sosiaalipuolella. Euroopan unioni kun on ryhtynyt seuraamaan entistä tarkemmin sitäkin puolta.


Lue lisää

Avoimia työpaikkoja FinUnionsin sivuilla

FinUnions kokoaa sivuilleen kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä haettavissa olevia työpaikkoja. 

Kannattaa pysyä kuulolla – paikkoja auki myös tällä hetkellä. 


Avoimiin työpaikkoihin


Avoimet työpaikat kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä. kuva: iStock

FinUnions on suomalaisten palkansaajajärjestöjen 

SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustusto.

Kuvat: iStock

Facebook  Twitter