Uutiset 3. maaliskuuta 2017

Komissio siirsi vastuun EU:n uudistamisesta jäsenmaille


Euroopan komissio julkisti paljon odotetun valkoisen kirjansa Euroopan tulevaisuudesta 1. maaliskuuta Euroopan parlamentissa. 


Parlamentin vastaanotto puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin esittelemälle suunnitelmalle oli nuiva. Monet europarlamentaarikot olivat toivoneet komissiolta vahvaa poliittista visiota EU:n kehittämiseksi ja pettyivät, kun aloite olikin luonteeltaan pohdiskelua eri vaihtoehtojen hyödyistä ja haitoista.


FinUnionsin johtajan Aleksi Kuusiston mukaan komissio siirsi näin vastuun EU:n uudistamisesta jäsenmaille. ”Päätöksiä odotetaan aikaisintaan joulukuun huippukokouksessa, Ranskan ja Saksan vaalien jälkeen. EU:n tulevaisuuden kannalta keskeistä on, ketkä nämä vaalit voittavat ja löytyykö näiden EU:n johtomaiden uusien hallitusten välille yhteinen näkemys EU:n tulevaisuudesta”, Kuusisto toteaa.


Komission keskustelunavaus sisältää viisi eri hahmotelmaa EU:n kehittämiseksi vuoteen 2025 mennessä: 1. Jatketaan entiseen tapaan, 2. Asetetaan sisämarkkinat etusijalle, 3. Halukkaat jäsenvaltiot tekevät enemmän yhdessä, 4. Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin ja 5. Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä. 


Useiden jäsenmaiden hallitukset, ml. Saksa ja Ranska, ovat ilmaisseet alustavan tukensa skenaariolle numero kolme. 


Tämä tarkoittaisi EU-maiden jakautumista useisiin eri maaryhmiin sen perusteella kuinka paljon ne haluavat yhdistää voimiaan politiikan eri osa-alueilla. 


Myös Suomen olisi tällöin valittava pysyäkö EU:n ydinmaiden joukossa vai ei.


”Monivauhtinen EU merkitsisi uusien esteiden muodostumista ydinmaiden ja muiden välille. Suomen kaltaiselle pienelle EU:n reunavaltiolle olisi hyvin riskialtista jäädä EU:n ytimien ulkopuolelle. Siksi nyt tulisi olla ennakkoluulottomasti mukana kehittämässä uutta, tiiviimpää EU:ta", Kuusisto korostaa.


Seuraavaksi valtionpäämiehet keskustelevat EU:n kehittämisestä 25.maaliskuuta Roomassa pidettävässä huippukokouksessa. Siellä on myös tarkoitus juhlistaa aiemmin samassa paikassa perustetun EU:n 60-vuotista taivalta.


Komissio on luvannut julkistaa lähikuukausina erillisiä keskusteluasiakirjoja EU:n kehittämisen eri osa-alueista, ml. sosiaalisen ulottuvuuden ja talous- ja rahaliiton kehittämisestä.


Karsinogeeneille altistuminen työpaikalla: luvassa uusia sitovia raja-arvoja Suomeenkin


EU-hanke työperäisten syöpien ehkäisemiseksi eteni kuluvalla viikolla Euroopan parlamentissa. Parlamentin työllisyysvaliokunta hyväksyi kantansa 13 syöpää aiheuttavan aineen raja-arvoiksi tiistaina 28. helmikuuta. 


Seuraavaksi parlamentilla on vuorossa kompromissinhaku neuvoston ja komission kanssa kolmikantaneuvotteluissa.


Valiokunnan ehdotukset altistumisen raja-arvoiksi ovat tiukemmat kuin komission ehdottamat arvot. Lopputulos lienee näkemysten välimaastossa.


Suomalainen ay-liike tukee EP:n valiokunnan linjaa ja pitää kaikkiaan tärkeänä, että komission kolmivaiheinen suunnitelma karsinogeeniraja-arvojen säätämiseksi saadaan toteutettua ja direktiivit voimaan.

Näin saataisiin kyseisen 13 karsinogeenin raja-arvoista sitovat. Tällä hetkellä Suomessa käytössä olevat raja-arvot ovat ohjeelliset.


Nyt käsittelyssä olevien karsinogeenien lisäksi EU-pöydillä on myös seitsemää muuta ainetta koskeva, uudempi ehdotus. Kolmannen karsinogeenilistauksen komission on luvannut julkaista vuonna 2018.
Väärinkäytösten ilmoittajien suojeleminen: vastaa komission kyselyyn


Komissio on avannut julkisen kuulemisen väärinkäytösten ilmoittajien suojelemisesta.


Kuuleminen on kyselylomakkeen muotoinen, ja siihen voi vastata kuka tahansa. Kysely on avoinna 29. toukokuuta saakka, ja siihen voi vastata myös suomeksi.


Komissio tarvitsee tietoa väärinkäytösten ilmoittajien suojelemisen nykytilanteesta jäsenmaissa, jotta se voisi paremmin suunnitella mahdollista lainsäädäntöä aiheesta.


Nyt avatun kyselyn kautta jäsenmaiden asiantuntijoiden ja kokijoiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin ja tarjota komissiolle ratkaisuja väärinkäytösten ilmoittajien suojelemisen parantamiseksi. Facebook  Twitter