Uutiset 24. huhtikuuta 2018
Väärinkäytöksistä ilmoittavalle luvassa parempaa suojaa. Kuva: iStock

Väärinkäytöksistä ilmoittavalle luvassa parempaa suojaa

Komissio haluaa suojella henkilöitä, jotka ilmoittavat yleisen edun kannalta merkityksellisistä väärinkäytöksistä esimerkiksi omassa organisaatiossaan. Se julkisti 23. huhtikuuta direktiiviehdotuksensa, jonka tarkoitus on lisätä väärinkäytösten ilmoittajien (engl. whistleblower) suojaa EU:ssa.  

Tällaisia väärinkäytöksiä voivat olla esimerkiksi organisaation harjoittama veronkierto, korruptio, lakisääteisten tehtävien laiminlyöminen tai ympäristön tuhoaminen. 

Uuden direktiivin mukaan kaikenlaisista väärinkäytösten ilmoittajaan kohdistuvista vastatoimista tulisi kiellettyjä ja rangaistavia.Tällaisia voivat olla muun muassa irtisanominen tai alempiin tehtäviin siirtäminen. 

Ehdotus sisältää työnantajille selkeät velvoitteet ja noudatettavat menettelyt. 

Yli 50 hengen yritysten tai yritysten, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa, on otettava käyttöön sisäiset menettelyt väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten käsittelyä varten. 

Myös valtion- ja aluehallinnon yksiköillä ja yli 10 000 asukkaan kunnilla on tämä velvoite.

Lue lisääEuroopan parlamentti haluaisi suojella työntekijöitä myös dieselkaasuilta

Komission niin sanotun toisen karsinogeenipaketin käsittely on edennyt viimeiseen vaiheeseensa. 

Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta odotetusti tukee komission viime tammikuussa ehdottamia rajoituksia, joilla on tarkoitus vähentää syöpävaarallisille aineille altistumista työpaikoilla. 

Rajoitukset koskevat muun muassa erilaisia moottoriöljyjä. 

Työllisyysvaliokunta haluaisi asettaa rajoitukset myös dieselkaasuille. Komissio puolestaan oli päätynyt jättämään ne ehdotuksestaan pois. 


Metalliteollisuuden työntekijöille suunnitteilla parempaa suojaa työperäisiä syöpiä vastaan EU:ssa

Komissio haluaa edelleen vahvistaa työntekijöiden suojelua syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta. Se julkaisi huhtikuun alussa ehdotuksensa, jolla on tarkoitus rajoittaa altistumista mm. metalliteollisuudessa käytettäville karsinogeeneille.


Karsinogeenilistaus on nykyisen komission kolmas ja samalla viimeinen. Kolmivaiheinen työ uusien, EU-tason sitovien raja-arvojen luomiseksi on ollut käynnissä useamman vuoden ajan. 


Sen tuloksena on rajoitettu tai aiotaan rajoittaa yhteensä 26 karsinogeenille altistumista EU:n työpaikoilla. 


Raja-arvoilla halutaan määritellä syöpää aiheuttavan kemikaalin enimmäispitoisuus työpaikan hengitysilmassa. 


Komission tuorein listaus koskee viittä ainetta, joiden joukossa muun muassa kadmium, beryllium ja arseenihappo. Näitä käytetään esimerkiksi kadmiumin tuotannossa ja jalostuksessa, nikkeli-kadmiumakkujen valmistuksessa ja sinkin ja kuparin sulatuksessa.


Lue lisää

Avoimia työpaikkoja FinUnionsin sivuilla

FinUnions kokoaa sivuilleen kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä haettavissa olevia työpaikkoja. 


Kannattaa pysyä kuulolla – paikkoja auki myös tällä hetkellä!


Avoimiin työpaikkoihin


Avoimet työpaikat kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä. kuva: iStock
FinUnions on suomalaisten palkansaajajärjestöjen 

SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustusto.

Kuvat: iStock

Facebook  Twitter