FinUnionsin uutiskirje 26.2.2016
Plenary 2016

Parlamentti hyväksyi talous- ja työllisyysprioriteettinsa vuodelle 2016


Parlamentin täysistunto hyväksyi 25.2. taloutta, työllisyysnäkökohtia ja sisämarkkinoita koskevat prioriteettinsa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson vuotuiseen kasvuselvitykseen 2016.


Kasvuselvityksen työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti painottaa eurooppalaisen ohjausjakson sosiaalisen ulottuvuuden merkitystä sekä suurempien ponnistelujen ja rakenteellisten investointien tarvetta EU:n yhtenäisyyden parantamiseksi. Parlamentin mukaan työllisyyteen ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät erot jäsenvaltioissa ja niiden välillä jatkuvat haitaten kasvua, työllisyyttä ja koheesiota.


Päätöslauselmassa huomautetaan, että vuonna 2014 itsenäisten ammatinharjoittajien määrä kasvoi suunnilleen samaa vauhtia kuin työllisyys ja vuodesta 2013 lähtien kokonaistyöllisyyden parantuminen on ollut pääasiassa seurausta määräaikaisten työsopimusten lisääntymisestä.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Parlamentti haluaa parantaa työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen yhteensaattamista


Parlamentin täysistunto hyväksyi 25.2. uudistuksen EURES-työnvälitysverkoston täydentämisestä uudenlaisella työnhakijat ja avoimet työpaikkailmoitukset sisältävällä EU:n laajuisella tietokannalla. Tavoitteena on torjua työttömyyttä saattamalla työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta paremmin yhteen. Päivitetyissä EURES-säännöissä kiinnitetään parlamentin mukaan myös enemmän huomiota raja-alueiden ja nuorten palveluihin.


Uuden EURES-portaalin on tarkoitus linkittää automaattisesti työnhakijoiden ansioluettelot täsmäävien työtarjousten kanssa.   Vastedes myös kaikki jäsenmaiden julkisten työvoimapalvelujen ilmoitukset ovat nähtävissä EU:n laajuisessa verkkoportaalissa.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Parlamentin tasa-arvovaliokunta vaatii parempaa suojaa kotitaloustyöntekijöille


Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) hyväksyi 17.2. mietinnön, jossa vaaditaan komissiolta ja jäsenmailta toimia kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi EU:ssa. Täysistunto äänestää mietinnöstä huhtikuussa.


Säätelemällä alaa voimme vähentää ihmiskauppaa ja naisten hyväksikäyttöä, mietinnön laatija Kostadinka Kuneva (GUE/NGL, Kreikka) kertoi äänestyksen jälkeen. Kunevan mukaan 29,9 % kotitaloustyöntekijöistä on kansallisen työlainsäädännön ulkopuolella. He kohtaavat usein syrjintää ja kaltoinkohtelua ja heidän työskentelyolosuhteensa ovat huonot. Tilanne on vielä kehnompi, jos työntekijä tulee ulkomailta, Kuneva sanoo.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


EU:n ja Britannian sopimus rajoittaa liikkuvien työntekijöiden oikeuksia


Eurooppa-neuvoston 18.–19. helmikuuta pidetyn kokouksen pääaiheita olivat Ison-Britannian asema sekä Eurooppaa koetteleva muuttoliike- ja pakolaiskriisi. EU-maiden johtajat taipuivat moniin Ison-Britannian pääministerin David Cameronin viime syksynä esittämiin vaatimuksiin, jotka tämän mukaan ovat ehtoja sille, että hän suosittelee äänestäjille maan EU-jäsenyyden jatkon kannattamista asiasta kesäkuussa järjestettävässä kansanäänestyksessä.


Osa Eurooppa-neuvoston sopimista myönnytyksistä on luonteeltaan lähinnä symbolisia, kuten kirjaus siitä, että kaikkien jäsenmaiden ei tarvitse yhtyä tavoitteeseen yhä syvemmästä yhdentymisestä. Osalla sovituista muutoksista on kuitenkin konkreettisia vaikutuksia jäsenmaiden velvoitteisiin. Tällaisista muutoksista sovittiin erityisesti liikkuvien työntekijöiden oikeuksiin liittyen.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Eurofoundin tutkimus: Työmarkkinaosapuolten osallistuminen eurooppalaiseen talousohjaukseen parantunut


Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound tarkastelee tuoreessa julkaisussaan työmarkkinaosapuolten osallistumista jäsenmaiden talouspolitiikkaa määrittelevään eurooppalaiseen ohjausjaksoon kansallisella ja EU-tasolla vuosina 2011–2014.


Tutkimuksen mukaan työmarkkinaosapuolten osallistuminen ohjausjakson ratkaiseviin vaiheisiin EU-tasolla on parantunut. Nykyään osapuolia esimerkiksi kuullaan ennen komission vuotuisen kasvuselvityksen julkaisemista.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Kestääkö Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari pakolaiskriisin turbulenssissa?


Komission liikkuvuuspaketin tavoitteena on tukea työvoiman liikkuvuutta ja puuttua väärinkäytöksiin koordinoimalla sosiaaliturvajärjestelmiä nykyistä paremmin. Liikkuvuuspaketista odotettiin joululahjaa, mutta aloite siirrettiinkin vuoden 2016 työohjelmaan ja se julkaistaan maaliskuussa.


Pakettia viivyttivät muun muassa Britannian vaatimukset muista EU-maista saapuvien työntekijöiden sosiaaliturvan rajoittamiseksi. Helmikuussa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenmaille annettiinkin mahdollisuus rajoittaa muista EU-maista tuleville työntekijöille maksettavia julkisia etuuksia.


Lue SAK:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjän blogikirjoitus kokonaisuudessaan FinUnionsin sivuilta.


Facebook  Twitter