Uutiset 24. maaliskuuta 2017

Suomen otettava paikka EU:n ytimissä


EU täyttää lauantaina 25. maaliskuuta 60 vuotta.  Britannian EU-eron myötä on käynnistynyt laaja keskustelu siitä, miten EU:n olisi uudistuttava.


Uudistukset ovatkin välttämättömiä, koska EU:n kyky estää ja ratkaista kriisejä on nykyisellään liian heikko. Brexitin luoma kriisi on nähtävä mahdollisuutena tehdä unionista myös osallistavan talouskasvun esikuva muulle maailmalle.


Komissio julkisti maaliskuussa 2017 näkemyksensä vaihtoehdoista EU:n tulevaisuudeksi. Yksi hahmotelmista oli monivauhtinen Eurooppa. Siinä osa jäsenmaista voisi halutessaan syventää yhteistyötään joillakin politiikka-alueilla.


Suomen ay-liike pitää tärkeänä, että EU pysyy mahdollisimman yhtenäisenä.


Esimerkiksi kaikille yhteistä EU-tason työelämän lainsäädäntöä tarvitaan jatkossakin, jotta sisämarkkinatoimijoiden on noudatettava samaa vähimmäissääntelyä.


Monivauhtinen EU saattaa kuitenkin olla ainoa toimiva keino sellaisissa asioissa, joista jäsenmaiden välillä ei saavuteta yhteisymmärrystä. Myös monivauhtisessa EU:ssa Suomen paikka on sen keskiössä. 


Työmarkkinajärjestöjen johtajat, ml. SAK:n Jarkko Eloranta ja STTK:n Antti Palola, kannustavat Suomen hallitusta pyrkimään EU:n ytimiin. Järjestöjen johto luovutti EU:n kehitystä koskevan julkilausuman komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselle kuluvalla viikolla. 


Työmarkkinoiden keskusjärjestöt 23.3.2017: Suomen turva ja tulevaisuus on uudistuvan EU:n keskiössä
Rooman julistuksessa oltava mukana sosiaalinen ulottuvuus


Tulevana lauantaina EU-jäsenmailta odotetaan yhteistä julistusta EU:n tulevaisuudesta. Julistus annetaan Roomassa, jossa juhlistetaan unionin 60-vuotista taivalta.


Sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttäminen Rooman julistukseen on suomalaisen ay-liikkeen mielestä tärkeää. 


Näin voitaisiin osoittaa, että kaikki, myös heikommat ryhmät, halutaan huomioida EU:n kehittämisessä. Tämä on tarpeellista myös populismin nousun estämiseksi ja EU:ta kohtaan koetun luottamuksen lisäämiseksi.


Huhtikuussa komission on määrä esitellä euroaluetta koskeva sosiaalisten oikeuksien pilari. Sen avulla vahvistettaisiin työelämän oikeuksien ja muiden sosiaalisten oikeuksien toteutumista.


Sosiaalista pilaria tarvitaan. Suomen palkansaajakeskusjärjestöt ovat peräänkuuluttaneet sosiaaliselta pilarilta todellisia, konkreettisia toimia lainsäädäntöehdotusten muodossa.


Facebook  Twitter