FinUnionsin uutiskirje 4.3.2016
Luca_Visentini_2

Euroopan ay-pomo: Työehtosopimusneuvottelujen vahvistamiseen panostettava


Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) pääsihteerinä viime lokakuussa aloittanut italialainen Luca Visentini on huolissaan yhteisten eurooppalaisten ratkaisujen puutteesta, johon EU:hun penseästi suhtautuvien jäsenmaiden hallitusten vastustus on johtanut.


Visentini ei usko Euroopan päässeen talouskriisistä. Elpymisen merkit muutamissa jäsenmaissa ovat hyvin vähäisiä ja merkityksettömiä, hän toteaa. "Lähes missään maassa elpymiseen ei liity työpaikkojen luontia. Jos työpaikkoja syntyy, ne ovat pääasiassa epävarmoja. Tilanne ei ole parantunut lainkaan."


Visentinin mukaan Eurooppa on kriittisessä käännekohdassa. Ammattiyhdistysliikkeen täytyy jatkaa vaihtoehtojen peräänkuuluttamista: kertoa kansalaisille, työntekijöille ja jäsenilleen, että erilainen politiikka on mahdollista.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 2016: Komissiolta raportti Suomen haasteista


Euroopan komissio julkaisi 26.2. EU:n ohjausjaksoon kuuluvat, jäsenvaltioiden taloudellisia ja sosiaalisia haasteita koskevat analyysinsa eli niin kutsutut maaraportit. Maaraportit toimivat pohjana keskusteluille, joita jäsenvaltioiden kanssa käydään niiden politiikkavaihtoehdoista ennen huhtikuussa esitettäviä kansallisia ohjelmia.


Suomea koskevassa raportissa arvioidaan maan taloutta käyttäen vertailukohtana marraskuussa 2015 julkaistua komission vuotuista kasvuselvitystä 2016. Raportin mukaan Suomen kokonaistuotanto pysyttelee edelleen kriisiä edeltänyttä tasoa alhaisempana. Vuosiksi 2016 ja 2017 raportti ennustaa vaimeaa elpymistä. Työttömyyden odotetaan lähivuosina pysyttelevän yli 9 prosentissa.


Raportissa viitataan Suomen hallituksen suunnittelemiin palkkakustannuksia alentaviin toimiin ja työmarkkinoiden rakennemuutoksiin. Komissio viittaa myös työmarkkinajärjestöjen neuvotteluihin, jotka olivat yhä käynnissä kun raportti julkaistiin.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Vapaakauppasopimus: Euroopan oikeusasiamies moittii komission epäonnistuneen Vietnamin ihmisoikeustilanteen arvioinnissa


Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly kritisoi komissiota Vietnamin ihmisoikeustilanteen puutteellisesta arvioimisesta ennen EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen allekirjoittamista viime vuonna.


Ihmisoikeusjärjestöjen kansainvälinen keskusliitto (FIDH) ja Vietnamin ihmisoikeuskomitea kantelivat asiasta oikeusasiamiehelle huomauttaen, että ihmisoikeustilanteen arviointi olisi pitänyt suorittaa ennen sopimuksen solmimista.


Vietnamin ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja Vo Van Ain mukaan oikeusasiamiehen päätös on tärkeä ennakkotapaus, jota Euroopan parlamentin tulisi käyttää apuna vahvempien ihmisoikeuskirjausten vaatimiseen EU-Vietnam-vapaakauppasopimukseen ennen kuin parlamentti hyväksyy sen.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Japanin ja Euroopan ammattijärjestöt painottavat työntekijöiden oikeuksia kauppasopimuksessa


Euroopan ja Japanin ammattijärjestöt peräänkuuluttavat alueiden välille kauppasopimusta, joka suojelee työntekijöiden oikeuksia, luo kunnollisia työpaikkoja ja edistää korkeita sosiaali-, ympäristö- ja terveysstandardeja. EU:n ja Japanin väliset vapaakauppaneuvottelut aloitettiin maaliskuussa 2013. Neuvottelujen 15. kierros käynnistyy 29. helmikuuta.


Kauppasopimuksen on mahdollistettava työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen sovittujen kansainvälisten työnormien, kuten ILO:n yleissopimusten ja ihmisarvoisen työn ohjelman toteuttamiseen ja seurantaan, toteaa Japanin ay-keskusjärjestö RENGO:n puheenjohtaja Naoto Ohmi.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Komissio ja Kanada sopuun uudesta investointisuojamallista kauppasopimukseen


Euroopan komissio ja Kanadan hallitus ovat sopineet sisällyttävänsä vapaakauppasopimukseensa (CETA) uuden lähestymistavan investointisuojan riitojenratkaisuun.


Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut CETA-sopimukseen sisältyneen ISDS-riitojenratkaisumenettelyn poistamista. Muun muassa parlamentin puhemies Martin Schulz ja kauppavaliokunnan puheenjohtaja Bernd Lange toivottivat uudistetun sopimuksen tervetulleeksi.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Ay-oikeudet ovat ihmisoikeuksia


Ammattiyhdistysoikeudet ovat ihmisoikeuksia. Niissä ei ole kyse mielipiteistä, vaan lakiin nojautuvista periaatteista. Ne ovat ratkaisevia eriarvoisuuksien vähentämiseksi sekä asianmukaisen elintason ja julkisten palvelujen puolustamiseksi. Maat joissa ay-liike on vahva, ovat tasa-arvoisempia. Työntekijöiden oikeudet ovat kuitenkin lisääntyvien hyökkäysten kohteena niin median, yritysten kuin hallitustenkin taholta.


Lauseet eivät ole peräisin maailman ay-kattojärjestön pääsihteerin, vaan Amnesty Internationalin asiantuntija Shane Enrightin ja ihmis- ja ammattiyhdistysoikeuksiin erikoistuneen asianajaja John Hendyn suusta. Molemmat osallistuivat tällä viikolla Euroopan ammatillisen yhteisjärjestö EAY:n Euroopan parlamentissa järjestämään tilaisuuteen.


Lue FinUnionsin tiedottaja Meiju Keksin blogikirjoitus kokonaisuudessaan sivuiltamme.


Facebook  Twitter