FinUnionsin uutiskirje 11.3.2016
Thyssen_lähetetyt

Komissio esittää korjauksia lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin


Komissio esitteli 8.3. tarkistuksia lähetettyjä työntekijöitä koskeviin EU-sääntöihin. Komission mukaan uusilla säännöillä edistetään periaatetta, jonka mukaan samassa paikassa tehtävästä samasta työstä on maksettava samanlainen korvaus.


Komission tarkistuksilla tehdään muutoksia kolmeen osa-alueeseen, joita ovat lähetettyjen työntekijöiden palkkaus (alihankintatapaukset mukaan lukien), vuokratyöntekijöitä koskevat säännöt ja pitkäaikainen lähettäminen.


SAK:n lakimies Jari Hellsten arvioi komission esityksen olevan suomalaisesta näkökulmasta yleisesti ottaen hyvä. Lähetettyjen työntekijöiden palkkausta koskevaan artiklaan esitetyt muutokset selventäisivät sitä, että lähetetyille työntekijöille kuuluvat kaikki työntekomaan palkkauselementit. Tässä esitys seuraa Euroopan unionin tuomioistuimen Olkiluodon voimalatyömaan sähköasentajien työehtoihin liittyvää ratkaisua.


Myös Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY otti tuoreeltaan kantaa komission esitykseen. EAY tukee uudistuksen päämääriä ja nostaa myönteisenä asiana esille muun muassa lähetettyjen vuokratyöntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun. Puutteita esityksessä on EAY:n mukaan muun muassa siinä, että sen määritelmä tunnustetuista työehtosopimuksista jättää ulkopuolelleen yrityskohtaiset sopimukset sekä esimerkiksi Saksan ja Italian osalta myös useimmat alakohtaiset työehtosopimukset.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Komissio käynnisti kuulemisen sosiaalisista oikeuksista


Euroopan komissio julkaisi tiistaina 8.3. alustavan hahmotelman puheenjohtaja Junckerin viime syksyn linjapuheessaan ilmoittamasta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Samalla käynnistettiin laaja julkinen kuuleminen komission hahmotelmaan sisältyvistä työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan kysymyksistä.


Komission mukaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin on tarkoitus toimia viitekehyksenä jäsenmaiden työllisyys- ja sosiaalipolitiikan arvioinnissa sekä edistää kansallisen tason uudistuksia ja euromaiden välistä lähentymistä. Monet luonnoksessa hahmotellut tavoitteet ja periaatteet eivät nykyisellään kuulu EU:n toimivallan piiriin.


Pilari on osa komission toimia talous- ja rahaliitto EMU:n syventämiseksi ja koskisi ensisijaisesti euromaita. Pilarin piiriin pääsisivät kuitenkin halutessaan myös EMU:n ulkopuoliset EU-maat.


Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) mielestä komission sosiaalisista oikeuksista tekemä avaus on tervetullut ja pitää sisällään monia tärkeitä periaatteita. Varauksellisesti EAY suhtautuu siihen, että pilariin sisällytettävät oikeudet koskisivat ainoastaan euroalueen työntekijöitä. EAY varoittaa myös uhasta, että EU:n sosiaalisten säännösten avaaminen voisi johtaa myös niiden huonontumiseen. Komission luonnoksesta puuttuu EAY:n mukaan takeet siitä, ettei jäsenmaiden lähentyminen johda heikennyksiin korkeiden standardien maissa.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


EAY vaatii toimia työperäisten syöpien torjumiseksi


Työperäisiin syöpiin menehtyy EU:n alueella vuosittain 100 000 ihmistä. Syövät ovat yleisin työperäinen kuolinsyy, toteaa Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY tiedotteessaan. Järjestö vaatii EU:ta lopettamaan vitkastelun ja ryhtymään toimiin työntekijöiden suojelemiseksi.


EAY:n mukaan 8-16 % kaikista Euroopan syövistä on seurausta karsinogeenisille aineille altistumisesta työssä.  Lähes yksi viidestä työntekijästä altistuu niille rutiininomaisesti.


EAY sanoo EU-puheenjohtajuutta parhaillaan luotsaavan Hollannin luvanneen ohjelmassaan tarttua työperäisten syöpien torjuntaan laajentamalla työntekijöiden suojaa karsinogeeneilta. EAY kehottaa Hollantia täyttämään lupauksensa ja asettamaan altistusarvot 50 syöpää työpaikalla aiheuttavalle aineelle. EAY pyytää komissiota toimeenpanemaan nämä rajat vuoden 2016 loppuun mennessä.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Naistenpäivä: Palkansaajajärjestöt vaativat tasa-arvoa työmarkkinoille


Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 8. maaliskuuta. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY kehottaa rikkomaan sukupuolia erottelevan lasikaton ja tavoittelemaan tasa-arvoisempia työmarkkinoita. Myös suomalaiset palkansaajajärjestöt peräänkuuluttavat tasa-arvoa työmarkkinoilla.


Esimerkiksi Akava vaatii käynnistämässään kampanjassa, että naisen euron kurssi on vihdoin saatava nousuun. SAK puolestaan haluaa nykyistä voimakkaampaa puuttumista asiakkaiden työntekijöihin kohdistamaan seksuaaliseen häirintään.


EAY:n pääsihteeri Luca Visentini huomauttaa naisten olevan yliedustettuina pienipalkkaisissa töissä, mikä selittää pääasiallisesti sukupuolten välisen, keskimäärin 16 % palkkaeron Euroopassa. Tarvitaan lisätoimia, jotta naiset voivat päästä sisään ja edetä miesvaltaisissa ammateissa. Samaan aikaan naisvaltaisten alojen työehtoja ja palkkoja on parannettava, Visentini sanoo.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Neuvosto hyväksyi vuoden 2016 työllisyysraportin


Työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta vastaava neuvosto kokoontui 7.3. Brysselissä asialistallaan muun muassa talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso 2016, uuden osaamisen ohjelma ja työvoiman liikkuvuutta koskeva paketti.


Eurooppalaisesta ohjausjaksosta käyty keskustelu keskittyi maakohtaisten suositusten toimeenpanoon. Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että jaettu tietoisuus haasteista sekä laaja tuki ja yksimielisyys ovat ratkaisevan tärkeitä kansallisia uudistuksia eteenpäin vietäessä. Tämä tarkoittaa neuvoston mukaan erityisesti sitä, että työmarkkinaosapuolten tulee olla tiiviisti mukana uudistuksissa.


Ministerit hyväksyivät ohjausjaksoon kuuluvan yhteisen työllisyysraportin ja siihen liittyvät päätelmät, joiden puitteissa EU:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa ohjataan vuonna 2016. Päätelmissä huomautetaan työllisyystilanteen hienoisesta paranemisesta. Erot EU-maiden sisällä ja välillä herättävät kuitenkin huolta. Päätelmät peräänkuuluttava komission vuoden 2016 kasvuselvityksessä esitettyjen poliittisten kärkiprioriteettien jatkuvuutta. Näitä ovat investointien uudelleenkäynnistäminen, rakenneuudistukset talouksien nykyaikaistamiseksi ja vastuullinen finanssipolitiikka.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Parlamentin täysistunto äänesti satamapalveluista – Euroopan kuljetustyöntekijät tyytyväisiä


Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi 8.3. mietinnön säännöistä, joilla pyritään parantamaan keskeisten EU-satamien julkisen rahoituksen avoimuutta. Kyse on myös yhteisistä säännöistä sille, miten satamat voivat rajoittaa palveluntarjoajia.


Euroopan kuljetustyöntekijäin liitto (ETF) kertoo tukevansa hyväksyttyä mietintöä, sillä se on huomattavasti komission alkuperäistä ehdotusta parempi.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Totuus on tarua ihmeellisempää – myös Liettuassa


Uusimmassa euromaassa Liettuassa järjestetään parlamenttivaalit lokakuussa. Ennen niitä hallitus ajaa kuin käärmettä pyssyyn ns. sosiaalisen mallin lakipakettia. Paketti sisältää valtavan määrän työlainsäädännön heikennyksiä. Ne ovat monelta osin vastoin ILO:n työelämän perusoikeuksia.


Helmikuun 10. päivänä Vilnassa pidettiin aiheesta ammattiyhdistysliikkeen seminaari, jossa Liettuan työnantajakeskusjärjestön varapuheenjohtaja Jonas Guzavicius totesi, että nykyinen työlainsäädäntö on tuore eikä sen kokonaisuudistukseen olisi ollut tarvetta. Hän totesi, että uudistuksesta neuvottelee neljä tahoa: työnantajat, ammattiyhdistysliike, iso juristien joukko sekä rikollinen harmaa talous. Oletko kuullut moisesta nelikentästä?


Lue SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulaisen blogikirjoitus kokonaisuudessaan FinUnionsin sivuilta.

Facebook  Twitter