FinUnionsin uutiskirje 23.3.2016
© European Union 2016

Kolmikantahuippukokous: Työmarkkinaosapuolilta yhteiset kannat pakolaistilanteeseen ja työllisyysaiheisiin


Brysselissä järjestettiin 16. maaliskuuta EU:n kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantahuippukokous. Kolmikantahuippukokouksella edistetään vuoropuhelua, jota työmarkkinaosapuolet, komissio ja neuvosto käyvät EU:n talous- ja sosiaalipolitiikasta.


Viime vuoden kolmikantakokouksella käynnistettiin työmarkkinaosapuolten ja EU-instituutioiden uudistettu kumppanuus työpaikkojen luomiseksi. Tämän vuoden kokouksessa käytiin läpi viime vuoden sitoumusten toteutumista. Työmarkkinaosapuolet julkaisivat myös yhteiset kannat sosiaalisesta vuoropuhelusta, pakolaiskriisistä, digitalisaatiosta ja teollisuuspolitiikasta.


Yhteisessä lausunnossaan työmarkkinaosapuolet peräänkuuluttavat sosiaalisen vuoropuhelun olevan osa Euroopan sosiaalista mallia ja ratkaiseva tekijä hyvin toimivan sosiaalisen markkinatalouden kannalta.


Jäsenvaltioiden vahvempi yhteistyö on työmarkkinaosapuolten mukaan ainoa ratkaisu Euroopan pakolaistilanteeseen. Yhteisessä kannassaan osapuolet painottavat Schengen-alueen merkitystä yhtenä EU:n konkreettisimmista saavutuksista, josta on suoraa hyötyä kansalaisille ja yrityksille. Meneillään olevalla digitaalisella vallankumouksella on potentiaalia johtaa työpaikkojen luomiseen, vaikka samalla osa työpaikoista tulee häviämään, työmarkkinaosapuolet toteavat. Työmarkkinaosapuolet ottavat kantaa myös teollisuuspolitiikan puolesta pyytäen EU:ta sisällyttämään kilpailukykyisen ja kestävän teollisuuden agendansa ytimeen.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Eurooppa-neuvosto hyväksyi päätelmät työllisyydestä ja kasvusta


EU-maiden johtajista koostuva Eurooppa-neuvosto hyväksyi 17.3. päätelmät työllisyydestä, kasvusta ja kilpailukyvystä sekä ilmastosta ja energiasta.


Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuotuisen kasvuselvityksen painopisteet. Näitä ovat jo komission vuoden 2015 kasvuselvityksestä tutut investointien uudelleenkäynnistäminen, rakenneuudistusten toteuttaminen ja vastuullisen finanssipolitiikan harjoittaminen.


Päätelmien mukaan Eurooppa-neuvosto keskustelee kesäkuun kokouksessaan talous- ja rahaliiton viimeistelyä koskevan työn edistymisestä ja hyväksyy ohjelman sisämarkkinoiden kaikkien osien täytäntöönpanolle (mukaan lukien komission sisämarkkinastrategia, digitaalisten sisämarkkinoiden strategia ja pääomamarkkinaunionia koskeva strategia).


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


ETUI: EU:n varauduttava paremmin tulevaisuuden muutoksiin


Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tutkimusinstituutti ETUI on julkaissut vuosittaisen Benchmarking Working Europe 2016 -raportin. Tänä vuonna raportissa keskitytään EU:n tulevaisuuden näkymiin ja siihen, onko EU valmistautunut niihin. Kaikki julkaisun neljä lukua päätyvät negatiiviseen lopputulokseen esittäen muutosehdotuksia nykyisiin toimintatapoihin.


Vaikka työllisyys näyttää hienoisia kohentumisen merkkejä, on työttömyys edelleen liian korkeaa ja investoinnit hälyttävän alhaisia, raportissa todetaan. Näissä olosuhteissa Euroopan on luotava perusteet kestävälle taloudelliselle ja sosiaaliselle tulevaisuudelle. Haasteita matkalla riittää. Näitä ovat raportin mukaan muun muassa tarve ottaa ilmastonmuutos vakavasti sekä varautuminen digitalisaation mukanaan tuomiin valtaviin teknologisiin ja taloudellisiin muutoksiin.


Kompromissina tiukan finanssipolitiikan vähäisestä höllentämisestä sääntelyn purkamiseen tähtäävät uudistukset pysyvät keskeisellä sijalla EU-agendalla. Tätä taustaa vasten kestävää kasvua ja laadukkaita työpaikkoja edistämään pyrkivien politiikkojen nettovaikutus on tuskin havaittavaa, tutkimuksessa sanotaan.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Eurostat julkaisi EU:n työllisyyslukuja – EAY huolissaan hitaasta kasvusta


Eurostat julkaisi 15.3. tilastoja, joissa vertaillaan vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen työllisyyslukuja saman vuoden kolmannen vuosineljänneksen kanssa. Eurostatin mukaan työssäkäyvien määrä nousi euroalueella 0,3 % ja koko EU:ssa 0,1 % vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.


Verrattuna vuoden 2014 viimeiseen vuosineljännekseen työllisyys kasvoi euroalueella 1,2 % ja EU:ssa 1,0 %. Eurostat arvioi, että vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä 229,9 miljoonaa ihmistä työskenteli EU:ssa, joista 151,9 euroalueella.


Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) apulaispääsihteeri Veronica Nilssonin mukaan viime viikolla Brysselissä kokoontuneiden EU-johtajien tulisi osoittaa huolta niukoista kasvuluvuista.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Komissio ehdottaa toimia terästeollisuuden työllisyyden ja kasvun turvaamiseksi


Euroopan komissio julkaisi 16.3. tiedonannon, jossa esitetään keinoja Euroopan terästeollisuuden haasteiden ratkaisemiseen jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten tuella.


Komissio kiinnittää huomiota myös ammattitaitoisen työvoiman tarpeeseen nykyaikaisessa terästeollisuudessa ja kertoo halustaan aikaansaada tulevalla uuden osaamisen ohjelmallaan yhteinen sitoumus ihmisiin ja taitoihin investoimisesta yhteistyössä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Etujoukkoon, reserviin vai perävaunuun


EU:ssa työstetään parhaillaan euroalueen uudistuksia, joilla halutaan korjata talouskriisin myötä havaittuja yhteisvaluutan valuvikoja. Yhteistä näille erilaisille lyhyen- ja pitkän aikavälin muutoshankkeille on se, että ne tähtäävät yhteistyön syventämiseen, eikä niiden vaikutuksista ole selkeää kuvaa.


Yksi elementti Euroopan talous- ja rahaliiton syventämisen tiellä on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Komissio julkisti runsas viikko sitten ensimmäisen luonnoksen sen sisällöstä ja käynnisti samalla julkisen kuulemisen, joka jatkuu vuoden 2016 loppuun.


Lue STTK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Taina Vallanderin blogikirjoitus kokonaisuudessaan FinUnionsin sivuilta.


Facebook  Twitter