Uutiset 26. huhtikuuta 2017

EU:n sosiaalisten oikeuksien pilari julkistetaan tänään


Euroopan komissio aikoo julkistaa odotetun sosiaalisten oikeuksien pilarinsa keskiviikkona 26. huhtikuuta iltapäivällä.


Kyseessä on toimenpidepaketti, jolla komissio aikoo parantaa EU:n sosiaalisia oikeuksia. 


Yksi sosiaalisten oikeuksien pilarin tärkeimmistä osioista on työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Komissiolta on muun muassa toivottu lakiesitystä vanhempainvapaiden uudistamiseksi.  


FinUnionsin taustajärjestöt SAK, STTK ja YTN ja Euroopan tason ay-järjestö ETUC ovat toivoneet pilarin sisältävän uutta EU-tason työelämän lainsäädäntöä. 


Myös Euroopan parlamentti on peräänkuuluttanut pilarilta konkreettisia ehdotuksia työelämän ja sosiaalisten oikeuksien parantamiseksi. 

Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi edelleen EU-pöydillä


Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin käsittely EU:n lainsäädäntöelimissä jatkuu. Euroopan parlamentilta on odotettavissa kanta aikaisintaan kesällä 2017.


Keskustelua lähetettyjen työntekijöiden aseman parantamisesta on käyty pitkälti itä–länsi-jakolinjalla. 


EU:n sisällä eniten lähetettyjä työntekijöitä vastaanottavat maat ovat läntisiä EU-maita. Kannatus lähetettyjen työntekijöiden tasavertaiselle kohtelulle onkin pääasiassa niissä. Itäisissä EU-maissa puolestaan pelätään lähettävien yritysten aseman heikentyvän. 


Palkansaajajärjestöt kautta Euroopan kannattavat lähetettyjen työntekijöiden aseman parantamista.


Suomen palkansaajajärjestöille on tärkeää, että direktiiviuudistuksessa pidetään kiinni Olkiluodon ydinvoimalatyömaan sähköasentajien työehtoihin liittyvästä EU-tuomioistuimen tulkinnasta.


Sen mukaan lähettävien yritysten olisi noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä kaikilta osin. 


Nyt käsittelyssä oleva komission lakiesitys onkin tuomioistuimen päätöksen mukainen.

 

Väärinkäytösten ilmoittajien suojeleminen: komission kaikille avoin kysely auki 29.5. saakka


Komission kysely väärinkäytösten ilmoittajien tilanteesta yrityksissä tai julkisella sektorilla on avoinna vielä 29.5. saakka.


Kysely on suunnattu sekä organisaatioille että kansalaisille, ja se on lomakemuotoinen. Kyselyyn voi vastata haluamallaan kielellä.


Kyselyssä tiedustellaan mm. mahdollisista omista kokemuksista väärinkäytösten ilmoittamisesta. 


Komissio tarvitsee tietoa väärinkäytösten ilmoittajien nykytilanteesta jäsenmaissa, jotta se voisi paremmin suunnitella mahdollista lainsäädäntöä aiheesta. 


Nyt avatun kyselyn kautta asiantuntijoiden ja kokijoiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin ja tarjota komissiolle ratkaisuja väärinkäytösten ilmoittajien aseman parantamiseksi. 

Facebook  Twitter