FinUnions valvoo suomalaisen palkansaajan etua EU:ssa

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa.

Lue lisää


rssBlogi

25.3.2015 10.46Miksi meidän pitää huolestua liikesalaisuusdirektiivistä? Eurocadresin asiantuntija Janina Mackiewicz

MackiewiczJanina1Vähäisin äänin Euroopan komissiolta paukahti direktiiviehdotus liikesalaisuuksista marraskuussa 2013, jonka jälkeen viime vuonna neuvosto Kreikan puheenjohtajuuskaudella taputteli sen nopeasti eteenpäin muutamilla muutoksilla. Viime syksynä alkoi parlamentissa ehdotuksen vakavampi puinti, joka jatkuu edelleen ensi syksyyn. Direktiivillä halutaan yhtenäistää jäsenmaiden liikesalaisuussäännöksiä ja tukea innovaatiopolitiikkaa ja pk-yrityksiä. Väärin. Olemme eri mieltä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

19.3.2015 17.26Perusoikeudet kunnolla TTIP-agendalle FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Keskustelu EU:n ja USA:n neuvottelemasta TTIP-sopimuksesta jatkuu vilkkaana. Suuri osa Euroopan parlamentin valiokunnista työstää parhaillaan lausuntoaan aiheesta ja moni suomalaismepeistäkin on asiassa aktiivinen.

Lue lisää | 0 KommenttiaAjankohtainen teema

Palkansaajakeskusjärjestöt: Komission REFIT-ohjelma ei saa heikentää työelämää

Supermarket © istock

SAK, STTK ja Akava ottavat tuoreessa, eduskunnan suurelle valiokunnalle osoitetussa asiantuntijalausunnossaan kantaa komission sääntelyn purkamiseen tähtäävän REFIT-ohjelman ehdotuksiin.

Järjestöt kannattavat lainsäädännön laadun ja tarkoituksenmukaisuuden parantamiseksi tehtävää työtä, mutta kantavat huolta siitä, että pyrkimykset sääntelyn keventämiseksi voivat joissain tapauksissa uhata työntekijöitä, kuluttajia ja ympäristöä suojelevia normeja.

Järjestöt pitävät tärkeänä sitä, että REFIT-ohjelma ei vähennä komission aloiteoikeuden käyttöä silloin kun siihen on selvä tarve. Säätelyn tarpeellisuutta arvioitaessa pohjana pitää olla kansalaisten, kuluttajien ja työntekijöiden suojelu ja terveys.

Lue lisää FinUnionsin sivuilta.