FinUnions valvoo suomalaisen palkansaajan etua EU:ssa

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa.

Lue lisää


rssBlogi

16.10.2014 11.46Työhyvinvointi ei saa jäädä rakennemuutosten jalkoihin Kv-toimitsija Merja Launis-Ahtiainen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Merja

Komissio julkaisi viime vuoden joulukuussa Muutosten ennakointia ja rakenneuudistusta koskevan laatukehyksen. Tiedonannossa on omat osiot työnantajille, työntekijöille ja työmarkkinaosapuolille sekä kansallisille ja alueellisille viranomaisille. Kullekin ryhmälle on tarjolla ohjeita ja hyviä käytäntöjä muutoksen ennakointiin ja siihen valmistautumiseen sekä työntekijöiden osallistumiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

2.10.2014 17.43Nuorisotakuun kehittämistä tulee jatkaa SAK:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen

Pirjo Väänänen

Nuorisotakuu on muutaman viime vuoden ajan ollut yksi työllisyyden kärkiaiheista Euroopassa. Suomea on pidetty yhtenä nuorisotakuun mallimaana. Meillä on riittänyt töitä tämän mallin esittelemisessä ja vierailijoiden vastaanottamisessa.

Lue lisää | 0 KommenttiaAjankohtainen teema

Komissio julkaisi sääntelyn karsimiseen tähtäävän raportin - myös eriävä mielipide julki

Kampaamo

Komissio julkaisi 14.10. EU-lainsäädännön keventämiseen tähtäävän raportin. Raportin on koonnut viidestätoista jäsenestä koostuva asiantuntijaryhmä, joka perustettiin vuonna 2007 neuvomaan EU-johtoa sääntelystä johtuvan byrokratian vähentämisessä.

Raportti ehdottaa esimerkiksi byrokratiasta vastaavan oikeusasiamiehen ja komission ehdotusten vaikutusarviointia seuraavan elimen perustamista.

Neljä asiantuntijaryhmän jäsentä on julkisesti sanoutunut irti raportista. Kyseisten asiantuntijoiden laatima eriävä mielipide julkaistiin samanaikaisesti komission virallisen raportin kanssa.

Lue lisää sivuiltamme.