FinUnions valvoo suomalaisen palkansaajan etua EU:ssa

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa.

Lue lisää


rssBlogi

27.11.2015 14.03Vakinainen työpaikka, komission uusi normaali? FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Kun komission puheenjohtaja Juncker puhui syyskuun lopussa Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön edustajakokoukselle, hänellä oli paljon hyvää sanottavaa työmarkkinoiden vuoropuhelusta. Rutiinilla sujuvan yleisön miellyttämisen ohella puheessa oli myös yllättävänkin vahva kannanotto yhteen työelämän ydinkysymykseen: Juncker sanoi selvin sanoin, että vakinainen työpaikka on hänelle normaalitilanne. Työelämän epävarmuus sen sijaan ei ole hyväksyttävää.

Lue lisää | 0 Kommenttia

24.11.2015 11.06Palkansaajat sivuosassa komission sisämarkkinastrategiassa SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka

Pia Björkbacka SAK

Komissio antoi 28.10.2015 tiedonannon uudeksi sisämarkkinastrategiaksi. EU:n sisämarkkinoiden syventäminen on yksi Junckerin komission painopisteistä.Kyseessä on pääasiassa käytännön toimeenpanoon keskittyvä strategia.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Tapahtumat

27.11.2015 - 26.11.2016

14.12.-17.12.2015

Euroopan parlamentin täysistunto


Ajankohtainen teema

Parlamentti vaatii yhtiöverotuksen uudistamista

Veroäänestys © European Union 2015 - European Parliament

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi 25.11. parlamentin veropäätöksiin keskittyvän erityiskomitean (TAXE) suositukset toimenpiteistä, joilla EU:n yhtiöverotuksesta tehtäisiin reilumpaa ja avoimempaa.

Parlamentti hyväksyi ei-sitovan päätöslauselman äänin 508 puolesta, 108 vastaan ja 85 tyhjää.

Päätöslauselmassa parlamentin jäsenet kehottavat EU-maita sopimaan monikansallisten yritysten voittojen ja verojen pakollisesta maakohtaisesta raportoinnista. Raportointivelvoitteen myötä yritysten pitäisi julkaista tiedot tehdyistä voitoista, maksetuista verosta ja saaduista tuista maittain. 

Lisäksi mepit kehottavat sopimaan yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta, verotukseen liittyvien käsitteiden määritelmistä sekä yrityksiä koskevien veropäätösten avoimuuden lisäämisestä.

Lue lisää uutisosiostamme.