FinUnions valvoo suomalaisen palkansaajan etua EU:ssa

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa.

Lue lisää


rssBlogi

19.5.2016 14.48Työelämä muuttuu – työntekijöiden työsuojelussa muutoksia? SAK:n työympäristöasiantuntija Raili Perimäki

Raili

Työelämän muutoksesta on olemassa useita erilaisia skenaarioita. Visioina voimme lukea, että robotit ja tuleva muu teknologia vie työt, työelämää tulee pidentää, työpäiviin pitää lisätä tunteja.  Samanaikaisesti nähdään työntekemisen muotojen moninaistuvan erityisesti digitalisaation kehittymisen kautta.

Lue lisää | 0 Kommenttia

17.5.2016 16.52Osaaminen on Euroopan kilpailuvaltti Akavan asiantuntija Miika Sahamies, nuoret aikuiset ja työelämä

Miika JPEG


Komissio julkaisi aiemmin keväällä suunnitelman Euroopan uuden osaamisen ohjelmasta (A new Skills Agenda for Europe). Ohjelman tarkoitus on vahvistaa EU-kansalaisten työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitsemia taitoja. Samalla tuetaan muuttuvissa olosuhteissa tärkeää kykyä elinikäiseen oppimiseen.

Lue lisää | 0 KommenttiaAjankohtainen teema

Komissio ehdottaa työntekijöille parempaa suojaa syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta

Thyssen © European Union 2016

Komissio esittää karsinogeeneista ja mutageeneista annettuun direktiiviin muutoksia, joilla rajoitetaan työperäistä altistumista kolmelletoista syöpää aiheuttavalle kemikaalille. Komission mukaan syöpä on EU:ssa yleisin (53 %) työperäisten kuolemantapausten aiheuttaja ja täten selvästi suurin työntekijöiden terveysriski.

Parantaakseen työntekijöiden suojaa komissio aikoo sisällyttää karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin uusia tai tarkistettuja raja-arvoja. Raja-arvoilla määritellään kemiallisen karsinogeenin enimmäispitoisuus työpaikan hengitysilmassa.

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY on pitkään vaatinut toimia karsinogeenisten aineiden raja-arvojen määrittämiseksi. EAY toivottaa tervetulleeksi komission päätöksen ja pitää sitä merkittävänä edistysaskeleena työntekijöiden suojelussa.

Lue lisää uutisosiosta.