FinUnions valvoo suomalaisen palkansaajan etua EU:ssa

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa.

Lue lisää


rssBlogi

31.10.2014 12.12Eurooppa tarvitsee kysyntää SAK:n pääekonomisti Olli Koski

Koski4

Toivo on herännyt Euroopassa. Historiallisen heikon Jose Manuel Barroson komission jälkeen Euroopan ruoriin on asettunut aristokraattisen oloinen, kokeneena federalistina pidetty kehäkettu Jean-Claude Juncker. Poliittisessa ohjelmajulistuksessaan ja julkisissa puheenvuoroissaan Juncker on korostanut talouspoliittisen kurssin muuttamista. Junckerin komission ohjelman keskeinen osa on Euroopan laajuinen investointiohjelma.

Lue lisää | 0 Kommenttia

28.10.2014 11.42Suomessa tulisi tehdä väliarvio eurooppalaisen talouspolitiikan linjasta STTK:n yhteiskuntapoliittisen yksikön johtajaja Jukka Ihanus

Ihanus Jukka PM3

Eduskuntavaalit pidetään ensi keväänä. Suomessa on nyt mahdollisuus tehdä väliarvio siitä, mikä on järkevää talouspolitiikkaa Euroopalle ja Suomelle. Emme voi korvata viennin heikkoa vetoa yksin kotimaisella elvytyksellä, vaan tarvitsemme vetoapua Euroopasta. Suomen kaltaisen viennistä riippuvan maan talous ei toivu, ellei koko Eurooppa pääse jaloilleen.

Lue lisää | 0 KommenttiaAjankohtainen teema

Komissio julkaisi sääntelyn karsimiseen tähtäävän raportin - myös eriävä mielipide julki

Kampaamo

Komissio julkaisi 14.10. EU-lainsäädännön keventämiseen tähtäävän raportin. Raportin on koonnut viidestätoista jäsenestä koostuva asiantuntijaryhmä, joka perustettiin vuonna 2007 neuvomaan EU-johtoa sääntelystä johtuvan byrokratian vähentämisessä.

Raportti ehdottaa esimerkiksi byrokratiasta vastaavan oikeusasiamiehen ja komission ehdotusten vaikutusarviointia seuraavan elimen perustamista.

Neljä asiantuntijaryhmän jäsentä on julkisesti sanoutunut irti raportista. Kyseisten asiantuntijoiden laatima eriävä mielipide julkaistiin samanaikaisesti komission virallisen raportin kanssa.

Lue lisää sivuiltamme.