rssBlogi

21.11.2017 13.24Ensimmäinen vaihe sosiaalisen pilarin rakentamisessa tehty STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa

Kousa3Euroopan johtajat sitoutuivat 17. marraskuuta Göteborgissa pidetyssä EU:n ylimääräisessä huippukokouksessa sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseen. Pilari ei jää vain julistukseksi, kuten ay-piireissä vähän pelättiin, vaan se on jatkossa mukana EU:n asialistalla. Sen vahvistivat allekirjoituksillaan Euroopan neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission puheenjohtajat.
Päivää aiemmin järjestetyssä ay-tapaamisessa Euroopan-tason ay-järjestö ETUCin pääsihteeri Luca Visentini vakuutti ay-liikkeen valvovan herkeämättä, että pilarissa mainittuja tavoitteita ryhdytään toteuttamaan. Ensi vuoden aikana ETUCin johto pyrkii vierailemaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tarkoituksena on keskustella jäsenvaltioiden poliittisen johdon kanssa pilarin toimeenpanosta.

Lue lisää | 0 Kommenttia

14.11.2017 11.15EU-politiikassa pelkkä Saksan peesaaminen ei riitä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

20171114_Jarkko_Eloranta

Euroopan unionin kehittämisessä siirrytään uuteen vaiheeseen Brexitin ja Saksan ja Ranskan vaalien antamassa vauhdissa. Varsinkin presidentti Emmanuel Macronin visionäärinen EU-tulevaisuuspuhe on nostanut odotuksia. Samoin komission julkaisemat keskusteluasiakirjat ovat kiihdyttäneet jäsenmaissa Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Suomessa työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä vaatineet Sipilän hallitukselta aktiivista otetta EU:n tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa ja painottaneet, että Suomen on oltava mukana kaikissa niissä pöydissä, joissa tehdään päätöksiä. Suomen on oltava aktiivinen Euroopan tulevaisuuden tekijä – ei pelkästään Saksan peesaaja.

Lue lisää | 0 KommenttiaAjankohtainen teema

Göteborgissa mahdollisuus nostaa sosiaaliset tavoitteet EU:n kärkeenKuva: Regeringskansliet_1

EU-maiden johtajat kokoontuvat perjantaina 17. marraskuuta Göteborgiin sosiaalialan huippukokoukseen yhdessä työmarkkinaosapuolten ja muiden keskeisten vaikuttajien kanssa. 

Kokouksessa on tarkoitus pohtia EU:n talodellisia ja sosiaalisia tavoitteita ja erityisesti sitä, kuinka EU:ssa taataan laadukkaat ja reilut työpaikat ja oikeudenmukainen kasvu.

Paljon huomiota saa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, jonka on tarkoitus tulla hyväksytyksi Göteborgissa. 

FinUnions pitää pilarin hyväksymistä tärkeänä askeleena, sillä siten saadaan sosiaalisia tavoitteita nostettua EU:ssa yhä tärkeämpään rooliin. On myös tärkeää taata pilarin toimeenpano. 

Sosiaalisella pilarilla vahvistetaan joukko periaatteita toimivien ja oikeudenmukaisten työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien tukemiseksi. 

Sen avulla myös arvioidaan jäsenvaltioiden suoriutumista sosiaali- ja työllisyysasioissa ja tuetaan kansallisia uudistuksia.

Göteborgissa järjestetään myös Euroopan ay-johtajien kokous päivää ennen varsinaista huippukokousta.

Kuva: Regeringskansliet